De Gelderse Bloem

Het project De Gelderse Bloem biedt vanuit een historisch perspectief inspirerende bijdragen aan oplossingen voor de grote thema’s van onze tijd.

ThemaBedrijfsvoering, Geschiedenis
Verhaal van Gelderland
DoelgroepBeleidsmakers, Erfgoedprofessionals
Gemeenten, Historici
ProductAdvies
terug naar overzicht

Aankomend evenement: Symposium Gelderse Bloem op 3 februari 2023

Op 3 februari 2023 organiseren we het Gelderse Bloem Symposium ‘Landschapstransities en governance in Gelderland: verleden-heden-toekomst’. Het symposium vindt plaats bij de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Klik hier voor meer informatie over het symposium of meld u direct aan via onderstaande button.

De Gelderse Bloem

In alle tijden hebben mensen vorm gegeven aan hun fysieke en sociale omgeving. Hoe zij dat in het verleden deden, kan ons inspiratie bieden voor het oplossen van brandende kwesties van vandaag. Denk hierbij aan landschapstransitie, energie, stikstof, migratie, waterbeheer, leefbaarheid of burgerparticipatie. De Gelderse Bloem wil ervaringen van eerdere generaties benutten door vergelijkbare problemen uit het verleden uit te diepen en patronen daarin te duiden. De Gelderse Bloem versterkt daar­mee tevens de ‘sense of place’ oftewel de historisch gegroeide betrokkenheid bij de eigen omgeving – in dit geval Gelderland.

Hoe gaan we te werk?

De naam Gelderse Bloem verwijst naar de vijfbladige mispel, die al eeuwenlang symbool staat voor Gelderland. Ieder blad vertegenwoordigt een aspect van onze werkwijze:

  • Begrijpen draait om het interpreteren van historische kennis en het uitdragen daarvan in verhalen
  • Betrekken gaat over het samen met anderen verzamelen en toegankelijk maken van kennis
  • Beleven wil zeggen dat we via concrete ervaringen de betrokkenheid bij ons gedeelde verleden versterken
  • Benutten betekent dat we kennis bruikbaar maken voor o.a. beleidsmakers, de toeristische sector of het onderwijs
  • Bewaren wil zeggen dat we inzichten vastleggen om deze mee te kunnen nemen in toekomstig beleid

De Gelderse Bloem opereert op het snijvlak van kennisvergaring en voorlichting. Het programma is bedoeld voor regionale beleidsmakers en voor de Gelderse gemeenschap. Onze opdracht is om de komende jaren de samenwerking tussen erfgoedinstellingen, onderwijs, onderzoek en toerisme te intensiveren en het maatschappelijke debat over de verbinding tussen verleden en toekomst op gang te houden. Het eerste thema dat we aanpakken is landschapstransitie. Andere thema’s zullen volgen.

Wat doen we?

De Gelderse Bloem maakt in 2022 kwartier. Dat betekent dat we inventariseren welke interessante projecten en onderzoek er in onze provincie lopen of uitgevoerd zijn en met welke partners we in 2023 samen voor gaan zorgen dat:

  • … op symposia, in panels en in historische cafés kennis wordt gedeeld en wordt gedebatteerd;
  • … musea, theaters en kunstenaars historische thema’s verbeelden die het publiek raken;
  • … jong en oud door educatie, virtual reality, toerisme en verhalen kennis aangereikt krijgen;
  • … door oral history en archiefonderzoek onze kennis wordt verrijkt;
  • … via de pers, vakbladen en (sociale) media informatie breed wordt uitgedragen.

Specials op mijnGelderland

Alvast dieper in Gelderse landschapstransities uit het verleden duiken? Via onderstaande linkjes vind u speciaal voor de Gelderse Bloem geselecteerde verhalen op mijnGelderland.nl

Over de organisatie

De Gelderse Bloem wil beleidsmakers inspireren, het publiek informeren en erfgoedinstellingen mobiliseren. Wilt u meedoen of hebt u suggesties, neem dan contact op met kwartiermakers:

De Gelderse Bloem is een initiatief van bijzonder hoogleraar Dolly Verhoeven (Radboud Universiteit) en Marc Wingens (Erfgoed Gelderland).

De Gelderse Bloem wordt mede ondersteund door Gelders Genootschap, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Geldersch Landschap en Kasteelen en Omroep Gelderland. Deze eerste fase wordt gefinancierd vanuit de provinciale portefeuille “Landbouw, landschap, erfgoed”.