Netwerken

Binnen de coöperatie zijn verschillende netwerken actief. Deze komen regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen met betrekking tot hun organisaties of rond een project of thema. De netwerken zijn niet in beton gegoten. De opzet en duur van het netwerk hangt af van de behoefte aan en de opbrengsten voor de deelnemers.

Netwerken binnen de coöperatie

Netwerk Adviesgroep mijnGelderland.nl

Het netwerk adviesgroep mijnGelderland.nl wordt gevormd door enkele betrokken leden. Zij komen een paar keer per jaar bij elkaar om de koers van mijnGelderland.nl te bepalen. Op basis van de kwartaalrapportages over mijnGelderland bespreken ze de ontwikkelingen bij mijnGelderland. Daarnaast krijgt het betrekken van de leden van Erfgoed Gelderland bij mijnGelderland veel aandacht.

Contactpersoon: Henriette Kosse

Netwerk CollectieGelderland (60 leden)

Dit netwerk bestaat uit partners van CollectieGelderland. Deelnemers aan dit netwerk denken en bepalen mee over de ontwikkeling van CollectieGelderland.

Contactpersoon: Dirk Janse

Netwerk Denktank Historische Verenigingen

In deze denktank hebben plaatsgenomen vertegenwoordigers van de historische vereniginge Prodesse Conamur te Arnhem, Historische Kring Bemmel, Oudheidkundige Vereniging Groenlo, Historische Vereniging Steenderen, Vereniging Oud-Bennekom en Voet van Oudheusden Culemborg. De leden van de Denktank vertegenwoordigen verschillende regio’s van Gelderland. De leden van dit netwerk komen regelmatig bij elkaar om zich te buigen over de behoeften van en acties voor de historische verenigingen.

Contactpersoon: Henriette Kosse

Netwerk Directies Grote Erfgoedinstellingen (12 leden)

Gelderland kent vijf Rijksmusea, een Rijksarchief en nog enkele grote erfgoedinstellingen als Gelders Genootschap, CODA, Regionaal Archief Nijmegen en Stichting Gelders Landschap en Kasteelen. De directies van deze instellingen komen elk voor- en najaar bijeen in het netwerk directie grote erfgoedinstellingen, waarbij steeds één van de leden gastheer/vrouw is.

Contactpersoon: Else Gootjes

Netwerk Directeuren Kleine Musea (16 leden)

Dit netwerk komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar en wisselt onder andere uit op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie & marketing, collectie etc.

Contactpersoon: Liesbeth Tonckens

Netwerk Facilitair en Veiligheid

Dit netwerk bestaat uit medewerkers van erfgoedorgansaties die zich bezighouden met facilitaire zaken en zaken als beveiliging, BHV en handelen bij calamiteiten, zoals diefstal en ontruiming.

Contactpersoon: Liesbeth Tonckens

Netwerk Oral History

Dit netwerk bestaat uit organisaties die persoonlijke verhalen inzetten bij o.a. tentoonstellingen, activiteiten, publiekscommunicatie, educatie of collectieverrijking. Voor het vastleggen van deze persoonlijke verhalen gebruiken zij een interviewtechniek genaamd oral history. Het netwerk komt twee maal per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Contactpersoon: Lian van der Zon

Werkgroep Oral History Gelderland

Dit netwerk bestaat uit enthousiaste vrijwilligers met een passie voor verhalen. Alle leden van de werkgroep zijn tijdens een verhalenproject opgeleid tot oral history interviewer. De werkgroep komt met enige regelmaat bij elkaar om te vergaderen en ervaringen te delen. Erfgoed Gelderland faciliteert de werkgroep bij haar bijeenkomsten.

Contactpersoon: Lian van der Zon

Netwerk behoud en beheer Textiel

In dit netwerk wordt onderling kennis uitgewisseld, geïnventariseerd wat én hoeveel er is van bepaalde collectiestukken en collectiebeheer problematiek besproken.

Contactpersoon: Kelly Witteveen

Als u als lid van Erfgoed Gelderland graag wilt aanhaken bij een van de netwerken dan kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen

Netwerken gecoördineerd door Erfgoed Gelderland

Naast bovenstaande netwerken die binnen de coöperatie actief zijn, heeft Erfgoed Gelderland ook een coördinerende rol in enkele andere netwerken.

WO2GLD

WO2GLD is er voor alle partijen die zich inzetten voor het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Opgericht door de Radboud Universiteit Nijmegen, Erfgoed Gelderland en RBT KAN zet de stichting zich in voor het versterken van de kwaliteit, samenhang en de samenwerking van de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

Contactpersoon: info@erfgoedgelderland.nl

Romeinennetwerk Gelderland

Het vormen van een kennisnetwerk Romeinen is ontstaan uit een gezamenlijke doelstelling: het zichtbaar maken van Gelderland als Limesprovincie en daarmee het op de kaart zetten van de Romeinse geschiedenis. Het netwerk bestaat uit verschillende organisaties in Gelderland waaronder musea, vrijwilligers in de archeologie en Limes-gemeenten, die regelmatig bij elkaar komen.

Het streven is een gezamenlijke agenda en PR te voeren en de deelnemende organisaties te verbinden en te inspireren. Hiermee wil het netwerk een paraplu vormen voor (bestaande) initiatieven en festivals rondom het thema Romeinen.

Contactpersoon: Roel Kramer