Jonge Wegwijzers bij Apeldoorns Erfgoed

Jaarlijks vinden in Nederland tijdens het tweede weekend van september de Open Monumentendagen (OMD) plaats, in Apeldoorn georganiseerd door het Comité Open Monumentendagen onder leiding van de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn. […]

Brigandineproject

Living history groep ‘Het Woud der Verwachting’ brengt het leven rond 1400 in beeld: adel (waaronder Willem I hertog van Gelre & familie en hun gewapend escorte), geestelijkheid, boeren en […]

Erfgoed voor, door, met en over jongeren

2023 staat voor het Gebroeders van Lymborch Huis in het teken van het betrekken van jongeren. Vaak wordt (de presentatie van) erfgoed enkel vormgegeven door oudere generaties. Het Gebroeders Van […]

Chocolade, de smaak van de vrijheid

De oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg heeft in december 2022 een bijzonder boekje uitgegeven. Centraal in dit boekje staat het indrukwekkende verhaal van de twee Joodse zusjes Maud […]

Spraakmakend Verleden

180 leerlingen van het Lingecollege hebben in het schooljaar 2022-2023 gewerkt aan een Oral History Project ‘Spraakmakend Verleden’ dat het Regionaal Archief Rivierenland samen met het Tielse Molukse stichting Buah […]

De Geest van het Besiendershuis

Over het monumentale huis aan de Waalkade in Nijmegen gaan al eeuwen verhalen rond. Er zouden mensen in zijn verdwenen. Er zouden geesten rondspoken. En heb je de drie witte […]