Gelderse Roos Prijs

Gelderse Roos Prijs 2024

Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst Geven. Om dit kracht bij te zetten reikt Erfgoed Gelderland sinds 2017 een erfgoedprijs uit: de Gelderse Roos. De Gelderse Roos is er voor erfgoedprojecten en activiteiten met impact.

De Gelderse Roos Prijs biedt een podium voor inspirerende erfgoedprojecten, want van elkaars successen kun je leren. Per editie wordt er een nieuw thema gekozen.

Gelderse Roos Prijs 2024: Jongeren centraal

In deze editie richt de Gelderse Roos Prijs zich op initiatieven voor jongeren (13 t/m 30 jaar). Welke organisatie weet jongeren op een bijzondere manier te betrekken bij het Gelderse erfgoed? Denk bijvoorbeeld aan initiatieven als:

 • Het aantrekken en vasthouden van jonge vrijwilligers
 • Jongeren zitting geven in het bestuur van de organisatie
 • De oprichting van een jongerenraad of jongerenbestuur
 • Het opzetten van een creatief jongerenproject
 • Een bijzondere publiekspresentatie speciaal voor deze doelgroep

En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden te bedenken. Onder jongeren verstaan we mensen in de leeftijd van 13 t/m 30 jaar. Weet jouw organisatie een nieuwe generatie enthousiast te maken voor erfgoed? En op een serieuze manier bij jouw organisatie te betrekken? Meld jouw project of initiatief dan aan als best practice en maak kans op de Gelderse Roos Prijs 2024.

De winnaar van de Gelderse Roos Prijs ontvangt een geldbedrag van € 2.500,-. Alle ingezonden projecten worden in de schijnwerpers gezet als goede praktijkvoorbeelden. Van de projecten in de top 3 wordt een videoportret gemaakt.

Een initiatief inzenden

Erfgoedorganisaties kunnen zichzelf met een bijzonder initiatief aanmelden voor de Gelderse Roos Prijs 2024, maar zij kunnen ook door anderen worden voorgedragen. Leden én niet-leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland zijn welkom om initiatieven in te zenden. De initiatieven moeten wel voldoen aan de criteria (zie onderstaand). Een jury beoordeelt de inzendingen op deze criteria, waaronder ook de mate waarin jongeren betrokken zijn, de originaliteit van het project en de resultaten die zijn bereikt.

Jongeren hebben de toekomst

Met de Gelderse Roos Prijs 2024 wil Erfgoed Gelderland laten zien dat het betrekken van jongeren bij erfgoedorganisaties niet alleen belangrijk is voor het behoud van ons erfgoed, maar ook kan leiden tot vernieuwing en verfrissende ideeën. Om dit idee ook in de organisatie van de prijs door te voeren, bestaat ook de jury deze editie bijna volledig uit jongeren, en betrekken we hen bij de organisatie van de prijsuitreiking.

Meer informatie:

Tijdlijn Gelderse Roos 2024

Tijdlijn Gelderse Roos 2024

Vanaf vrijdag 17 november 2023 kunnen initiatieven en projecten worden ingezonden om kans te maken op de Gelderse Roos Prijs 2024. Een project of initiatief inzenden kan tot en met 31 januari 2024.

Besluit
Van alle inzendingen worden jurydossiers samengesteld. In februari 2024 stelt de jury de shortlist – top 10 samen. In maart 2024 wordt de top 10 uitgenodigd een pitch te houden voor de jury tijdens de pitchbijeenkomst. Op basis hiervan bepaalt de jury de top 3.

Uitreiking
Op maandag 15 april 2024 wordt de Gelderse Roos Prijs 2024 uitgereikt.

Basiscriteria

Projecten en activiteiten dienen aan verschillende criteria te voldoen om genomineerd te worden voor de Gelderse Roos Prijs.

De belangrijkste zijn:

 • Project of initiatief betrekt/is gericht op jongeren (13-30 jaar)
 • Project of initiatief kan als voorbeeldfunctie dienen voor anderen
 • Project of initiatief is innovatief

Daarnaast dienen projecten en activiteiten te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het zoekt interactie met jongeren. Jongeren worden uitgenodigd mee te doen, mee te denken, mee te beslissen of te organiseren.
 • Het heeft betrekking op Gelderland of Gelders erfgoed. Het verhaal van de Gelderlander staat centraal.
 • Het wordt gerealiseerd door een in Gelderland gevestigde of aan Gelderland gerelateerde partij.
 • Het vervult een voorbeeldfunctie voor de Gelderse erfgoedsector voor hoe je jongeren betrekt en serieus neemt in je organisatie.
 • Het is innovatief. Innovatie wordt in deze context begrepen als creatief omgaan met erfgoed. Digitalisering hoeft daarbij dus niet noodzakelijkerwijze een hoofdrol te spelen.
 • Het project of initiatief is van start en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Ook recent afgeronde projecten komen in aanmerking.
 • Betrokkenen geven blijk van betrokkenheid en motivatie.
Inzenden

Inzenden

Een project of initiatief kan nog tot en met 31 januari 2024 worden ingediend. Een project of initiatief inzenden kan via het inzendformulier. Dit formulier vind je via onderstaande button.

Protocollen

Protocollen

Via onderstaande button vind je de protocollen rond de Gelderse Roos Prijs 2024. Lees deze goed door als je overweegt deel te nemen.

Wie wint de Gelderse Roos Prijs van €2.500? Deel jouw succesverhaal en zend een initiatief in!


Winnaars 2021

In 2021 won Rozet met het project ‘Op het puin’ de Gelderse Roos Juryprijs. “Een muziekstuk dat herontdekt wordt in het archief en dan op deze manier in coronatijd meerdere generaties en verhalen aan elkaar verbindt. Ook de samenwerking tussen Erfgoedcentrum Rozet en de Muziektheater is sterk en de inzet van meer dan 100 gezichten uit de stad in coronatijd is uniek”, aldus de jury. Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop nam de Gelderse Roos Publieksprijs in ontvangst. Zij ontvingen 1055 stemmen van de 5293 uitgebrachte stemmen.