Ieders Museum: toekenningen stimuleringsregeling en sluitingsdata 2019

In de vijfde ronde van de stimuleringsregeling van Ieders Museum zijn drie aanvragen gehonoreerd. Het gaat hierbij om Museum Smedekinck uit Zelhem, het Airborne Museum ‘Hartenstein’ uit Oosterbeek en het Voerman Museum uit Hattem. In totaal gaat het om een toekenning van  € 13.000.

Museum Smedekinck gebruikt de bijdrage van Ieders Museum als aanvulling op de omvangrijke subsidie die zij van de gemeente Bronkhorst hebben ontvangen om het museum steviger in te bedden in de lokale samenleving. Het gaat hierbij onder andere om activiteiten met bewoners en cliënten van zorggroep Markenheem.

Het Airborne Museum Hartenstein gaat met het project ‘De Perimeter Quest’ een samenwerking met de MBO opleiding Veiligheid en Vakmanschap aan. Doel is om tot een nieuw educatief programma te komen, geschikt voor (V)MBO. Centraal staat daarbij het combineren van inhoud en fysieke uitdaging. Plaats van handeling: ‘De Perimeter’, een steil aflopende gebied tussen Villa Hartenstein en de Nederrijn dat in de laatste dagen van de Slag om Arnhem werd verdedigt door Engelse soldaten.

Het Voerman Museum in Hattem heeft de derde prijs van de Raak Stimuleringsprijs gewonnen voor  de ontwikkeling van ‘Blikvanger’, een audioapp voor blinden en slechtzienden. In aanvulling op het prijzengeld deed het museum een aanvraag bij Ieders Museum. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende partners, waaronder Toegankelijk ZwolleStudio I (Inclusie) verzorgt de scholing.

Sluitingsdata stimuleringsbijdrage 2019

De data en deadlines voor het indienen van aanvragen voor de stimuleringsregeling Ieders Museum voor 2019 zijn inmiddels bekend. Het gaat om:

– 1e ronde woensdag 6 februari 2019 om 17:00 uur
– 2e ronde woensdag 3 april 2019 om 17:00 uur
– 3e ronde woensdag 5 juni 2019 om 17:00 uur
– 4e ronde woensdag 11 september 2019 om 17:00 uur
– 5e ronde woensdag 13 november 2019 om 17:00 uur