Ieders Museum: toekenningen stimuleringsregeling

In de vijfde ronde van de stimuleringsregeling Ieders Museum zijn vier aanvragen gehonoreerd. Het gaat hierbij om het Poppenspelmuseum in Vorchten, Stadsmuseum Doetinchem, Museumpark Orientalis en Flipje en Streekmuseum Tiel […]

Ieders Museum in beeld

Sinds de start van Ieders Museum in 2017 zijn er meer dan 60 projecten opgestart binnen de stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling is echter slechts een van de pijlers van Ieders Museum. Ook rond de andere pijlers, scholing, […]

Ieders Museum in beeld

Sinds de start van Ieders Museum in 2017 zijn er meer dan 60 projecten opgestart binnen de stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling is echter slechts een van de pijlers van Ieders Museum. Ook rond de andere pijlers, scholing, […]

Nieuw scholingsaanbod van Ieders Museum

Via CultuurCollege biedt Ieders Museum weer een aantal cursussen aan. Erfgoed Gelderland wil via Ieders Museum musea toegankelijker maken voor nieuwe of moeilijk bereikbare doelgroepen. Samen met CultuurCollege verzorgt Ieders […]

Museum Arnhem gaat op bezoek bij ouderen

Museum Arnhem heeft een bijzonder programma ontwikkeld voor zorgbehoevende ouderen. Dit project is tot stand gekomen met de steun van Ieders Museum. Daarnaast wordt het ook ondersteund door het VSBFonds, […]

Jouw museum – Ieders Museum

Is jouw museum er ook voor iedereen? Musea staan midden in de samenleving en laten je door het verleden te presenteren nadenken over het heden en de toekomst. Het vergt kennis, didactiek […]

Het Pakhuis on tour

Vrijdag 5 oktober vond de officiële opening van Pakhuis on Tour plaats in verzorgingshuis De Amaniet in Ermelo in bijzijn van burgemeester André Baars. Museum Het Pakhuis ontving daarbij het […]

Scholingsaanbod Ieders Museum

Met het project Ieders Museum zet Erfgoed Gelderland zich in musea toegankelijker te maken voor nieuwe of moeilijk bereikbare publieksgroepen. Dat vergt kennis en andere manieren van kijken. Daarom steunt Ieders Museum […]

Ieders Museum: Over het Apeldoornsche Bosch

Zondag 4 februari was collega Maud Heldens aanwezig bij de opening van de tentoonstelling en audiotour over het Apeldoornsche Bosch ‘Zij woonden hier’. Een initiatief van het Comité Herdenking Apeldoornsche […]