Erfgoedvrijwilliger

De Gelderse geschiedenis is van alle Gelderlanders. Iedereen kan meedoen en een bijdrage leveren. Het project Erfgoedvrijwilliger wil erfgoedparticipatie stimuleren, door erfgoedorganisaties te ondersteunen in het werven en professionaliseren van vrijwilligers.

ThemaJongeren, Vrijwilligers
DoelgroepBestuursleden, Erfgoedprofessionals
Erfgoedvrijwilligers
ProductAdvies, Erfgoedvrijwilliger.nl
Platform, Scholing
terug naar overzicht

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de erfgoedsector. Erfgoedvrijwilliger wil het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector ondersteunen en toekomstbestendig maken d.m.v. een vacaturebank, scholing, netwerken en coaching. 

De doelstellingen van Erfgoedvrijwilliger:

  • Het vergroten van participatie en verbondenheid op het gebied van erfgoed;
  • Het ondersteunen, verrijken, en versterken van het erfgoedveld;
  • Het verbinden en professionaliseren van erfgoedvrijwilligers.

Online vacaturebank

In 2018 lanceerde Erfgoed Gelderland de website erfgoedvrijwilliger.nl als onderdeel van het brede project Verhaal van Gelderland. Het platform erfgoedvrijwilliger.nl brengt vrijwilligers en erfgoedorganisaties samen en helpt hen professionaliseren. Leden van Erfgoed Gelderland kunnen gratis vacatures plaatsen als zij op zoek zijn naar (extra) vrijwilligers. Vanwege succes is de website in 2021 uitgebreid over de provinciegrenzen van Gelderland. In samenwerking met Erfgoed Brabant en Erfgoedhuis Zuid-Holland wordt erfgoedvrijwilliger.nl verrijkt met een coachings– en wegwijspagina.

Scholing en netwerken

Erfgoedvrijwilliger zet zich in voor de ontwikkeling van vrijwilligers(organisaties) door scholing en versterking van netwerken. Het project faciliteert netwerken waarbij vrijwilligers vanuit verschillende organisaties met dezelfde functies samenkomen om ervaringen te delen en kennis op te doen. Zelf een vrijwilligersnetwerk opzetten? Neem dan contact op. Kijk voor handige tips en documenten over erfgoedvrijwilligerswerk en -participatie ook eens op de pagina wegwijs op erfgoedvrijwilliger.nl.

Online ontmoeten en ontwikkelen

Binnen het project ‘Online ontmoeten en ontwikkelen’ werken we met de andere erfgoedhuizen, verenigd in Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN), aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van nieuw en bestaand cursusmateriaal en het werven en behouden van erfgoedvrijwilligers.

Coaching

Ben je als vrijwilliger actief bezig met erfgoed? Of wil je dat graag? Wil je andere burgers betrekken bij jouw erfgoedvraagstuk? Of wil je erfgoed inzetten voor jouw omgeving of een sociaal project? En heb je daar een vraag over? Dan kun je bij ons terecht. We maken mensen die willen meedoen in het erfgoedveld wegwijs en ondersteunen hen. We zijn erg benieuwd naar jouw ideeën, projecten en activiteiten en waarmee we je zouden kunnen helpen. Schroom dus niet en neem contact op.

Verjonging

Eind 2019 deed Erfgoed Gelderland een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij haar leden. Daaruit bleek dat veel Gelderse erfgoedorganisaties moeite hebben met het werven van nieuwe vrijwilligers. Jonge vrijwilligers zijn voor hen nog lastiger te bereiken. “We vissen allemaal in dezelfde vijver en die droogt op”, illustreerde een van de respondenten. Erfgoed Gelderland ging daarom met vijf musea het verjongingsexperiment aan.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van Erfgoedvrijwilliger? Dan kunt u zich aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief: