Over Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland is een non-profit organisatie voor de Gelderse erfgoedsector.

“Samen verleden toekomst geven”

Erfgoed Gelderland biedt ondersteuning en advies aan musea, historische verenigingen en andere erfgoedorganisaties in Gelderland. De kracht van Erfgoed Gelderland zit in de erfgoedspecialisten die het werkveld goed kennen en in hun werkhouding die altijd gericht is op het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking.

Erfgoed Gelderland bestaat uit een stichting met een provinciale opdracht waarbij het hele brede Gelderse erfgoedveld tot de verantwoordelijkheid behoort. Daarnaast is Erfgoed Gelderland ook een coöperatie met ongeveer 250 leden. Voor de leden worden specifieke diensten aangeboden. Daarnaast wordt de onderlinge samenwerking gestimuleerd. Onze missie is: Samen verleden toekomst geven.

Stichting Erfgoed Gelderland

Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in opdracht van de provincie Gelderland. De medewerkers zijn adviseurs, geven scholing en training en voeren projecten uit. Verhaal van Gelderland, vrijwilligersmanagement, publieksarcheologie, digitalisering en participatie zijn belangrijke aandachtsgebieden. De stichting heeft de ANBI-status.

De ondersteuning omvat individuele, collectieve en strategische niveaus, gericht op het realiseren van sociaal-maatschappelijke rollen, verbindingen tussen erfgoed en diverse domeinen zoals toerisme, zorg & welzijn, duurzaamheid en participatie, en het vergroten van kennis, zelfbewustzijn en zichtbaarheid in de omgeving, om zo het motto ‘samen verleden toekomst geven’ concreet te maken.

Missie en visie

Erfgoed biedt inspiratie en troost, maakt verbanden met anderen en de omgeving invoelbaar, reikt alternatieven aan en geeft inzicht en houvast in een snel veranderende wereld. Een krachtige erfgoedsector verrijkt de levens van mensen. Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. We willen de onderlinge samenwerking stimuleren en bijdragen aan een duurzame, diverse en inclusieve erfgoedsector die aansluit bij de actualiteit en voorbereid is op de toekomst.

Coöperatie Erfgoed Gelderland

De coöperatie Erfgoed Gelderland is opgericht in 2010 met als doel om de erfgoedsector beter te verbinden en de samenwerkende kracht te vergroten. Dit leidt tot een betere zichtbaarheid en belangenbehartiging. In 2024 heeft de coöperatie ongeveer 250 leden. De coöperatie heeft geen medewerkers in dienst en is nauw verbonden met de stichting Erfgoed Gelderland.

Missie en visie

De coöperatie Erfgoed Gelderland vertelt het verhaal van de regio door samenwerking met Gelderse en landelijke partners en overheden, in afstemming met actuele thema’s in de samenleving. Dit gebeurt door erfgoedcollecties te verbinden met de eigen leefomgeving, waarbij zowel offline als online wordt samengewerkt. Door krachten te bundelen, kunnen leden als geheel en individueel een samenhangend verhaal overbrengen en verbindingen aangaan buiten het erfgoedveld. Samen verleden toekomst geven.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met dagelijks uitvoering van de stichting en de coöperatie Erfgoed Gelderland en wordt gevormd door:

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting Erfgoed Gelderland en in de coöperatie Erfgoed Gelderland. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Josan Meijers – voorzitter
  • Chantal Hakbijl – lid
  • Dick Helders – lid
  • Mark van der Wolf – lid
  • Saudia Ruighaver – lid

Onze medewerkers

Het team van Erfgoed Gelderland bestaat onder meer uit deskundigen op het gebied van (interactieve) presentatie, webredactie, publiek en collecties. De medewerkers zijn in dienst van de stichting en ondersteunen de coöperatieleden met hun expertise en kennis.

Publieksverslagen

Jaarlijks maakt Erfgoed Gelderland, naast de formele jaarstukken, een publieksverslag waarin wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar.

Publieksverslag 2023

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 249 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving, onder het motto: Samen verleden toekomst geven. En dat deden we ook in 2023 weer op veel manieren.

Publieksverslag 2022

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 247 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving, onder het motto: Samen verleden toekomst geven. En dat deden we ook in 2022 weer op een hoop manieren.

Publieksverslag 2021

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 243 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving, onder het motto: Samen verleden toekomst geven. En dat deden we ook in 2021 weer op een hoop manieren.

Publieksverslag 2020

In het jaar 2020 groeide de coöperatie Erfgoed Gelderland van 212 naar 227 leden. In de coöperatie werken we als erfgoedorganisaties samen, delen we kennis en presenteren we het erfgoed. Musea, historische verenigingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Met het aannemen van een specialist op het gebied van fondsenwerving is in 2020 het aanbod in onze adviesportefeuille uitgebreid. Lees wat we nog meer ondernamen in 2020 in ons jaaroverzicht.

Publieksverslag 2019

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin circa 215 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verenigingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. In dit verslag geven wij u een impressie van hetgeen wij in 2019 gedaan hebben.

Bekijk onze projecten en diensten

Erfgoed Gelderland ondersteunt musea, historische verenigingen en andere erfgoedorganisaties met het beheren van collecties en het vertellen van verhalen. We organiseren scholing, geven advies en begeleiding, en starten of zijn betrokken bij inspirerende samenwerkingsprojecten.

Oprichting
Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland, opgericht in 1957 door 30 Gelderse erfgoedorganisaties, groeide eind 20ste eeuw uit tot een ondersteuningsbureau voor de gehele Gelderse erfgoedsector. In 2010 werd de coöperatie Erfgoed Gelderland UA opgericht, waardoor het ondernemerschap van de erfgoedsector werd gescheiden van de provinciale ondersteuning. Door de personele unie van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn stichting en coöperatie nauw met elkaar verbonden.

Maatschappelijk betrokken

Erfgoed Gelderland is zich bewust van zijn maatschappelijke opdracht, verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie richting de Gelderse erfgoedsector. Wij werken volgens de Governance Code Cultuur, de Ethische Code voor Musea, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. Wij volgen de richtlijnen voor collectiebeheer van de LAMO (Leidraad Afstoting Museale Objecten) en we werken mee aan de uitvoering van de nationale strategie Digitaal Erfgoed.