Facebookcampagnes Ieders Museum bereiken nieuw publiek

Via Ieders Museum zet Erfgoed Gelderland zich samen met Gelderse musea in om een nieuw publiek te bereiken. Eén van de onderdelen is een reclamecampagne op Facebook om de naamsbekendheid van vrijwilligersmusea te vergroten. Voor de deelnemende musea wordt een advertentie gemaakt, speciaal afgestemd op het museum.  Zo kunnen wij de musea ondersteunen bij hun eigen promotie en aan effectieve campagnes helpen.

Naamsbekendheid

We zijn begonnen met twee succesvolle campagnes voor Museum Smedekinck en het Kijk en Luistermuseum. In mei zijn er twee nieuwe campagnes gestart, namelijk voor het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse en Museum Tweestromenland.  De Facebookcampagne van Hagedoorns Plaatse heeft bijna 8.000 personen bereikt en de Facebookcampagne van Museum Tweestromenland bijna 7.000 personen. Alle advertenties richten zich op een gebied in een straal van circa 20 kilometer rondom het museum en op mensen met interesses die aansluiten bij de collectie van het museum. Zo zorgen de advertenties voor naamsbekendheid van het museum bij mensen die ook daadwerkelijk het museum kunnen en willen bezoeken. Binnenkort komen er nog Facebookcampagnes bij voor twee musea: Tempel | Kerk Museum en het Gelders Geologisch Museum.

Museum Smedekinck

Bij Museum Smedekinck heeft de campagne voor naamsbekendheid lang en goed gelopen. Daarom is besloten om over te stappen naar een andere campagne: een kliks-naar-website-campagne. Deze nieuwe campagne heeft 3.500 mensen bereikt en tot nu toe hebben 162 mensen via deze nieuwe campagne hun weg naar de website van Museum Smedekinck gevonden. Betsy Maatkamp van Museum Smedekinck geeft aan dat vooral de aansprekende foto van de dorsmolen verantwoordelijk is voor het succes. Er komen veel reacties op de advertentie: mensen die de foto leuk vinden of delen, maar ook mensen die aan de hand van de foto jeugdherinneringen ophalen. ‘We hadden vroeger ook zo’n dorsmolen,’ zeggen ze dan. ‘Het dorsen was vroeger een heel spektakel met allerhande gebruiken eromheen. Veel mensen kennen dit nog van vroeger. Ze hebben dit als kind gezien of hebben mogen helpen,’ vertelt Betsy. Zij denkt dat deze nostalgische foto waarop mensen druk bezig zijn een goede keuze is geweest. Dit seizoen is het bezoekersaantal van Museum Smedekinck met 85% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt mede door de verruimde openingstijden, maar zeker ook de facebookadvertentie heeft bijgedragen aan het aantal bezoekers. De advertentie zorgt ervoor dat een nieuw publiek kennis kan maken met het museum. De mensen die de advertentie liken of delen,  zijn vooral particulieren, ook buiten het reeds bestaande netwerk van het museum.