Digitale strategie

Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland beheert verschillende digitale platforms, bijvoorbeeld CollectieGelderland.nl, mijnGelderland.nl en Reizenindetijd.nl. Het uitgangspunt voor deze platforms hebben we nu vervat in de Digitale Strategie. Hoe houden we onze digitale erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk?

Provinciaal knooppunt

We helpen onze leden bij het beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van digitale erfgoedinformatie: van lokale of organisatiespecifieke erfgoedcollecties (bijvoorbeeld museale en audiovisuele objecten) tot contextuele en educatieve informatie (verhalen, lesmateriaal of vacatures). Met dit doel bieden we advies, ondersteuning en een viertal provinciale platforms aan (mijnGelderland, CollectieGelderland, Reizen in de Tijd, Erfgoedvrijwilliger) en participeren we in thematische knooppunten en activiteiten (bijvoorbeeld wo2gld.nl en erfgoedfestival.nl).

Breed publiek

We stellen iedere Gelderlander, maar ook bezoekers van buiten, in staat kennis te nemen van deze informatie. We ondersteunen de communicatie met contentmarketing via sociale media en eigen kanalen. De verschillende platforms verwijzen ook naar elkaar.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Erfgoed Gelderland vormt een provinciaal knooppunt in het landelijke Netwerk Digitaal Erfgoed en maakt deel uit van het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN). We onderschrijven het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed en dragen de strekking ervan uit aan onze leden.

Houdbaar

De platforms van Erfgoed Gelderland worden duurzaam beheerd ten dienste van de leden. De houdbaarheid van zowel collectiedata als content die op projectbasis wordt verzameld, wordt gewaarborgd.

Bruikbaar

We stellen digitale erfgoedinformatie open beschikbaar als dat kan, gesloten als het moet. Waar mogelijk leggen we verbindingen en streven we naar linked open data. Eigen informatie stellen we, waar het kan, beschikbaar onder een Creative Commons-licentie.

Zichtbaar

Met de provinciale en thematische platforms maken we de Gelderse digitale erfgoedinformatie zichtbaar. Het geheel is daarbij meer dan de som der delen. Om de digitale beleefbaarheid te vergroten verkennen en experimenteren we met innovatieve technieken als Artificial Intelligence, Augmented Reality en 3D-visualisaties.

Werkbaar

De ontwikkelingen op het gebied van digitale erfgoedinformatie gaan snel en zijn soms complex. Kennisdeling en het ontzorgen van onze leden heeft daarom onze aandacht om het voor de leden werkbaar, concreet en behapbaar te maken. Hiertoe verzorgen we trainingen en geven we vraaggericht advies.

Bekijk onze projecten en diensten

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer dan 240 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Als bureau van deze coöperatie doen wij twee dingen: verbinden en versterken.

Bekijk alle projecten en diensten