Goede start Ieders Museum Gelderland – terugblik 2017

Ieders Museum is in 2017 goed van start gegaan.  Veel musea in Gelderland hebben nieuwe doelgroepen bereikt en projecten uitgerold die gericht zijn opgroepen mensen die het museum niet eerder bezochten. Onder andere ouderen, Syrische jongeren, gezinnen met kinderen, ROC en VMBO scholieren, nabije buren of dorpsgenoten van het museum, blinden en slechtzienden. En er is meer gebeurd.

Inspiratiebijeenkomsten en Zonnebloem
In maart en juni 2017 zijn er inspiratiebijeenkomsten geweest rond de doelgroepen met presentaties van het Van Abbemuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Voor één Dag en Vluchtelingenwerk Oost Nederland. In december heeft de Zonnebloem een workshop verzorgd rond fysieke toegankelijkheid in Museum Het Pakhuis.  Op 20 november is in de Efteling op feestelijke wijze het convenant Toegankelijkheid in Vrije tijds locaties van de Zonnebloem getekend. Vijftig grote vrijetijdslocaties worden door De Zonnebloem onder de loep genomen. Vanuit de coöperatie Erfgoed Gelderland nemen vijf grotere musea deel aan dit onderzoek dat tot eind 2019 zal lopen.

Aanvragen bij Ieders Museum
In totaal zijn er in 2017 door de musea 35 aanvragen gedaan in vijf aanvraagronden,  25 aanvragen werden gehonoreerd en 10 afgewezen. Van de 10 afwijzingen zijn er alsnog vijf aanvragen na bijstellingen in een latere ronde gehonoreerd.  Al deze gehonoreerde aanvragen hebben tot een reeks aan publieksactiviteiten, scholing van medewerkers en lokale samenwerkingen geleid. Daarnaast hebben twee grotere musea in het kader van het fysieke toegankelijkheidsonderzoek van stichting De Zonnebloem elk een bijdrage ontvangen. Binnenkort is op de website de lijst met gehonoreerde musea en het onderwerp waarop zij een bijdrage hebben ontvangen te vinden. In 2018 zullen we de ervaringen van deze projecten delen.

Inclusie en communicatie
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging is op 8 januari jl. door het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam het platvorm Studio i (Studio voor inclusie) gepresenteerd. Vanuit de ervaringen die beide musea hebben opgedaan met de projecten Special Guest en Onvergetelijk Stedelijk bieden zij scholing en kennisdeling aan collega musea. Vanuit Ieders Museum steunen we Gelderse Musea die aan deze kennisdeling willen deelnemen. Tot slot zijn we eind 2017 gestart met een pilot voor zes musea rond marketing en communicatie met Bureau #Hekje. Rond de zomer van 2018 verwachten we deze uitkomsten te kunnen delen.

We hopen op nog meer enthousiast deelnemende musea in 2018!