Samenwerkingspartners

Samenwerken zit Erfgoed Gelderland in het bloed. Natuurlijk met de coöperatieleden, maar ook met partners, zowel binnen als buiten Gelderland en zowel binnen als buiten het erfgoedveld. In elke situatie wordt zorgvuldig gekeken naar de meest geschikte partners om mee samen te werken, omdat samenwerking de slagkracht vergroot. Samenwerking vergroot de slagkracht.

Provinciale partners

Erfgoed Gelderland werkt samen met diverse provinciale partners om Gelders erfgoed te behouden en te promoten. Deze partners variëren van overheden en culturele organisaties tot onderwijsinstellingen en de toeristische sector, waardoor we expertise en perspectieven combineren.

Europa

Daarnaast kijken we ook over de provinciale en landsgrenzen heen en wisselen we kennis en ervaring uit in een breed Europees netwerk. Daarvoor staan we in contact met diverse Europese partners en netwerken.