Missie en Visie

Missie

Erfgoed is overal, het kleurt het leven en geeft glans. Het erfgoed wordt door vele mensen en organisaties beheerd en is niet voor iedereen goed zichtbaar. Erfgoed Gelderland wil bijdragen aan de zichtbaarheid van het erfgoed en de kwaliteit ervan. Wij maken deel uit van een coöperatie van erfgoedorganisaties en we werken voor en met de leden die zich bekommeren om dat erfgoed: samen verleden toekomst geven. De expertise van de medewerkers komt ten goede aan iedereen die het belangrijk vindt dat het erfgoed, de collecties en de verhalen zichtbaar worden en behouden blijven. Erfgoed Gelderland zorgt voor kennis en samenhang; het erfgoed blijft op de kaart.

Visie

Erfgoed Gelderland werkt vanuit een hecht netwerk van meer dan 200 erfgoedorganisaties en draagt bij aan de versterking van het brede erfgoedveld door kennisdeling te stimuleren, in te spelen op trends en ontwikkelingen en bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te initiëren.

Our mission and vision in English

Unsere Mission und Vision auf Deutsch