ANBI

Erfgoed Gelderland bestaat uit de coöperatie Erfgoed Gelderland en de stichting Erfgoed Gelderland. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Lees hoe je kan schenken

Schenking

Door de ANBI is de Stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting over een schenking of nalatenschap. Uw schenking aan Erfgoed Gelderland is fiscaal aftrekbaar.

Bank: IBAN NL 42INGB0004699205,
BIC INGBNL2A
t.n.v. Stichting Erfgoed Gelderland.
Fiscaal nummer: 813175884
RSIN: 4882467

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  • het ondersteunen en stimuleren van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties.
  • het adviseren van de hierboven genoemde instellingen en organisaties, alsmede van overheidsinstanties, een en ander teneinde gestalte te geven aan de steunfunctie, als bedoeld in het besluit van Provinciale Staten van Gelderland van zeven oktober negentienhonderd zevenentachtig.
  • Het bevorderen van de regionale geschiedbeoefening in Gelderland.

Contactgegevens
Stichting Erfgoed Gelderland

Stichting Erfgoed Gelderland
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

Samenstelling
Raad van Toezicht

Josan Meijers – voorzitter
Mark van der Wolf – lid
Chantal Hakbijl – lid

Dick Helders – lid

Saudia Ruighaver – lid

Bekijk onze projecten en diensten

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer dan 240 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Als bureau van deze coöperatie doen wij twee dingen: verbinden en versterken.

Bekijk alle projecten en diensten