Statement Diversiteit en Inclusie

Dit statement sluit aan op onze Visie, waarin wij aangeven onze leden te stimuleren een sociaal-maatschappelijke rol op te nemen en een verbinding te leggen tussen erfgoed en participatie.

Erfgoed Gelderland staat voor
“samen verleden toekomst geven”

‘Samen’ is meer dan de leden van Erfgoed Gelderland. Samen staat ook voor het streven naar inclusie, zodat iedereen de gelegenheid heeft mee te doen aan de activiteiten die wij ontwikkelen en toegang te krijgen tot het Gelderse erfgoed.

‘Verleden’ staat voor erfgoed, collecties, verhalen en geschiedenis. Wij streven ernaar dit verleden met een brede en open blik te bekijken met de bedoeling diversiteit te waarborgen. We staan open voor andere en nieuwe invalshoeken, aangedragen vanuit de maatschappij en halen daarmee ook de verhalen die niet of nauwelijks verteld worden naar boven. Wij willen ruimte bieden voor discussie, meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en aansluiten bij de actualiteit.

Vanuit deze standpunten willen wij, met de expertise van onze leden, het verleden context bieden, naar het heden vertalen en begrijpelijk, herkenbaar en beleefbaar maken voor iedereen. Op deze wijze willen wij het Gelderse verleden een duurzame ‘Toekomst Geven’. Mochten we onbewust van dit statement afwijken, dan willen we daarop aangesproken worden.

Voor goed begrip van de termen Diversiteit en Inclusie verwijzen we naar de Code Culturele Diversiteit
Erfgoed Gelderland najaar 2020