Oproep nieuw lid Denktank Historische Verenigingen

Voor de Denktank Historische Verenigingen zijn we op zoek naar een nieuw lid. De leden van de denktank vertegenwoordigen verschillende regio’s van Gelderland. Het netwerk komt regelmatig bij elkaar om zich te buigen over de behoeften van en acties voor de historische verenigingen. Wordt u het nieuwe lid? De denktank is er sinds 2018 en […]

Het Juiste Loket V – Jongeren betrekken

Jaarlijks organiseert Erfgoed Gelderland een bijeenkomst speciaal voor Historische Verenigingen onder de titel Het Juiste Loket. Op donderdag 29 maart 2022 vond de vijfde editie plaats met als thema ‘Jongeren betrekken en educatie’. Deelnemers konden de bijeenkomst digitaal bijwonen of fysiek bij Erfgoed Gelderland. Henriette Kosse, contactpersoon voor de Historische Verenigingen bij Erfgoed Gelderland, trapte […]

Laatste mogelijkheid: digitalisering periodieken historische verenigingen

Sinds 2019 ondersteunen Rozet en Erfgoed Gelderland historische verenigingen bij het digitaliseren en online publiceren van hun periodiek. Het traject loopt bijna af, maar er is nog ruimte voor verenigingen die hun periodieken willen digitaliseren. Diverse historische verenigingen hebben de afgelopen jaren hun periodieken laten digitaliseren. Onder meer het tijdschrift van Vereniging Oud-Scherpenzeel, de Old […]

Terugblik Het Juiste Loket IV – Een pas op de plaats

11 mei organiseerde Erfgoed Gelderland een digitale editie van Het Juiste Loket. Deze keer was het onderwerp ‘Een pas op de plaats’ (de bijpassende module van het Handboek vindt u hier). Met dertien organisaties op het gebied van lokale geschiedenis-beleving gingen we in gesprek over de plaats van de organisatie binnen de (lokale) samenleving. Waar […]

Het Juiste Loket IV – Een pas op de plaats

Op 11 mei organiseert Erfgoed Gelderland de online bijeenkomst Het Juiste Loket voor Historische Verenigingen. Deze vierde editie heeft het thema ‘Een pas op de plaats’. Dit thema sluit aan bij de module ‘Een pas op de plaats’ van het Handboek Historische Verenigingen dat online beschikbaar is via de website van Erfgoed Gelderland. De online […]

WO2-verhalen gezocht

Vorig jaar organiseerden Erfgoed Gelderland, Omroep Gelderland en Rijnbrink in het kader van Gelderland Herdenkt de ‘WO2-cafés’. Vanwege de coronacrisis konden maar drie van de 15 cafés daadwerkelijk doorgaan (lees hier de verhalen die daar zijn opgehaald). Nu hebben wij opnieuw de krachten gebundeld om dit project op een alternatieve, digitale manier vorm te geven. Lees […]

WO2-verhalen gezocht

Vorig jaar organiseerden Erfgoed Gelderland, Omroep Gelderland en Rijnbrink in het kader van Gelderland Herdenkt de ‘WO2-cafés’. Vanwege de coronacrisis konden maar drie van de 15 cafés daadwerkelijk doorgaan (lees hier de verhalen die daar zijn opgehaald). Nu hebben wij opnieuw de krachten gebundeld om dit project op een alternatieve, digitale manier vorm te geven. Lees […]

Laatste module van het Handboek Historische Verenigingen online!

De onderwerpen waarmee historische verenigingen zich bezighouden, kunnen – naast de eigen leden – ook andere doelgroepen aanspreken. Door middel van educatie en presentatie van uw verhalen en collecties, betrekt u deze doelgroepen bij de vereniging. De zesde en laatste module van ons Handboek Historische Verenigingen, ‘De vereniging in de omgeving’ gaat in op de […]

Vijfde module van het Handboek Historische Verenigingen online!

De onderwerpen waarmee historische verenigingen zich bezighouden, kunnen – naast de eigen leden – ook andere doelgroepen aanspreken. Door middel van educatie en presentatie van uw verhalen en collecties, betrekt u deze doelgroepen bij de vereniging. De vijfde module van ons Handboek Historische Verenigingen, ‘Educatie en jongeren betrekken’ gaat in op het  betrekken van het […]

Online bijeenkomst Historische Verenigingen

Op 18 juni organiseerde Erfgoed Gelderland een online bijeenkomst voor Historische Verenigingen om samen te praten over hoe zij de afgelopen maanden hebben beleefd. Centraal stond wat de coronamaatregelen voor een impact hebben (gehad) en hoe ze daarmee om zijn gegaan. Het idee voor deze bijeenkomst kwam voort uit de denktank Historische Verenigingen, die hier […]

Denktank Historische Verenigingen: over zichtbaarheid, omgevingswet en kennis delen

Dinsdag 18 februari kwam de Denktank Historische Verenigingen bij elkaar. Deze denktank komt periodiek bijeen om te brainstormen over wat er leeft bij Historische Verenigingen en welke rol Erfgoed Gelderland daarbij kan spelen. Dit keer spraken we over de bijeenkomst Het Juiste Loket van afgelopen 4 februari, de Omgevingswet en over de rol van de contactpersoon […]

Terugblik: Het Juiste Loket III

Op dinsdagmiddag 4 februari organiseerde Erfgoed Gelderland weer een speciale bijeenkomst voor Historische Verenigingen: ‘Het Juiste Loket III’. De bijeenkomst, in het kader van  Verhaal van Gelderland, stond in het teken van één van de modules van het handboek voor historische verenigingen: collectiebeheer en auteursrecht. Collectiebeheer en auteursrecht De nieuwe contactpersoon voor historische verenigingen, Henriette Kosse, opende de bijeenkomst. Annette Gaalman, […]

Vierde module van het Handboek Historische Verenigingen online!

Alle historische verenigingen hebben ermee te maken: auteursrecht en AVG-regels. In deze module geven we een leidraad. Daarnaast kijken we uitgebreid naar collectieregistratie en het opstellen van een collectieplan. Download nu de vierde module ‘projecten en aanpak’, bekijk de animatie en bekijk de verdiepingspagina! Handboek Historische Verenigingen De Gelderse historische verenigingen hebben een belangrijk aandeel […]

Derde module van het Handboek Historische Verenigingen online!

Elke historische vereniging houdt zich met projecten bezig: van periodieken tot lezingen en van tentoonstellingen tot boeken. In de tweede module van ons Handboek Historische Verenigingen, ‘Projecten en aanpak’, geven wij u tips en tricks op het gebied van schrijven en presenteren voor een breed publiek, het organiseren van activiteiten, het bedenken van nieuwe creatieve projecten […]

Het digitale lokale verhaal: een update

Een onderdeel van het masterplan Verhaal van Gelderland is het digitaliseren van periodieken van historische verenigingen. Gelderse geschiedenis wordt ook geschreven en verteld door historische verenigingen. Niet zelden hebben zij een of meerdere periodieken waarin zij hun kennis delen met hun achterban. Deze periodieken zijn vaak niet of nauwelijks toegankelijk voor geïnteresseerden. In samenwerking met Rozet/De […]

Denktank Historische Verenigingen

Donderdag 6 juni kwam de Denktank Historische Verenigingen voor de derde keer bij elkaar. Vertegenwoordigers van historische verenigingen uit alle delen van Gelderland komen met enige regelmaat bijeen om de behoeften van de historische verenigingen te bespreken, belangen te wegen, bijeenkomsten te evalueren en de koers voor de toekomst te bepalen. Samen denken we na […]

Speciale pagina voor historische verenigingen vernieuwd!

Erfgoed Gelderland zet zich in voor de Gelderse historische verenigingen en ondersteunt hen bij projecten, processen en beleid. Kijk nu op onze vernieuwde ‘historische verenigingen’ pagina voor meer informatie over de projecten die wij doen voor historische verenigingen. We organiseren (netwerk)bijeenkomsten, ontwikkelen een handboek, promoten activiteiten en onderhouden diverse netwerken. Oproepen van/voor historische verenigingen Wilt u samenwerken met partnerorganisaties? […]

Tweede module van het Handboek Historische Verenigingen online!

Kijkt u wel eens kritisch naar waar u staat als historische vereniging? Of waar u naar toe wilt in de toekomst? De tweede module van ons Handboek Historische Verenigingen, ‘Een pas op de plaats’, kan u daarbij helpen. In dit handboek – onderdeel van het Verhaal van Gelderland – gaat het niet over uw producten […]

Grols verleden gaat digitaal

Maandag 20 mei werd in de bibliotheek Oost-Achterhoek ‘Grols verleden gaat digitaal‘ gepresenteerd. ‘Grols verleden’, het tijdschrift van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, is nu ontsloten via de collectie van Rozet bibliotheek Arnhem en 20 Gelderse bibliotheken. Oudheidkundige Vereniging Groenlo is hiermee de eerste historische vereniging die zijn periodiek ontsloten heeft in het kader van digitaliseringsproject […]

Nostalgische serie Ons Dorp van Omroep Gelderland krijgt vervolg

De sfeervolle serie Ons Dorp gaat weer van start bij Omroep Gelderland. Kijkers kunnen van begin april tot en met begin juli weer genieten van de fraaie zwart-witbeelden uit de jaren vijftig en zestig. De door de firma Adolfs gemaakte impressies van Gelderse dorpen en kleine steden blijven boeien door ‘hoe eenvoudig en overzichtelijk het leven vroeger […]

Eerste module van het Handboek voor Historische Verenigingen uitgereikt!

Op dinsdagmiddag 26 februari organiseerde Erfgoed Gelderland, in kader van het project Verhaal van Gelderland, een bijeenkomst voor historische verenigingen: ‘Het Juiste Loket SPECIAL’. Deze bijeenkomst stond in het teken van van perswijsheid en communicatie. Perswijsheid en communicatie Het programma begon met een uitgebreide lunch waar deelnemers konden netwerken met andere verenigingen. Vervolgens openden Marc Wingens en […]

Het Juiste Loket SPECIAL

Op dinsdagmiddag 26 februari organiseert Erfgoed Gelderland, in kader van het project Verhaal van Gelderland, een bijeenkomst voor historische verenigingen: ‘Het Juiste Loket SPECIAL’. Na de enthousiast ontvangen bijeenkomst ‘het juiste loket II’ op 11 juli 2018 organiseren we deze keer een thema-bijeenkomst rondom communicatie. Bekijk hier de uitnodiging! Programma Deze bijeenkomst staat in het teken van […]

SAVE THE DATE: Het Juiste Loket SPECIAL

Na de enthousiast ontvangen bijeenkomst Het Juiste Loket II op 11 juli 2018 organiseert Erfgoed Gelderland op dinsdag 26 februari 2019 weer een speciale bijeenkomst voor historische verenigingen: ‘Het Juiste Loket SPECIAL’. De bijeenkomst, in kader van het Verhaal van Gelderland, zal plaatsvinden bij Erfgoed Gelderland van 12.30 tot 16.30 uur. Deze bijeenkomst zal in het teken […]

Cursus Schrijven voor Wikipedia voor historische verenigingen

Voor historische verenigingen organiseert Erfgoed Gelderland een cursus Schrijven voor Wikipedia. Het doel van de cursus is om de kennis in het bezit van de historische verenigingen over de lokale geschiedenis beter beschikbaar te maken via Wikipedia. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt achtergrondinformatie gegeven over Wikipedia en hoe het werkt […]

Oproep voor Netwerk denktank historische verenigingen

Enige tijd geleden heeft collega Jette Janssen het ‘Netwerk denktank historische verenigingen’ opgestart, die zich gaat buigen over de behoeften van en acties voor de historische verenigingen. In deze denktank hebben plaatsgenomen: Wim Verheggen van Prodesse Conamur te Arnhem, Jan van Bremen van de historische kring Bemmel, Ben Verheij van de oudheidkundige vereniging Groenlo, Bertus Rietberg […]