Het juiste loket II: verslag

Op woensdagmiddag 11 juli vond de tweede bijeenkomst speciaal voor historische verenigingen plaats: een vol programma voor een volle zaal.

Welkom en in inleiding

Directeur Marc Wingens opende de bijeenkomst met het goede nieuws dat de provincie Gelderland de aangevraagde subsidie voor het Verhaal van Gelderland beschikbaar heeft gesteld. Belangrijk ook voor de aanwezigen, omdat zjj aan veel deelprojecten kunnen deelnemen of bijdragen.

Dagvoorzitter, en contactpersoon bij Erfgoed Gelderland voor de historische verenigingen, Jette Janssen lichtte de bijeenkomst toe:

“het streven van Erfgoed Gelderland is om de dienstverlening naar de historische verenigingen te verbeteren. Sinds het eerste ‘juiste loket’ in november hebben we een en ander opgestart:
allereerst een landingspagina op mijnGelderland. Deze pagina geeft een overzicht van de activiteiten van de historische verenigingen en eventuele sprekers. Een landingspagina op de website van Erfgoed Gelderland, speciaal ingericht voor de historische verenigingen. Hier kunnen ook oproepen geplaatst worden. Ook hebben we een ‘denktank historische verenigingen’ opgestart, die zich gaat buigen over de behoeften van en acties voor de historische verenigingen.”

In deze denktank hebben plaatsgenomen: Wim Verheggen van Prodesse Conamur te Arnhem, Jan van Bremen van de historische kring Bemmel, Ben Verheij van de oudheidkundige vereniging Groenlo, Bertus Rietberg van de historische vereniging Steenderen en Theo Michels van Oud-Bennekom. De leden van de Denktank vertegenwoordigen verschillende regio’s van Gelderland. Voor de regio Rivierengebied zijn we nog op zoek naar een versterking. Hiervoor deed Jette dan ook een oproep: wie meldt zich aan?

Het programma: kansen, ervaringen, initiatieven en ontwikkelingen

Kansen

Dimitra Hierck van de provincie Gelderland gaf een toelichting op de subsidieregeling voor het cultuur- en erfgoedveld dat al enige tijd loopt in het kader van de provinciale beleidsvisie en -programma Beleef het mee. De regeling, die Verhaal van Gelderland heet, kan ingezet worden voor initiatieven in het veld die bijdragen aan het project Verhaal van Gelderland, maar ook andere projecten.
Ook voor historische verenigingen is dit interessant. Hiervoor is paragraaf 7.8 van de regeling van belang. Inmiddels hebben enkele historische verenigingen hiervan het laatste half jaar met succes gebruik gemaakt.
Dimitra blikte terug op deze trajecten en legde nog eens uit hoe de aanvraag en het vervolg in zijn werk gaat: mogelijke kandidaten moeten lid zijn van Erfgoed Gelderland en kunnen daar ook terecht voor advies. De aanvraag zelf loopt via de website van de provincie, waarbij Dimitra contactpersoon is en haar collega’s graag bereid zijn om te helpen. Bekijk hier de presentatie met verdere informatie en contactgegevens.

Ervaringen

Een van de organisaties die kennis heeft gemaakt met de provinciale subsidieregeling is Oudheidkundige Vereniging Zuwent met het Droebelproject. Cecile Hulshof vertelde erover. Doel van het project is het behouden en zichtbaar maken van de Droebels rond Zieuwent. Het project was net opgestart toen de vereniging tijdens Het juiste loket I hoorde van de subsidiemogelijkheden Verhaal van Gelderland. Cecile: “Dat was net wat we nodig hadden en we namen dan ook contact op met Dimitra. Zij wees ons op regeling 7.8 en adviseerde ons partners te zoeken. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.” Bekijk hier de presentatie.

Ze hebben veel geleerd van het project, onder andere dat dingen soms anders lopen dan gepland en dat je daar van leren kunt en vooral dat je beter klein kunt beginnen dan meteen iets groots aanpakken. Het resultaat mag er zijn: een wandel- en fietsroute langs de Droebels en achtergrondverhalen in een boekje. Ook is de vereniging lid geworden van Erfgoed Gelderland. Dit is één van de criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie, maar heeft ook met zich meegebracht dat de verhalen rond de Droebels opgenomen zijn op mijngelderland.nl.

Het hele traject heeft de vereniging het nodige opgeleverd: ondersteuning in het breder trekken van plaatselijke plan, informatie over subsidiemogelijkheden, diverse contacten met andere Oudheidkundige Verenigingen, Erfgoed Gelderland en de provincie en publiciteit.

Initiatieven

Bob Roelofs, griffier van de provincie Gelderland riep de aanwezigen op nominaties te doen voor de verkiezing van de Grootste Gelderlander (of Gelderlandse) aller Tijden. Op 16 november zal de Grootste Gelderlander uitgeroepen worden. Bob: “Ook deze verkiezing is een mooie basis voor het project Verhaal van Gelderland. Ik voorzie dan ook dat mijn mailbox volloopt met nominaties van deelnemers aan Het juiste loket, zodat je straks kunt zeggen: ik was erbij op 16 november!!”

Nog meer kansen

Jette biedt historische verenigingen de mogelijkheid mee te liften in het begeleidingstraject voor historische verenigingen; ontstaan uit de behoefte van historische verenigingen voor handleidingen, formats en tips hoe problemen aan te pakken of uitdagingen aan te gaan. Denk daarbij aan digitaliseren, jongerenbereik, e.d. Als pilot voor zo’n traject is een film gemaakt: De SWOT-analyse. Voor vier historische verenigingen is er plaats voor zo’n traject. Wie deze uitdaging wil aangaan, kan zich melden bij Jette.

Collega Arno Stam presenteerde CollectieGelderland. Deelname aan dit project is ook interessant voor historische verenigingen, want het biedt de kans de collecties zichtbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Bekijk hier de presentatie.

Collega Else Gootjes biedt drie historische verenigingen mogelijkheid deel te nemen aan de cursus Schrijven voor Wikipedia en bij te dragen aan informatie over regionale onderwerpen en hun zichtbaarheid te vergroten. Lees hier meer.

Ontwikkelingen – Auteursrecht en AVG

Hanno Lans van CopyClear presenteerde over Auteursrecht en AVG. Hij lichtte de algemene wetgeving hierover toe. Bekijk hier de presentatie.

Daarna ging hij in op vragen uit de zaal. Er is nog geen jurisprudentie. Daarom is in grote lijnen de boodschap te handelen naar de geest van de wet, zorgvuldigheid te betrachten en aantoonbaar de wet te volgen en te respecteren. Bijvoorbeeld door alle moeite te doen om een rechthebbende te achterhalen, persoonsgegevens te beveiligen en procedures in werking te hebben om volgens de wet te kunnen handelen. Wijs daarvoor per vereniging een contactpersoon aan. Leg vast wat je hebt gedaan om je goede wil en zorgvuldigheid aan te kunnen tonen. Denk bijvoorbeeld aan een zogenaamde take-off procedure, waarbij je op verzoek snel en zorgvuldig (binnen 24 uur) online beeldmateriaal kunt verwijderen. Advies: ga niet in discussie met iemand die vraagt bepaalde afbeeldingen te verwijderen. Verwijder het eerst en start dan het onderzoek naar de rechtmatigheid ervan. Terugplaatsen kan in een later stadium als blijkt dat het kan.

Lees ook over Auteursrecht en AVG in de kennisbank op erfgoedgelderland.nl, (onder Organisatie algemeen). Erfgoed Gelderland werkt aan een document specifiek voor historische verenigingen. U kunt dit op een later moment ook op deze plek in de kennisbank vinden.

Ontwikkelingen – Digitalisering van tijdschriften

Margriet van Leeuwen van de Gelderland Bibliotheek gaf een introductie over het digitaliseren van de publicaties van de historische verenigingen. Deze bevinden zich allemaal in de collectie van de bibliotheek en al lang was het de wens deze te digitaliseren. Dit was echter helaas nooit goed van de grond gekomen. In het kader van het project Verhaal van Gelderland zijn nu de middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren: financiën door de provincie en realisatie-uren door Bibliotheek Gelderland en Erfgoed Gelderland. De bibliotheek zal ondersteunen bij de uitvoering en de techniek, Erfgoed Gelderland met advies rond inhoud en (auteurs)rechten. Over de procedures en mogelijkheden zullen de historische verenigingen spoedig worden geïnformeerd.

Conrad van Wijngaarden van GMS lichtte in zijn presentatie toe hoe het digitaliseren in zijn werk gaat. GMS heeft veel ervaring in het digitaliseren van archiefmateriaal en zullen in dit project de uitvoer doen. Dat zal gaan volgens de zogenaamde Metamorfozelightnorm. Bekijk hier de presentatie.

De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Jette Janssen.