Festival Gemaakt in Gelderland

Festival Gemaakt in Gelderland

Elke twee à drie jaar organiseert Erfgoed Gelderland een provinciebreed erfgoedfestival met telkens een ander thema.  In de zomer van 2015 zomer vond het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland plaats, waarbij de Gelderse maakindustrie centraal stond.

Rijke geschiedenis

De provincie Gelderland kent een rijke geschiedenis op het gebied van ambacht en industrie. Eeuwenlang heeft de Gelderse bedrijvigheid zich ontwikkeld volgens regionale patronen met regionale karakteristieken: van de papierscheppers op de Veluwe tot de steenfabrieken langs de grote rivieren, van de stoelenmatters in Culemborg tot de ijzerovens in de Oude-IJsselstreek. Ook nu is er in de provincie nog allerlei streekeigen industrie te vinden, vaak met een bijzonder en innovatief karakter. Het festival bracht dit onder de aandacht bij het grote publiek.

Dit festival bestond uit 360 activiteiten, georganiseerd door 178 deelnemende partners. Er was veel te beleven: tentoonstellingen, open dagen in bedrijven, workshops, lezingen, verhalenprojecten, muziek- en theatervoorstellingen, wandel- en fietsroutes. Het festival trok ruim 215.000 bezoekers. En met meer dan 380 berichten in de lokale- en regionale pers was Gemaakt in Gelderland overal in de provincie zichtbaar.

Het smaakt naar meer

Het thema van het Festival Gemaakt in Gelderland in 2015 biedt veel inspiratie en smaakt naar meer. Daarom komt er dit jaar een vervolg en organiseren we op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 2016 de Maakdagen.

Organisatie

De uitvoering van het festival was in handen van een kernteam: Dolly Verhoeven (festivaldirecteur), Marianna Tofani (secretaris) en Climmy Hanssen (communicatiemanager). Zij kregen advies en ondersteuning van medewerkers van Erfgoed Gelderland.

Wilt u terugblikken op het festival? Dat kan op de website van Gemaakt in Gelderland.

Gemaakt in Gelderland was het vierde provinciale erfgoedfestival, na de succesvolle voorgangers Gelderland 1900-2000 (2006), Geloven in Gelderland (2008) en Gelegerd in Gelderland (2012).