Gelderse Roos Prijs

Gelderse Roos Prijs 2021

Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst Geven. Om dit kracht bij te zetten reikt Erfgoed Gelderland sinds 2017 elke twee jaar een erfgoedprijs uit: de Gelderse Roos. De Gelderse Roos is er voor erfgoedprojecten en activiteiten met impact.

Het doel van de Gelderse Roos prijs is een podium bieden voor inspirerende erfgoedprojecten over de geschiedenis van Gelderland. Erfgoed Gelderland wil zo samenwerking en creativiteit stimuleren. De Gelderse Roos betrekt een groot publiek bij het erfgoedveld en zet de vele vrijwilligers in het zonnetje. Er worden twee Gelderse Rozen uitgereikt: de Gelderse Roos Publieksprijs en de Gelderse Roos Juryprijs.

Gelderse Roos 2021: een bijzondere editie

Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de coronacrisis staat in deze editie de vraag centraal: Wat heeft u het afgelopen jaar gedaan om in contact te blijven met uw vrijwilligers en uw publiek?

We riepen erfgoedorganisaties op projecten in te dienen die hieraan bijgedragen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online activiteiten, bijzondere wervingsacties tijdens of ter voorbereiding van de zomerse openstelling van 2020 of ter voorbereidingen van de openstelling 2021, maar ook projecten voor het blijven betrekken en werven van vrijwilligers.

Alle inzendingen dingen mee naar de publieksprijs. De inzendingen van de leden van de coöperatie dingen daarnaast ook mee naar de juryprijs. In de maand september kon het publiek zijn stem uitbrengen. In oktober worden de top drie voor zowel de publieks- als de juryprijs bekend gemaakt.


Meer weten?

Tijdlijn Gelderse Roos 2021

Tijdlijn Gelderse Roos 2021

Openingsdatum voor het inzenden van projecten voor beide prijzen is donderdag 1 juli. De sluitingsdatum voor het inzenden van projecten is vrijdag 3 september 2021.

Tijdlijn juryprijs
Voor de juryprijs worden jurydossiers van de projecten samengesteld. Begin september stelt de jury de shortlist – top 10 samen. Begin oktober is de top 10 uitgenodigd een pitch te houden voor de jury. Op basis hiervan wordt de top 3 bepaald.

Tijdlijn publieksprijs
Alle inzendingen gaan door voor de Gelderse Roos Publieksprijs. Vanaf maandag 6 september tot en met vrijdag 1 oktober kon het publiek stemmen voor zijn favoriete inzending. Tot vrijdag 24 september werden de scores gepubliceerd op onze website. Op 7 oktober wordt de top 3 bekend gemaakt. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs.

Uitreiking van beide prijzen is op maandag 15 november op een nog te bepalen locatie.

Basiscriteria Gelderse Roos

Voor het jaar 2021 kunt u deze als richtinggevend beschouwen en roepen we u op projecten en activiteiten in te zenden, waarmee u in contact bent gebleven met uw vrijwilligers en uw publiek.

Basiscriteria Gelderse Roos

Projecten en activiteiten dienen aan verschillende criteria te voldoen om genomineerd te worden voor de Gelderse Roos.

De belangrijkste zijn:

 • Samenwerking
 • Bestemd voor een breed publiek
 • Innovatie/voorbeeldfunctie
 • Inzet van vrijwilligers

Hieronder staan de criteria in detail, die bepalen dat het project of de activiteit:

 • Een samenwerkingsverband tussen erfgoed, erfgoedorganisaties en andere partijen en/of sectoren vormt.
 • Betrekking heeft op Gelderland en Gelders erfgoed en het verhaal van de Gelderlander centraal stelt.
 • Resultaten boekt die toegankelijk zijn voor een breed (online) publiek en idealiter interactie zoekt met het publiek. Woorden die bij dit criterium van toepassing kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld: beleefbaarheid, co-creatie, meebeslissen en crowdsourcing.
 • Een voorbeeldfunctie vervult voor de Gelderse erfgoedsector in termen van ondernemerschap, maatschappelijke waarde en/of innovatie, diversiteit en inclusie
 • Overdraagbare ideeën en methoden van aanpak gebruikt, zodat andere instellingen, projecten en activiteiten die kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden.
 • Innovatief van karakter is, waarbij digitalisering niet noodzakelijkerwijze een hoofdrol speelt. Innovatie wordt in deze context begrepen als creatief omgaan met erfgoed.
 • In een gevorderd stadium van ontwikkeling is met idealiter reeds tastbare resultaten. Ook recent afgeronde projecten komen in aanmerking.
 • Door een in Gelderland gevestigde of aan Gelderland gerelateerde partij wordt gerealiseerd.
 • Door vrijwilligers (mede) mogelijk wordt gemaakt.
 • Blijk geeft van lange termijn betrokkenheid en motivatie van de betrokkenen.
Maak kennis met de juryleden

Maak kennis met de juryleden

De jury bestaat uit kenners van het Gelderse Erfgoedveld. De samenstelling van de jury wisselt tweejaarlijks. De winnaar van de voorgaande editie neemt plaats in de jury. De jury selecteert het project dat de Gelderse Roos Juryprijs verdient.

Louise te Poele
Louise te Poele (1984) werd geboren in Winterswijk en groeide op in Lievelde. Ze studeerde aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en volgende een artist in residence in Hamminkeln Duitsland. Zij won in 2019 de Arnhemse Cultuurprijs en haar werk wordt internationaal geëxposeerd. Haar nieuwsgierigheid waarbij ze steeds iets wil uitvinden wat in eerste instantie onmogelijk leek, stuurt haar voortdurend naar nieuwe verten. Maar alles van tevoren precies uitstippelen heeft voor haar geen zin. Elk werk is een instinctieve en associatieve ontdekkingstocht: “Ik zie iets voor me, en dan denk ik: hoe kom ik daar?” Ze experimenteert uren met voorwerpen en belichting in het atelier: “Ik moet het letterlijk in mijn vingers krijgen. Het zit hem uiteindelijk in de verfijning.” De foto’s die ze maakt doen op het eerste oog denken aan zeventiende-eeuwse stillevens, maar wie langer kijkt ziet dat de uitbundige composities weinig weg hebben van het sobere realisme dat we in Nederland gewend zijn. Ogenschijnlijk dagelijkse objecten krijgen vastgelegd door Louise een mythische en geheimzinnig voorkomen. In de foto’s, waarin ze in iedere vierkante millimeter digitaal tekent, wordt gespeeld met licht, kleur en betekenis. In alles wat ze doet zijn dogma’s haar vreemd, ze exposeert net zo lief in een Parijse nachtclub die ze omtovert tot bedevaartsoord als in musea en ruimtelijk werk buiten in de weilanden van Zutphen tijdens de IJsselBiënnale.

Marjan van Ooijen
Marjan van Ooijen is secretaris bij het Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum in Fort Vuren (www.egvl.nl). In 2015 hebben drie historische verenigingen uit Herwijnen, Vuren en Spijk/Vogelswerf een Stichting opgericht met als doel het in kaart brengen van locaties in het Rivierengebied waar vliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Dit om deze helden een gezicht te geven. Een herinneringsroute loopt o.a. langs deze crashlocaties die gemarkeerd zijn met informatieborden (www.beleefroute.nl). De door nabestaanden gedoneerde persoonlijke spullen van de vliegeniers, verzetsstrijders, burgerslachtoffers en Joodse medeburgers zijn ondergebracht in een door de Stichting opgericht museum. Dit in 2017 geopende museum begon met 2 fortkamers en is uitgegroeid tot een museum met 8 fortkamers, waar 30 vrijwilligers o.a. rondleidingen geven en een bezoekles voor basisschoolleerlingen verzorgen. Als secretaris bij zowel de Stichting/museum alsmede bij de historische vereniging Den Ouden Dijk Herwijnen organiseert Marjan allerlei activiteiten en zorgt zij voor de PR. Het vrijwilligerswerk doet ze met veel plezier naast haar functie bij het kabinet van de burgemeester van Dordrecht. Samen met anderen werken aan een project geeft haar als vrijwilliger een bijzonder gevoel van waardering. In 2019 heeft het Sky- of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum de Gelderse Roos Juryprijs gewonnen en daarom maakt Marjan dit keer deel uit van de jury.

Foto: Duncan de Frey

Dolly Verhoeven
Dolly Verhoeven (1959) studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde daar op een onderzoek naar regionale geschiedenis. Zij heeft een eigen bureau voor historische projecten (Storia in Apeldoorn) en is een dag per week verbonden aan de Radboud Universiteit als bijzonder hoogleraar Gelderse Geschiedenis. Zij gaf leiding aan grote historische projecten, waaronder vijf provinciebrede Gelderse Erfgoedfestivals, stelde tentoonstellingen samen en publiceerde over lokale en regionale historische onderwerpen. Op dit moment werkt zij als projectleider en auteur samen met anderen aan het Verhaal van Gelderland, een vierdelig boek over de geschiedenis van de provincie.

Foto: Floris Scheplitz

Marielle Hendriks
Marielle Hendriks is sinds eind 2018 directeur-bestuurder van de Monumentenwacht Zuid-Holland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland, de provinciale ondersteuningsinstelling voor iedereen die zich professioneel of vrijwillig inzet voor een bloeiende erfgoedsector. Door effectief de krachten te bundelen met andere partijen binnen en buiten de provincie, ook binnen het onderwijs, de bouw-, de zorg- en de energiesector, zet het Erfgoedhuis in op innovatie en vernieuwing. Speerpunten daarbij zijn digitalisering van erfgoedcollecties, erfgoedvrijwilligers, erfgoededucatie en verduurzamen van monumenten. Eerder was Hendriks directeur van de Boekmanstichting, nationaal kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Amsterdam en onder meer drijvende kracht achter de Cultuurindex Nederland en het internationale Compendium of Cultural Policy and Trends. Ook werkte zij bij het Museum of Fine Arts in Boston en bij de afdeling cultuur van de gemeente Issy-les-Moulineaux (Parijs). Zij studeerde Algemene Letteren en Kunstbeleid- en management aan de Universiteit Utrecht.

Marilyn A-Kum
Marilyn A-Kum is geboren in Amsterdam, getogen in Apeldoorn en geworteld in Arnhem, met een dubbele culturele achtergrond. “Altijd uitgaand van het positieve in mensen, wil ik vechten voor gelijke kansen voor iedereen. Iedereen moet zeker zijn van een eerlijke toekomst. Want iedereen telt mee en is volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving. Daarom knok ik voor een eerlijke kans in het onderwijs, op een goede opleiding, een eerlijke kans bij sollicitatie, en een eerlijke kans op een goed loon en een vaste baan”. Marilyn is een ervaren coach en manager. Op dit moment is ze regiomanager bij Stichting Lezen en Schrijven: https://www.lezenenschrijven.nl/ en ze is statenlid in de Provinciale Staten en namens het PvDA werkzaam als woordvoerder op de thema’s: cultuur & erfgoed, onderwijs en arbeidsmarkt en inclusieve samenleving.

Marc Wingens
Marc Wingens studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde in 1994 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op een onderzoek naar Nederlandse bedevaarten in de vroegmoderne tijd. Na diverse functies te hebben vervuld aan Nederlandse universiteiten en in de erfgoedsector is hij sinds 2006 werkzaam bij Erfgoed Gelderland. Sinds 2010 is hij daar algemeen directeur. Wingens is secretaris van de jury van de Gelderse Roos Juryprijs.

Inzenden

Openingsdatum voor het inzenden van projecten voor beide prijzen is donderdag 1 juli. De sluitingsdatum voor het inzenden van projecten is vrijdag 3 september 2021. Alle inzendingen dingen mee naar de publieksprijs. De inzendingen van de leden van de coöperatie dingen daarnaast ook mee naar de juryprijs.

Stemmen

Stemmen
Alle inzendingen dingen mee naar de publieksprijs. U kunt van 6 september tot en met 1 oktober stemmen op de inzending van uw keuze. Uw stem bepaalt mede wie de publieksprijs wint! Bekijk alle inzendingen en stem op uw favoriete erfgoedproject.

U kunt op meerdere projecten een stem uitbrengen. Maar u kunt niet meerdere keren met hetzelfde e-mailadres op hetzelfde project stemmen. Uitgebrachte stemmen zijn niet direct zichtbaar op de website. Pas na controle op geldigheid worden de aantallen aangepast.

Protocollen

Lees de protocollen goed door als u mee wilt doen.

Het stemmen is gesloten. Wie wint de Gelderse Roos Prijs van €1000? Dat weten we op 15 november!


Winnaars 2019

In 2019 won het Sky of Hope / WO2 & Vliegeniersmuseum van Stichting EGVL Vuren

de Juryprijs. “Bijzonder en ontroerend project, vooral door het betrekken van de nog levenden en nabestaanden uit diverse landen. De luchtoorlog is nog niet eerder op deze wijze in kaart gebracht. Door de orale geschiedenis toe te voegen aan de materiële resten, wordt een breed verhaal toegankelijk gemaakt voor internationaal publiek. Goede samenwerkingspartners uit diverse hoeken. Sky of hope heeft in  korte tijd erg veel voor elkaar gekregen en er zijn nog genoeg uitbreidingsmogelijkheden”, aldus de jury.

Vischafslag Harderwijk nam de publieksprijs in ontvangst. Zij ontvingen 789 stemmen van de 5156 uitgebrachte stemmen.