Ondertekenaars convenant Verhaal van Gelderland

Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht; bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden.

Hierbij verklaren wij, ondergetekenden, dat wij van harte bereid zijn om bij te dragen aan het boekproject met de werktitel ‘Verhaal van Gelderland’, hetzij in de vorm van historische informatie, hetzij in de vorm van afbeeldingen van objecten uit onze collecties, hetzij door het beschikbaar stellen van uren, hetzij anderszins.

De ondertekenaars convenant Verhaal van Gelderland

Archeologische Werkgemeenschap Nederland 17

De AWN is een landelijke vereniging opgericht in 1951. Ze maken drie tijdschriften: Archeologie in Nederland, AWN Magazine en Westerheem. De vereniging is onderverdeeld in 24 afdelingen. De afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland (afd. 17) heeft ca. 150 leden.

Archeologische werkgroep “Expeditie Over de Maas”

De werkgroep, sinds 2010 en nu een stichting, bestaat uit 18 leden; 16 amateurs en 2 professionals. Doel is de archeologische kennis van het gebied waar Maas en Waal samenvloeien te bevorderen en vondsten te behouden, beheren en voor een ieder toegankelijk te maken, o.a. door een pop-up Archeo Hotspot. Vondsten uit deze grote en rijke vindplaats waren te zien tijdens de Nationale Archeologiedagen 2018 en in de tentoonstelling ‘Bagger: het begin van de Nederlandse geschiedenis’ in Museum Jan Cunen in Oss. Er zijn nog vondsten die geadopteerd kunnen worden!

De Bastei

Aan de oostelijke Waalkade – op de grens van stad en natuur – hebben Natuurmuseum Nijmegen, museum De Stratemakerstoren, Staatsbosbeheer en IVN Rijk van Nijmegen het centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei gerealiseerd. De Bastei vertelt het verhaal van de rivier, waarbij de bezoeker op reis gaat door verleden, heden en toekomst in de oudste stad van Nederland en de flora en fauna van het Gelderse rivierengebied ontdekt.

Driels museum

Eind 1977 werd de oudheidkamer in Kerkdriel geopend, in 1999 werd dit het Driels Oudheidkundig Museum en in 2003 het Driels Museum. In 2007 werd het een geregistreerd museum. Een museum dat zich dus blijft ontwikkelen!

Educatiecentrum de Goudsberg

De aanleiding voor de oprichting van Stichting Educatiecentrum de Goudsberg was de aanwijzing als rijksmonument van de zogeheten “Muur van Mussert” op de Goudsberg in Lunteren.

Elisabeth Weeshuis Museum

Het Elisabeth Weeshuis in Culemborg is in 1560 gesticht door de rijke en kinderloze vrouwe Elisabeth, gravin van Culemborg. Het Elisabeth Weeshuis museum is momenteel genomineerd voor het ‘Leukste uitje van Gelderland’ van de ANWB.

Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin circa 180 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut. Elk jaar organiseert het Erfgoedcentrum een Oost-Gelders Streektaaldictee en een Streektaalfestival. Het streektaaldictee is nu eens niet gewonnen door Vlamingen, maar meestal gewonnen door iemand uit de streek.

Erfgoedplatform Apeldoorn

De partners van het Erfgoedplatform Apeldoorn hebben samen de website www.geheugenvanapeldoorn ontwikkeld. Hier kunnen bezoekers de geschiedenis van Apeldoorn ontdekken. Er zijn 17 partners aangesloten bij het Erfgoedplatform Apeldoorn.

Erfgoedplatform gemeente Heumen

Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Begin 2018 is de eerste editie van De Canon van de gemeente Heumen verschenen.

Erve Eme

Erve Eme is een klein archeologisch openluchtmuseum, een reconstructie van een vroegmiddeleeuws erf in Zutphen op basis van archeologische vondsten. Op Erve Eme kunnen bezoekers oude ambachten ontdekken, waaronder smeden, bronsgieten, manden vlechten en potten bakken. Op de website staat een uitspraak van Loesje: zouden we nu blauwe kaas hebben, als er vroeger een houdbaarheidsdatum was geweest?

Federatie Van Gelderse schuttersgilden

De Federatie is opgericht met het doel het in stand houden en versterken van Schuttersgilden en Schutterijen. Meer dan 60 verenigingen vallen onder de federatie.

Flipje en Streekmuseum Tiel

Het Flipje & Streekmuseum is gewijd aan de geschiedenis van Tiel en omgeving, waaronder de industriële geschiedenis en Flipje, het reclamemannetje van de fabriek De Betuwe. Het museum is gelegen aan het Plein in de voormalige herensociëteit.

Florence Nightingale Instituut

Het Florence Nightingale Instituut is het (online) kenniscentrum voor de geschiedenis van verpleging en verzorging. Het Instituut organiseert elk jaar het Nightingale Symposium.

Fonds Martens van Sevenhoven

De Stichting verleent subsidies aan culturele en historische projecten. Ze reiken tweejaarlijks de Martens van Sevenhovenpenning uit aan mensen die zich sterk maken voor archieven en onderzoek, musea en monumentenzorg.

Gebroeders van Lymborch

Al veertien jaar vindt er elk jaar een Gebroeders van Limburg Festival plaats in Nijmegen rondom het werk en het leven van deze drie middeleeuwse kunstenaars. Wist je dat de Stichting de gebroeders hun originele middeleeuwse naam heeft teruggegeven? Het is namelijk Van Lymborch en niet Van Limburg!

Gelderland Bibliotheek

Een regionale krant, een roman die zich in Gelderland afspeelt, het historisch tijdschrift van jouw stad of dorp, een verhaal over jouw woonplaats of één specifiek woonhuis…? Alles over Gelderland vind je bij de Gelderland Bibliotheek, die gehuisvest is in het Erfgoedcentrum Rozet in Arnhem

Gelderse Archeologische Stichting

De Gelderse Archeologische Stichting werkt samen met Erfgoed Gelderland aan een special van archeologische artikelen op mijngelderland.nl

Gelders Archief

Meer dan 400 vrijwilligers hielp het Gelders Archief met het online toegankelijk maken van populaire genealogische bronnen. Wist je dat er circa 30 kilometer archief beschikbaar is op de website van het Gelders Archief? Hier wordt ook de originele verbondsbrief uit 1418 bewaard.

Gelders Geologisch Museum

De totstandkoming van het Gelders Geologisch Museum in 1995 was het resultaat van grote inzet van een aantal vrijwilligers met liefde voor de geologie. De basis van de museumcollectie werd gevormd door de privécollectie van wijlen de heer F. van Dam. De collectie van het museum omvat vooral mineralen, fossielen en gesteenten. Daarnaast biedt het onderdak aan de bibliotheek van de Nederlandse Geologische Vereniging.

Gelders Genootschap

De Vereniging Gelders Genootschap bestaat in 2019 honderd jaar. De organisatie verstrekt jaarlijks zo’n 15.000 adviezen aan de deelnemende gemeenten. Ze zijn ook aanjager en organisator van het debat over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed.

Geldersch Landschap en Kasteelen

Ruim 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. Zeven kastelen en meer dan negentig procent van de terreinen van GLK zijn opengesteld voor publiek.

Gemeente Zutphen

Eind 2018 is de nieuwe erfgoedportal van de erfgoedpartners van gemeente Zutphen live gegaan. De collecties en databases van archeologie, monumentenzorg, het Regionaal Archief Zutphen en het Stedelijk Museum zijn nu toegankelijk via één website.

Gemeentearchief Ede

Ede is wat grondgebied betreft één van de grootste gemeenten in Nederland, ruim 32.000 hectare met acht woonkernen.

Gilde Zutphen

Stichting Gilde Zutphen is opgericht in 1993 en bestaat dus al meer dan 25 jaar. Bij het Gilde zijn ongeveer 250 vrijwilligers actief als aanbieder, gids, coach, medewerker, coördinator of bestuurslid.

Grenslandmuseum Dinxperlo

Het Grenslandmuseum is gevestigd in een pand uit omstreeks 1787. Dit pand is het oudste pand van Dinxperlo. In 1985 ging het museum voor het eerst open. Het geeft met authentiek materiaal een beeld van Dinxperlo in Nederland en Suderwick in Duitsland en de grens die sinds 1766 tussen deze twee dorpen ligt.

Heemkunde Hattem

De vereniging “Heemkunde Hattem” is in 1980 opgericht en heeft inmiddels meer dan 1000 leden.

Heerder historische vereniging

De vereniging bestaat al meer dan 40 jaar. Hun huidige expositie ‘Wilhelmina’ gaat over 120 jaar Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina.

Heerlijkheid Marienwaerdt

Het landgoed is al sinds 1734 in handen van dezelfde familie. Inmiddels beheert de negende generatie van de familie Van Verschuer het landgoed. De Groenedijk op het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, onderdeel van de Molenroute, wordt gereconstrueerd zodat de route ook volledig toegankelijk is voor rolstoelen en scootmobiels.

Heiligenbeeldenmuseum

Het Heiligenbeeldenmuseum bevindt zich in een rijksmonument in Vorden, de oudst bewaard gebleven kerk van architect P.J.H. Cuypers (1856). Sinds 2008 is het Heiligenbeeldenmuseum een geregistreerd museum. De kersttentoonstelling is net opgeruimd en ze zijn nu volop bezig met de voorbereidingen op de thematentoonstelling ‘Maria, een bijzondere heilige’.

Historisch Besef Beuningen

Stichting Historisch Besef Beuningen is opgericht in 1998 en houdt zich bezig met het tot leven brengen van de geschiedenis van de dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. De stichting heeft een aantal boekwerken vervaardigd zoals ‘van Oeverwal tot Klavervier’, ‘Za’k oe’s vertelle’ en een leergang voor de hoogste groep van de basisschool: ‘Hoe het vroeger was’.

Historische Kring Bemmel

De Historische Kring Bemmel houdt zich bezig met de historie van het dorp Bemmel en de daaraan grenzende dorpen Haalderen en Ressen. De HKB is opgericht in 1989 en telt nu bijna 600 leden. Drie keer per jaar geeft de vereniging een Kringblad uit dat verspreid wordt onder de leden en wordt uitgewisseld met de andere historische kringen in de omgeving. Jaarlijks zijn er thema-avonden over historische onderwerpen en een excursie.

Historische Kring Duiven Groessen Loo

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is opgericht in 1980. In 1984 verschijnt het eerste nummer van het verenigingsblad, tegenwoordig genaamd de ‘Driepas’.

Historische Kring Midden-Betuwe

De Historische Kring Midden-Betuwe is in mei 2012 ontstaan uit de voormalige werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en omstreken. Het werkgebied bestaat uit de dorpen Andelst, Hemmen, Herveld, Heteren, Randwijk en Zetten en de daarbij behorende buitengebieden. De buurtschappen Indoornik en Lakemond bij Randwijk en Hemmen horen daar ook bij.

Historische Kring Westervoort

De kring is gevestigd in Huize Vredenburg. Elk jaar organiseren ze thema-avonden, lezingen en excursies. Ze schrijven ook zelf geschiedenis met hun jaarlijkse Moes Aete, al bijna 25 jaar.

Historisch Museum Ede

Cultura Erfgoed is in december geopend. Dit is een samenwerkingsverband van de Vereniging Oud Ede, Historische Museum Ede, Platform Militaire Historie Ede, gemeentelijke afdeling archeologie, het gemeentearchief en Cultura.

Historische Vereniging Deutekom

De Historische Vereniging Deutekom is opgericht in 1976. Er zijn al meer dan 160 edities van ‘De Kronyck, tijdschrift van Deutekom’ verschenen. In de laatste editie stond een interessant stuk over hoe opvallend veel Doetinchemmers met Napoleon meegingen naar Rusland.

Historische Vereniging Herderewich

Oudheidkundige vereniging Herderewich beheert samen met het Stadsmuseum en Streekarchivariaat het Historisch Kenniscentrum Harderwijk.

Historische Vereniging Old Reurle

Historische vereniging Old Reurle is opgericht in 1984. De vereniging beheert het archief van Old Reurle in de Bibliotheek te Ruurlo.

Historische Vereniging Oud-Bennekom

Historische Vereniging Oud-Bennekom heeft gezorgd voor een Bennekomse vlag en het werd meteen een hit in heel Bennekom! De vereniging heeft vier ereleden en 1568 leden.

Historische Vereniging Steenderen

Het tijdschrift van de vereniging, ‘de Zwerfsteen’, verschijnt al sinds 1992. De vereniging opende in 2017 hun nieuwe archief en zijn al heel ver met digitaliseren!

Historische Vereniging Tweestromenland

De vereniging bestaat ruim 50 jaar. In die tijd hebben vrijwilligers foto’s van het Land van Maas & Waal als ook artikelen en bidprentjes verzameld, streekdracht gepresenteerd, archieven ontsloten en familieonderzoek gedaan. De data kunnen op het documentatiecentrum en binnenkort op de website worden ingezien. Met het tijdschrift ‘Tweestromenland’en de ‘Tweestromenlandreeks’ wordt de geschiedenis van de streek uitgedragen.

Historische Vereniging Zutphen

De Historische Vereniging Zutphen zich bezig met de beoefening van de geschiedenis van Zutphen en onmiddellijke omgeving. De vereniging houdt lezingen en excursies, geeft publicaties uit en werkgroepen zetten de geschiedenis van Zutphen verder op de kaart. Per kwartaal verschijnt het verenigingsblad Zutphen.

Kasteel Huis Bergh

Kasteel Huis Bergh is een van de grootste kastelen van Nederland en stamt uit de 13e eeuw. Het kasteel was in 2018 een van de locaties van de bioscoopfilm van YouTube-idool Party Piet Pablo.

Kasteel Middachten

Het Kasteel en Landgoed Middachten wordt inmiddels gerund door de 25e generatie. Kasteel Middachten werd in 2018 geplaatst op landelijke toonbeeldenlijst van interieurensembles.

Katholiek Documentatie Centrum

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is onderzoekscentrum. De instelling verzamelt, bewaart en ontsluit belangrijke archieven en documenten over het katholiek leven in Nederland vanaf het begin van de negentiende eeuw. Als onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit, stelt het KDC zijn collecties beschikbaar voor onderzoekers, organiseert het symposia en exposities en levert het verdiepingsartikelen voor boeken en periodieken.

Kijk- en luistermuseum

De collectie van het Kijk- en luistermuseum omvat onder andere 230 zelf-spelende muziekinstrumenten, zoals speeldozen, straatpiano’s en draaiorgels.

Landgoed Huis Sevenaer

Kasteel Sevenaer werd in de 13e eeuw gebouwd als burcht. In de eeuwen die volgen raakt haar militaire rol uitgespeeld en verandert zij van adellijke havezate in een versterkt en beveiligd landhuis.

Marechaussee Museum

In het Marechausseemuseum wordt de binding weergegeven tussen het Huis van Oranje, de Oranjestad Buren, het Weeshuis en de Koninklijke Marechaussee. De collectie van het museum vertelt het verhaal van de oprichting van het Corps Maréchaussees in 1814 tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee van vandaag.

Min40Celsius

De naam van informatiecentrum Min40celsius is een verwijzing naar het koude klimaat in de ijstijd. De ijstijd is ook de periode waarin het landschap in onze regio is ontstaan. Min40celsius is de geschiedenis van de prehistorie. Een informatiecentrum over het landschap, ijstijden, klimaat, zeespiegelstijging, poolwoestijnen, rivieren, zandstormen, mammoeten, leeuwen, natuur, de mens, evolutie en…

Musea Zutphen

In maart 2017 verhuisden de Musea Zutphen (Museum Henriette Polak en het Stedelijk Museum Zutphen) samen met de archeologische dienst van Zutphen naar het rijksmonument Hof van Heeckeren. Het Stedelijk Museum Zutphen is in 1903 ontstaan als ‘Oudheidkamer van Zutphen en de Graafschap’.

Museum Arnhem

Museum Arnhem, voorheen Gemeentemuseum Arnhem en Museum voor Moderne Kunst Arnhem, is opgericht in 1856. De collectie van Museum Arnhem is ontstaan toen Alexander Ver Huell zijn hele bezit, waaronder schilderijen, tekeningen, prenten en kunstnijverheid aan de gemeente Arnhem naliet na zijn dood in 1897.

Museum Buren & Oranje

Museum Buren & Oranje bestaat sinds 1988. Het is gevestigd in het eeuwenoude en monumentale raadhuis aan de Markt te Buren. Ho Buren heeft ‘oude papieren’ met ons vorstenhuis. In het Betuwse vestingstadje trouwde in 1551 prins Willem van Oranje met zijn eerste bruid, de rijke Anna van Buren-Egmond. Het museum vertelt het verhaal van de rijke geschiedenis van Buren en Oranje.

Museum De Casteelse Poort

De Casteelse Poort wil als cultuurhistorisch centrum van de stad Wageningen aan alle inwoners en belangstellenden de gelegenheid bieden kennis te maken met het rijke verleden van stad en streek. Naast permanente exposities biedt het museum kortlopende tentoonstellingen over speciale onderwerpen uit de plaatselijke historie.

Museum Elburg

Een van de markantste gebouwen van de vestingstad Elburg is het 15e-eeuwse Agnietenconvent. In deze laat-gotische panden is nu Museum Elburg is gevestigd.

Museun Het Pakhuis

Het leukste doe- en beleefmuseum van de veluwe. Bezoekers worden in Het Pakhuis meegenomen door de verhalen rondom de archeologische vondsten en geologie in Ermelo. Het Pakhuis organiseert regelmatig speciale activiteiten voor jong en oud. Naast de vaste expositie is er ook een tijdelijke expositie die twee keer per jaar wisselt.

Museum Het Valkhof

Meer dan 50.000 bezoekers bezochten de Maria van Gelre tentoonstelling in Museum het Valkhof. Dit museum bestaat sinds 1998 en is ontstaan uit het samengaan van het Museum G.M. Kam voor archeologie en de Commanderie van St. Jan voor oude en moderne kunst.

Museum Lunteren

Museum Lunteren beschikt over een unieke collectie foto’s en ansichtkaarten vanaf circa 1900 die de dorpse geschiedenis vertellen. Het museum Lunteren is ondergebracht in het pand Dorpsstraat 55, een vroegere melkwinkel met een markante gevel.

Museum More

Museum MORE is het grootste museum in Nederland dat gewijd is aan Nederlandse modern-realistische kunst. De collectie van zakenman Hans Melchers is ondergebracht in Museum MORE en bestaat uit een groot aantal werken van Nederlandse modern-realistische kunstenaars, vooral schilders.

Museum Smedekinck

Museum Smedekinck bestaat uit een ensemble dat bestaat uit een boerderij, een grote schuur, een werktuigenloods, het Ludgerkerkje en een kruidentuin. De geschiedenis van Boerderij Smedekinck gaat terug tot minstens 1341 en sinds 2007 is het Museum hier gevestigd. Het neemt als trouwlocatie ook een belangrijke plaats in, in de persoonlijke geschiedenis van veel Zelhemmers.

Museum STAAL

In juni 2018 is Museum STAAL geopend. In het museum ontdekken bezoekers de verhalen uit het land van Staring. Hij was een dichter en landbouwkundige in de achttiende eeuw.

Museum Stadskasteel Zaltbommel

Museum Stadskasteel Zaltbommel is gevestigd in het monumentale Maarten van Rossemhuis, vernoemd naar de bouwer van het stadskasteeltje, de legendarische Gelderse veldheer Maarten van Rossem (ca.1490 – 1555). Het huis is omstreeks 1535 gebouwd.

Museum Tweestromenland

Het centrale thema van dit museum is Leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal in de negentiende en de twintigste eeuw. In 2018 hebben Museum Tweestromenland en de Tuinen van Appeltern hun eerste gezamenlijke tentoonstelling geopend.

Museum Nijkerk

Museum Nijkerk is gevestigd in een laatmiddeleeuws gasthuis. Met exposities, een open depot, themadagen, een bibliotheek over Nijkerk en stadswandelingen door het historische centrum is het museum de centrale plek om de historie van Nijkerk te ontdekken. Ze hebben meer dan 80 vrijwilligers.

Museumpark Orientalis

Museumpark Orientalis werd in 1911 gesticht als rooms-katholiek devotiepark onder de naam Heilig Land Stichting. Er is door Museumpark Orientalis een crowdfunding actie gestart om de grootste kerststal van Europa te bemachtigen voor een semipermanente expositie.

Museum Veluwezoom

Het Museum Veluwezoom is eigenlijk een afsplitsing van de Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum en is in 1994 opgericht. Museum Veluwezoom is gevestigd in Kasteel Doorwerth.

Museum Villa Mondriaan

Museum Villa Mondriaan is een museum over de beginjaren van de schilder Piet Mondriaan. Het bevindt zich in zijn vroegere ouderlijk huis te Winterswijk.

Nationaal Onderduikmuseum Aalten

Nationaal Onderduikmuseum Aalten won in 2018 de Gelderse Pauwenveer. Het museum bestaat al meer dan 10 jaar.

Nationaal park de hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is circa 5.400 hectare groot. Het park beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft ruim 700.000 leden en donateurs. Natuurmonumenten beschermt in Gelderland ongeveer 20.000 hectare natuur, verdeeld over 60 natuurgebieden en landgoederen.

Nederlands IJzermuseum

Het IJzermuseum is gevestigd in de Afbramerij in Ulft: eeuwenoud industrieel erfgoed en rijksmonument, waar meer dan 250 jaar met ijzer werd gewerkt. IJzersterk concept!

Nederlands Openluchtmuseum

Nederlands Openluchtmuseum ontving in 2018 ruim 550.000 bezoekers. In de collectie van het museum bevinden zich ongeveer 152.000 voorwerpen. In de winter kun je er heerlijk schaatsen!

Novio Experience Museum

Het museum is sinds 2008 geopend. Met een historisch perspectief en vanuit verschillende invalshoeken belicht deze tentoonstelling de elektronische ontwikkelingen voor de televisie.

Omroep Gelderland

Omroep Gelderland bestaat al sinds 1985! De zender wordt dagelijks door 245.000 mensen in de provincie bekeken.

Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is opgericht in 1954. Hun periodiek ‘Ambt & Heerlijkheid’ verschijnt al sinds 1954 elk kwartaal.

Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop

Arent thoe Boecop in Elburg heeft 12 werkgroepen en meer dan 1800 leden. De vereniging is vernoemd naar de Rentemeester van Gelre die in de 14e eeuw heel Elburg liet verplaatse

Oudheidkundige vereniging de Broeklanden

In 1980 werd tijdens een bijeenkomst van geïnteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Oldebroek de oudheidkundige vereniging De Broeklanden opgericht. In januari 1981 werd “Uth het Oulde-Bruck”, de eerste periodiek van OKHV de Broeklanden, uitgegeven.

Oudheidkundige vereniging de Marke

“De Marke” ontleent haar naam de markegenootschappen. Dit waren gemeenschappen van boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden. Deze gebieden kwamen tot in de 19e eeuw veel op de Veluwe voor. De vereniging organiseert diverse activiteiten, heeft een ledenblad en beheert een eigen bibliotheek bij het CODA in Apeldoorn.

Oudheidkundige Vereniging Groenlo

Oudheidkundige Vereniging Groenlo is een levende vereniging die probeert op allerlei manieren het verleden in Groenlo in ere te houden, waar mogelijk te verbeteren en anderen te interesseren voor de mooie dingen van deze kleine stad. De Vereniging is opgericht in 1976.

Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland

De vereniging geeft het kwartaalblad ‘De Olde Kaste’ uit, genoemd naar de standerdmolen De Olde Kaste, die in 1933 werd gesloopt. In 2017 heeft de vereniging een fototegel route gemaakt met een wandelrouteboekje erbij.

Oudheidkundige Vereniging Zuwent

De Oudheidkundige Vereniging Zuwent houdt zich bezig met de historie van de dorpen Zieuwent en Mariënvelde (voorheen Achter-Zieuwent). De eerste uitgave van hun verenigingsblad ‘Het Hoenderboom’ was in 1986.

Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch

Deze vereniging houdt lezingen en doet onderzoek en biedt belangstellenden de mogelijkheid om actief of passief bezig te zijn met één of meerdere facetten van de lokale en regionale oudheidkunde. Activiteiten waarbij ook de gezelligheid niet uit het oog wordt verloren

Paleis Het Loo

Sinds 1984 is Paleis Het Loo een museum. De baroktuinen zijn symmetrisch aangelegd naar 17e-eeuws voorbeeld en uniek in Nederland.

Prodesse Conamur

Het genootschap Prodesse Conamur, opgericht op 15 oktober 1792, heeft als doel de beoefening van geschiedenis en oudheidkunde met betrekking tot Arnhem, en verspreiding van de kennis daarvan. Het is het oudst overgebleven verlichtingsgenootschap. Sinds 2010 worden er op initiatief van Prodesse vijf zogenaamde Historische Herbergen in de Molenplaats Sonsbeek georganiseerd.

Puttens Historisch Genootschap

Het Puttens Historisch Genootschap werkt momenteel mee aan het Verhaal van Putten en de Canon van Putten. Eind deze maand zal hiervoor een speciale website gelanceerd worden! Het Puttens Historisch Genootschap beheert het Historisch Museum “De Tien Malen” op Landgoed “Schovenhorst”.

Radboud Universiteit College van Bestuur

Op 17 oktober 1923 ging de Radboud Universiteit van start als Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen. De Radboud Universiteit bestaat uit zeven faculteiten en heeft 22.000 studenten, waarvan 10% uit het buitenland.

Radboud Universiteit Faculteit der Letteren

De Letterenfaculteit behoort tot de oudste onderdelen van de universiteit, in 2023 bestaat de faculteit honderd jaar. De faculteit telt ongeveer 2500 studenten. Wetenschappelijke medewerkers van de faculteit leveren jaarlijks zo’n 900 publicaties af.

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft ruim 30 medewerkers en ruim 50 vrijwilligers. Het beheert meer dan 1.000 archieven van gemeenten en particulieren uit Nijmegen en de regio.

Regionaal Archief Rivierenland

Het archief beheert ongeveer dertien kilometer aan archiefstukken, afkomstig van gemeentelijke overheden en waterschappen.

Regionaal Archief Zutphen

Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) is één van de vier pijlers van het erfgoed van Zutphen en omgeving. Samen met Archeologie, Monumentenzorg en het Stedelijk Museum Zutphen zetten wij ons in voor beheer en behoud van materieel en immaterieel erfgoed. Het archief beheert de historische informatie van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen.

RomeinenNU

In 2019 vindt de zesde editie plaats van de Nationale Romeinenweek van RomeinenNU. Het thema van de Nationale Romeinenweek van RomeinenNU is dit jaar ‘Waar zijn de vrouwen?’. Door de populariteit van mannelijke figuren zoals legionairs en keizers, worden vrouwen onderbelicht in de geschiedschrijving en in de publieksgeschiedenis.

Romeinse Limes

De Romeinse Limes is het grootste archeologische monument van Nederland. Romeinse Limes Nederland informeert het publiek over deze grens van het Romeinse Rijk. In 2011 werd de Romeinse limes op de voorlopige Werelderfgoedlijst geplaatst die Nederland gaat voordragen bij UNESCO.

Rozet Arnhem

De naam dankt het gebouw aan het patroon rozet dat op diverse wijzen in het gebouw is verwerkt. In Rozet zijn onder andere de Openbare Bibliotheek, de Volksuniversiteit, het Erfgoedcentrum, Kunstbedrijf Arnhem en de Kunstuitleen gehuisvest. Een paar jaar geleden kreeg het de architectuurprijs voor mooiste gebouw.

Slot Loevestein

In het oerhollandse rivierenlandschap, waar Maas en Waal samenkomen, liet ridder Dirc Loef van Horne in 1361 zijn kasteel bouwen. Toen ideaal om tol te heffen, tegenwoordig ideaal voor een dagje uit met gezin of collega’s. In het kasteel, de voorburcht en het soldatendorp is voor iedereen van alles te beleven en te leren: over Hugo de Groot, de Middeleeuwen en de Hollandse Waterlinie.

Stadsmuseum Groenlo

In het Stadsmuseum Groenlo staat de 80-jarige oorlog centraal. Deze oorlog heeft een grote invloed gehad op onze vestingstad Grol. Bij het Stadsmuseum Groenlo staat nog een kanon uit het beleg van Groenlo in 1627.

Stichting Baet & Borgh

Deze monumentenstichting heeft ten doel het restaureren, onderhouden en exploiteren van de cultuurmonumenten welke haar eigendom zijn, dan wel haar in beheer zijn gegeven. Deze monumenten zijn: het stoomgemaal De Tuut te Appeltern, het torentje van den Blanckenburgh te Beuningen, de ruïne van St. Walrick te Overasselt en het dijkmagazijn te Appeltern.

Stichting Erfgoed Landfort

De oudste vermelding van het kasteel is afkomstig uit 1434. Het huis Landfort is niet openbaar toegankelijk, maar de rest van het landgoed van veertig hectare is opengesteld voor het publiek.

Stichting Eusebiuskerk Arnhem

De Eusebiuskerk is de grootste en voornaamste Protestantse kerk van Arnhem. De kerk bevat o.a. een praalgraf van de Gelderse hertog Karel van Gelre.

Stichting Heg & Landschap

Het heggenvlechten is een paradepaardje van de stichting. Zij doet onderzoek naar de geschiedenis van dit eeuwenoude ambacht en geeft het een hedendaagse invulling in ons landschap. Heg&Landschap organiseert cursussen, masterclasses en kampioenschappen heggenvlechten.

Stichting Kunst in de Publieke Ruimte Arnhem

Dit is een project dat alle beelden (kunst) in de Arnhemse openbare ruimte wil vastleggen in een boek/op internet met beschrijvingen, met name om zo de geleidelijke verkommering van en kennis over veel van die beelden tegen te gaan.

Stichting Oude Gelderse Kerken

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich al meer dan 40 jaar actief in om religieus erfgoed en oude, monumentale kerken te behouden. Er vallen circa 15 kerken en 5 kerktorens onder Stichting Oude Gelderse Kerken.

Stichting ’t oude Kinderboek

Het ‘kinderboekenleenmuseum’ bevat ruim 20.000 kinder- en jeugdboeken vanaf ongeveer 1880 tot 1990.

Stichting ter navolging Tiel

Omdat ruiming op de begraafplaats Ter Navolging Tiel dreigde, ontstond in 1998 het initiatief tot oprichting van de Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken.

Stichting tot behoud van den Doornenburg

De activiteiten van de stichting bestaan uit de exploitatie van het kasteel de Doornenburg met het oogmerk het complex in stand te houden en voor bezichtiging open te stellen.

Stichting Walburgiskerk Zutphen

De Walburgiskerk in Zutphen dateert voor het grootste deel uit de eerste helft van 13e eeuw; sinds de 16e eeuw heeft ze haar hedendaagse uiterlijk.

STIENEO

In november 2010 is in Nijmegen STIENEO, de Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving opgericht. Hoewel Nijmegen nooit het imago van een echte industriestad had, is de stad wel degelijk rijk aan industrieel erfgoed.

Streekarchivariaat Noordwest Veluwe

Bij het Streekarchivariaat werken ongeveer 60 vrijwilligers verdeeld over 5 gemeenten. Zij zetten zich belangeloos in om bronnen van het Streekarchivariaat toegankelijk te maken.

Streekmuseum de Roode Tooren

Streekmuseum De Roode Tooren heeft onder andere een werkende tabakskerverij uit 1894 en een kruidenierswinkel (1880/1940).

Tempel- en Kerkmuseum Elst

Het Tempel | Kerk Museum Elst in de Grote Kerk vertelt het verhaal van een 2000 jaar oude cultusplaats. De Tempels van Elst zijn twee Gallo-Romeinse tempels die gesitueerd waren op de plaats van de huidige Grote Kerk in Elst.

Van ’t Lindenhoutmuseum

Dit museum laat de geschiedenis zien van een bijzondere ‘weezeninrichting’, in 1863 gesticht door Johannes van ’t Lindenhout in het dorp Neerbosch bij Nijmegen. Deze filantroop was van mening dat elk weeskind recht had op opvoeding en scholing, zodat het in staat zou zijn om na zijn 18e jaar een zelfstandig bestaan op te bouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de weesinstelling in Neerbosch een veilige haven voor honderden Gelderse evacués en Engelse soldaten. In februari opent hierover een nieuwe tentoonstelling in het museum.

Velorama

Het Nationaal Fietsmuseum Velorama in Nijmegen is het enige fietsmuseum in Nederland. De collectie van het museum bevat een groot aantal bijzondere fietsen, zoals fietsen van de Koninklijke familie en de beroemde fiets van Wim van Est waarmee hij zijn val maakte in de Tour de France.

Velp voor Oranje

Velp voor Oranje is een van de oudste Oranjeverenigingen van Nederland. De vereniging is in 1894 goedgekeurd bij koninklijk besluit en dit jaar wordt het 125 jarig jubileum gevierd. Behalve het koningsdagfeest organiseert Velp voor Oranje ook bevrijdingsfeesten en geeft de vereniging geschiedenisboeken uit.

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse

Het museumterrein van Hagedoorns Plaatse is een boerenerf met een 300 jaar oude boerderij, diverse schuren en nog veel meer. Alles wat er gebeurt, is het werk van vrijwilligers.

Vereniging Gelre

De Vereniging Gelre bestaat ruim honderd jaar en stimuleert de belangstelling voor het rijke verleden van Gelderland. Elk jaar verschijnt hun jaarboek ‘Bijdragen en Mededelingen Gelre’ met diverse artikelen en recensies met betrekking tot de Gelderse geschiedenis.

Vereniging Het Museum Winterswijk

Vereniging Het Museum in Winterswijk is met haar collectie te vinden in de Museum Fabriek. Het museum bezit een streekhistorische collectie, met vooral schilderijen, textielindustrie, textiel, archeologie, geologie, foto’s en films. Het Museum organiseert naast bus- en fietstochten ook filmavonden en lezingen over de geschiedenis van de regio.

Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde

De vereniging is opgericht op 28 oktober 1971, telt op dit moment 270 leden, waaronder zeven bestuursleden en bestrijkt de kerkdorpen Lichtenvoorde, Harreveld, Lievelde en Vragender. Doel: het behoud van monumenten, het levend houden en bevorderen van de kennis van de geschiedenis en het beheren en verzamelen van historische geschriften en foto’s, betrekking hebbende op voormelde kerkdorpen.

Villa Mondriaan

Villa Mondriaan is een museum in Winterswijk over de jonge jaren van Piet Mondriaan. Mondriaan verwierf wereldfaam in Parijs en New York. Met behulp van hedendaagse middelen wordt hier het levensverhaal van Piet Mondriaan verteld, die van zijn achtste tot zijn twintigste jaar in Winterswijk woonde.

Voerman Museum Hattem

In 1971 werd een oudheidskamer ingericht, die permanent aandacht ging besteden aan de geschiedenis van Hattem en omgeving: tegenwoordig het Voerman Museum Hattem. De naam ‘Voerman Museum Hattem’ werd ontleend aan de kunstschilders Jan Voerman senior en Jan Voerman junior.