Jaarverslagen en ANBI

Erfgoed Gelderland bestaat uit de coöperatie Erfgoed Gelderland en de stichting Erfgoed Gelderland. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bekijk het ANBI formulier

Doelstelling

De Stichting Erfgoed Gelderland heeft ten doel:

  • het ondersteunen en stimuleren van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties.
  • het adviseren van de hiervoor genoemde instellingen en organisaties, alsmede van overheidsinstanties, een en ander teneinde gestalte te geven aan de steunfunctie, als bedoeld in het besluit van Provinciale Staten van Gelderland van zeven oktober negentienhonderd zevenentachtig.
  • Het bevorderen van de regionale geschiedbeoefening in Gelderland.

Gegevens
Stichting Erfgoed Gelderland

Bank: IBAN NL 42INGB0004699205
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting Erfgoed Gelderland
Fiscaal nummer: 813175884
RSIN: 4882467

Bekijk onze projecten en diensten

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer dan 240 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Als bureau van deze coöperatie doen wij twee dingen: verbinden en versterken.

Bekijk alle projecten en diensten