Het Juiste Loket IV – Een pas op de plaats

Op 11 mei organiseert Erfgoed Gelderland de online bijeenkomst Het Juiste Loket voor Historische Verenigingen. Deze vierde editie heeft het thema ‘Een pas op de plaats’. Dit thema sluit aan bij de module ‘Een pas op de plaats’ van het Handboek Historische Verenigingen dat online beschikbaar is via de website van Erfgoed Gelderland.

De online bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 mei van 14.30 uur – 16.30 uur via MS Teams.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur: Opening en Welkom

  • Korte terugblik Ledenraadsvergadering
  • Introductie thema ‘Pas op de plaats’
  • In gesprek over Missie en visie – Hoe passen verschillende verenigingen hun missie en visie toe?
  • Verkennen van de omgeving met een DESTEP-analyse – Liesbeth Tonckens deed een DESTEP-analyse  – een interactieve presentatie

korte pauze

  • Verkennen van de leden en de vrijwilligers – Enquêtes bij leden of vrijwilligers van je vereniging
  • Kennis delen over het thema – In kleine groepjes praten over enkele stellingen en naderhand centrale terugkoppelin

16.30 uur: Afsluiting met aandacht voor projecten en bijeenkomsten waar Erfgoed Gelderland bij betrokken is.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Henriëtte Kosse. Zij is contactpersoon voor de Historische Verengingen.