Spraakmakend Verleden

PlaatsTiel
Eigenaar Regionaal Archief Rivierenland
terug naar overzicht

180 leerlingen van het Lingecollege hebben in het schooljaar 2022-2023 gewerkt aan een Oral History Project ‘Spraakmakend Verleden’ dat het Regionaal Archief Rivierenland samen met het Tielse Molukse stichting Buah Hati en het Lingecollege heeft opgezet. Het was een vakoverschrijdend programma voor de vakken Geschiedenis, Nederlands en Tekenen/Handvaardigheid.

Het project begon met een introductieles over de Molukse geschiedenis door Benji of Kaja Sariwating van Buah Hati. Vervolgens gingen de leerlingen bronnenonderzoek doen in de klas. Hiervoor heeft het RAR verschillende bronnen bij elkaar gezocht en een les ontwikkeld. Daarna kwam Ronald Giphart de leerlingen helpen met het voorbereiden van het interview. Het hart van het onderzoek is het interviewen van een Molukse oudere over zijn of haar leven. In totaal interviewden de leerlingen 24 Molukkers.

In de laatste stap kregen de leerlingen een schrijfworkshop van Giphart en maakten ze een betoog. Daarnaast maakten ze een illustratie voor bij het artikel. Al deze betogen vormden per klas een gezamenlijke krant. De kranten werden op 22 juni 2023 aangeboden aan de Molukse gemeenschap tijdens een eindpresentatie bij Buah Hati.

Waarom maakt dit project kans op de Gelderse Roos Prijs 2024?

Het oral history project betrekt jongeren op een bijzondere manier bij erfgoed. De jongeren leren over de Molukse cultuur en geschiedenis door middel van persoonlijke verhalen van Molukse ouderen. Ze krijgen de kans om de verhalen van deze mensen te horen en ze te leren kennen. Dit maakt het erfgoed concreter en persoonlijker voor hen. Ze kunnen zich beter inleven in de mensen die de geschiedenis hebben meegemaakt en ze leren over hun ervaringen, hun motivaties en hun gevoelens. Dit geeft een uniek inzicht. Behalve onderzoeksvaardigheden oefenen de leerlingen met sociale en communicatievaardigheden. Het gaat bij dit project ook om het delen van onderbelichte verhalen, zodat deze geschiedenis meer kleur, betekenis en gelaagdheid krijgt. Het gezamenlijk maken van een krant, een concreet eindproduct, geeft ze een duidelijk doel om naar toe te werken en maakt het project leuker.

Voor dit project werken diverse organisaties samen: Regionaal Archief Rivierenland, Lingecollege en Stichting Buah Hati