Terugblik Het Juiste Loket IV – Een pas op de plaats

11 mei organiseerde Erfgoed Gelderland een digitale editie van Het Juiste Loket. Deze keer was het onderwerp ‘Een pas op de plaats’ (de bijpassende module van het Handboek vindt u hier). Met dertien organisaties op het gebied van lokale geschiedenis-beleving gingen we in gesprek over de plaats van de organisatie binnen de (lokale) samenleving. Waar staan de organisaties voor? Wat is de missie, en hoe zorg je ervoor dat de missie een rol heeft binnen de dagelijkse praktijk?

Verder vertelde Liesbeth Tonckens over de DESTEP – analyse. Dit is een diepgaande zelfanalyse over je plek in de maatschappij als vereniging. Een van de deelnemers, Harry Klein Koerkamp, verwoordde het als volgt: ‘DESTEP dwingt je om diep na te denken over een aantal zaken waar je normaal niet diep over nadenkt’. Naast een analyse volgens de DESTEP methode is het goed om te weten hoe de leden over de vereniging denken. Daarom gingen we in discussie over het nut en de noodzaak van een leden-enquête. Een laagdrempelige manier om een dergelijke enquête op te zetten is Google Forms. Dit YouTube-filmpje legt het uit. Na een geanimeerde afsluitende discussie in verschillende breakout-rooms was deze bijeenkomst van Het Juiste Loket weer voorbij. Na de zomer organiseren we de volgende bijeenkomst in deze reeks.

Meer weten over wat Erfgoed Gelderland kan doen voor uw historische vereniging? Neem dan vooral contact op met Henriette Kosse.