Hoe kunt u Verhaal van Gelderland steunen?

Heeft of kent u mooie verhalen over de geschiedenis van Gelderland? En denkt u dat deze kunnen bijdragen aan het Verhaal van Gelderland? Uw inbreng kan de auteurs van de publicatie Verhaal van Gelderland inspireren tot meer.

Lees verder

Misschien wordt uw bijdrage wel meegenomen in de publicatie. In elk geval zal uw bijdrage opgenomen worden in de Special op de website mijnGelderland, het platform voor Gelderse historische verhalen.

Het Verhaal van Gelderland is bedoeld als een integraal en publieksgericht geschiedwerk. De hoofdstukken zijn niet thematisch opgebouwd, maar proberen samen de hoofdvraag te beantwoorden aan de hand van elf kernvragen, die een rode draad vormen door de hoofdstukken (zie voor hoofdvraag en kernvragen verder in dit bericht).

Hoe zit het met die kernvragen in úw regio?

De auteurs zijn niet alleen op zoek naar de grote lijnen, maar ook naar de bijzondere lokale gebeurtenissen. Hoe zit het met die kernvragen in úw regio? Heeft u mooie verhalen of objecten die daarbij passen? Dan horen we dat graag! In 2020 leggen we u periodiek een van de kernvragen voor, maar natuurlijk kunt u ook op eigen initiatief verhalen insturen.

Insturen kan via https://mijngelderland.nl/insturen/verhaal. Daar vindt u het verhaalmodel. Voor meer informatie of om een onderwerp aan te dragen, kunt u contact opnemen met de redactie van mijnGelderland via: info@mijngelderland.nl

Let op: De auteurs en redactie moeten keuzes maken. Zij beslissen uiteindelijk of uw antwoord/verhaal in het boek wordt gepubliceerd of niet. Als u uw antwoord aandraagt in de vorm van een verhaal, wordt het in ieder geval gepubliceerd op het online verhalenplatform mijnGelderland.nl.

Hoofdvraag en kernvragen

Hoofdvraag
Welke ontwikkelingen waren in de loop der geschiedenis kenmerkend of specifiek voor het gebied dat nu Gelderland is – of voor delen daarvan?

Kernvragen

 1. Hoe vormt het landschap de geschiedenis? En hoe vormen mensen het landschap?
 2. Welke externe invloeden spelen in Gelderland een rol? En welke invloed heeft Gelderland in de wereld?
 3. Welke regionale verschillen zijn er binnen Gelderland? En wat verbindt Gelderland?
 4. Wie vormen de machtigen en wie worden bestuurd? Hoe ziet hun relatie eruit?
 5. Welke groepen bestaan er binnen de samenleving? Hoe staan die tegenover elkaar? Wie zijn de ingezetenen en wie de vreemdelingen?
 6. Waar leven de Gelderlanders van, wat zijn hun inkomsten en uitgaven?
 7. Welke (bv. technologische of maatschappelijke) vernieuwingen doen zich voor, en waar zitten de continuïteiten?
 8. Hoe geven Gelderlanders zin aan hun leven? Waar geloven ze in? Hoe uiten ze dat (bv. kunst/cultuur)?
 9. Hoe kijken Gelderlanders naar zichzelf? En hoe kijken anderen naar Gelderland?
 10. Welke materiële en immateriële resten zijn van dit alles overgebleven?
 11. Welke debatten of (nieuwe) visies op de geschiedenis zijn voor deze periode van belang?