ANBI

Erfgoed Gelderland bestaat uit  de coöperatie en de stichting Erfgoed Gelderland.

De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is de Stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting over een schenking of nalatenschap. Uw schenking aan Erfgoed Gelderland is fiscaal aftrekbaar. Bekijk hier het ANBI formulier van Stichting Erfgoed Gelderland.

Bank: IBAN NL 42INGB0004699205, BIC INGBNL2A t.n.v. Stichting Erfgoed Gelderland.

Fiscaal nummer: 813175884

RSIN: 4882467

Contactgegevens

Stichting Erfgoed Gelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
t. 026-3521690
e. info@erfgoedgelderland.nl
i. www.erfgoedgelderland.nl

Samenstelling Raad van Toezicht

Gerdo van Grootheest – voorzitter
Marianne Bakker – lid
Dick Chargois – lid
Marthe Stallenberg – lid
Mark van der Wolf – lid

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:
a. het ondersteunen en stimuleren van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties.
b. het adviseren van de onder a genoemde instellingen en organisaties, alsmede van overheidsinstanties, een en ander teneinde gestalte te geven aan de steunfunctie, als bedoeld in het besluit van Provinciale Staten van Gelderland van zeven oktober negentienhonderd zevenentachtig.
c. Het bevorderen van de regionale geschiedbeoefening in Gelderland.

Jaarplan, jaarverslag en financiële verantwoording

jaarplan 2021
bestuurlijk jaarverslag 2020 met jaarrekening
bestuurlijk jaarverslag 2019 met jaarrekening
bestuurlijk jaarverslag 2018 met jaarrekening
bestuurlijk jaarverslag 2017 met jaarrekening
bestuurlijk jaarverslag 2016 met jaarrekening
jaarverslag 2015 en bestuurlijk jaarverslag met jaarrekening 2015