Ieders Museum in beeld

Sinds de start van Ieders Museum in 2017 zijn er meer dan 60 projecten opgestart binnen de stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling is echter slechts een van de pijlers van Ieders Museum. Ook rond de andere pijlers, scholing, marketingtraject en publieksbereik is het nodige gebeurd. Benieuwd? Bekijk dan het overzichtsfilmpje op onze speciale webpagina. Deze geeft een mooie eerste indruk van het hele project. De tien deelfilmpjes nemen u mee in de diversiteit van de projecten.