Ieders Museum: nieuwe samenstelling beoordelingscommissie

Onlangs hebben Josien Paulides (werkzaam bij Cultuur Oost) en Igor van der Vlist (werkzaam bij Pluryn) vanwege wisseling van werkgever de beoordelingscommissie Ieders Museum verlaten. Bijna twee  jaar lang hebben zij bijgedragen aan het objectief beoordelen van de aanvragen voor een stimuleringsbijdrage. Hiervoor onze hartelijke dank. Nieuwe commissieleden zijn toegetreden en daarmee bestaat de beoordelingscommissie nu uit: Dolly Verhoeven (voorzitter), Ingrid Gerritsen (Erfgoed Gelderland), Önder Gürses (Spectrum), Miranda Siemelink  en Elsbeth Rozenboom (beiden Cultuur Oost).

Dolly Verhoeven is historicus en hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit en kent het Gelderse erfgoedveld goed, ook dankzij haar rol als oud-directeur van het erfgoedfestival. Momenteel leidt zij het boekproject Verhaal van Gelderland. Als voorzitter van de beoordelingscommissie geeft haar stem bij het staken van stemmen de doorslag.

Ingrid Gerritsen is werkzaam bij Erfgoed Gelderland als adviseur Collectiebeheer. Daarnaast is zij zelfstandig restaurator en heeft zij een brede maatschappelijke interesse.

Önder Gürses is werkzaam als adviseur bij Spectrum op het gebied van diversiteit, opvoeden, onderwijs en sociale stabiliteit.  ‘Mijn uitdaging is om bruggen te bouwen tussen gemeenschapsvormen en verschillende leefstijlen. Ik zet me in om verantwoordelijkheidsgevoel, veiligheid en vertrouwen te versterken, zodat mensen fijn in democratie kunnen samenleven.’ Spectrum is een ondernemende adviesorganisatie in het sociale domein. Spectrum heeft als doel om te werken aan een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en initiatieven nemen om hun leefomgeving te verbeteren en ondersteunt die initiatieven als marktgerichte organisatie en als partner in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Miranda Siemelink werkt bij Cultuur Oost als adviseur Educatie en geeft advies aan professionals die werken in en rondom het onderwijs: van basisonderwijs tot hogescholen, van centra voor de kunsten tot kunstenaars. Cultuur Oost is het provinciale netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving en werkt aan de provinciale ambities op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Elsbeth Rozenboom neemt op persoonlijke titel deel aan de beoordelingscommissie. Ze werkt tot de zomer van 2019 bij Cultuur Oost  als programmamanager participatie. Elsbeth heeft een rol als verbinder en coach op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de wereld van kunst,  de sociale sector en overheden.

De beoordelingscommissie zorgt voor een objectieve beoordeling van de aanvragen. De projecttrekkers van Ieders Museum, Ben Bregman en Else Gootjes staan de aanvragers bij met advies en hebben de rol van ambassadeur  in de beoordelingscommissie