Ieders Museum in beeld

Sinds de start van Ieders Museum in 2017 zijn er meer dan 60 projecten opgestart binnen de stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling is echter slechts een van de pijlers van Ieders Museum. Ook rond de andere pijlers, scholing, marketingtraject en publieksbereik is het nodige gebeurd. Benieuwd? Bekijk dan de filmpjes op onze speciale webpagina, waarin musea vertellen over hun deelname aan Ieders Museum.