Samen verleden toekomst geven

Erfgoed geeft een anker in een snel veranderende wereld. Het begrijpen van de eigen leefomgeving leidt tot betrokkenheid en eigenaarschap; tot behoud, ontwikkeling en verbinding. De coöperatie Erfgoed Gelderland vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. Dit doen we in afstemming met Gelderse en landelijke partners en overheden. We vertellen het verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving.

Lees over onze missie

Bekijk onze leden

archief/bibliotheek/collectie
cultuur- en erfgoedcentrum
monument, landgoed en natuur
lokale geschiedenis en beleving
museum
Zelf lid worden? Klik hier

Over Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer dan 200 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Als bureau van deze coöperatie doen wij twee dingen: verbinden en versterken.