Over Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer dan 200 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Als bureau van deze coöperatie doen wij twee dingen: verbinden en versterken.

Bewaren en Beleven

Met Verbinden en Versterken ondersteunen wij bij het Bewaren van collecties en het Beleven van het verleden. Op die manier zijn wij voor iedereen die het belangrijk vindt dat het erfgoed, de collecties en de verhalen bekend en zichtbaar worden en behouden blijven. Wij zetten het erfgoed op de kaart. Samen geven wij verleden toekomst.

Verbinden

Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking. Dat doen wij onder andere door netwerkbijeenkomsten te organiseren en het opzetten en begeleiden van grote en kleine samenwerkingsprojecten.

Versterken

Wij zijn het kenniscentrum voor het erfgoedveld, maar ook voor anderen die met erfgoed te maken hebben. Denk aan gemeenten met hun lokale geschiedenis of bedrijven met collecties.

Omdat Erfgoed Gelderland in 2017 haar zestigste verjaardag vierde is er een optekening van de geschiedenis van Erfgoed Gelderland gemaakt. Lees hier meer over zestig jaar Erfgoed Gelderland.