Over Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland is in 1957 opgericht door 30 Gelderse erfgoedorganisaties die beter wilden samenwerken en kennis delen. De organisatie groeide eind 20ste eeuw uit tot een ondersteuningsbureau voor de hele Gelderse erfgoedsector. In 2010 werd de coöperatie Erfgoed Gelderland UA opgericht, waardoor het ondernemerschap van de samenwerkende erfgoedsector juridisch werd gescheiden van de ondersteuning door de provincie Gelderland. Door de personele unie van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn stichting en coöperatie nauw met elkaar verbonden.

Een geschiedenis van 60 jaar Erfgoed Gelderland

Kennis ontwikkelen

Om het Verhaal van Gelderland optimaal te vertellen is kennis nodig: wetenschappelijke kennis, vakkennis over erfgoedcollecties en actuele kennis over trends en ontwikkelingen. Kennis wordt overgedragen in projecten, tijdens scholing en training en in individuele adviestrajecten.

Zichtbaarheid vergroten

Om het Verhaal van Gelderland zichtbaar te maken voor zowel de erfgoedorganisaties als de inwoners en toeristen wordt ingezet op een intensieve samenwerking. Betere samenwerking kan leiden tot een grotere zichtbaarheid. De website mijnGelderland is het startpunt voor al deze activiteiten.

Verbindingen versterken

Om het Verhaal van Gelderland ook in de toekomst van betekenis te laten zijn wordt ingezet op verbindingen met partijen buiten het erfgoedveld, zoals met het onderwijs, met jongeren en vrijwilligers en met andere beleidsterreinen.