Verdrag van Faro

Erfgoed Gelderland bereidt zich voor op de ondertekening van het Verdrag van Faro en de invoering ervan door middel van samenwerkingen, onderzoek en projecten.

ThemaParticipatie, Vrijwilligers
DoelgroepBeleidsmakers, Erfgoedprofessionals
Erfgoedvrijwilligers, Gemeenten, Publiek
ProductAdvies, Onderzoek
terug naar overzicht

De waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving

In 2005 kwam de raad van Europa in Faro (Portugal) bij elkaar om te praten over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Zij sloten een verdrag dat bekend is komen te staan als het Verdrag van Faro. In veel andere Europese landen is het verdrag al van kracht. De verwachting is dat Nederland binnenkort volgt. Erfgoed Gelderland bereidt zich voor op de ondertekening en de invoering van het Verdrag van Faro door middel van samenwerkingen, onderzoek en projecten.

Het verdrag

De officiële titel van het verdrag luidt: ‘Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving’. Elke Europese lidstaat die het verdrag ondertekent, erkent dat deelname aan en toegang tot erfgoed een mensenrecht is. Iedereen moet dus mee kunnen doen met het bepalen, bewaren en doorgeven van erfgoed. Erfgoedparticipatie, erfgoedgemeenschappen en erfgoed als middel zijn daarbij belangrijke begrippen. Demissionair minister Van Engelshoven schreef op 11 februari 2021 in een brief aan de Tweede Kamer: “Ik constateer dat het Verdrag van Faro aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij een vernieuwende beweging in het erfgoedveld. Ik ondersteun deze uitvoeringsrichting van het Verdrag en de toekomstige ondertekening en invoering ervan. Het formele besluit daartoe is aan het nieuwe kabinet.”

Samenwerkingen en projecten

Erfgoed Gelderland werkt ter voorbereiding op het verdrag o.a. samen met verschillende erfgoedorganisaties, Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN) en de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE stelt samen met het erfgoedveld en andere betrokkenen een uitvoeringsagenda op. In opdracht van de RCE biedt Erfgoed Gelderland samen met Erfgoed Brabant en Erfgoedhuis Zuid-Holland erfgoedparticipatie-coaching aan. De coaching is bedoeld voor vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties die meer mensen willen bereiken en betrekken. Dat kunnen bezoekers zijn, maar ook extra vrijwilligers, wijkbewoners, specifieke doelgroepen of scholen. Op provinciaal niveau werkt Erfgoed Gelderland samen met haar leden aan projecten die het gedachtegoed van het verdrag uitdragen, zoals Erfgoed Gezocht en verschillende oral history projecten.

Wil jij ook meer mensen betrekken bij jouw erfgoed en het draagvlak vergroten (oftewel erfgoedparticipatie verhogen)? Neem contact met ons op!

Onderzoek

Erfgoed Gelderland doet onderzoek naar wat de verschillende onderdelen uit het verdrag voor een betekenis en implicaties hebben voor haar leden en de erfgoedsector in het algemeen. Tijdens erfgoedparticipatielabs van de RCE en de Erfgoed Academie droeg Erfgoed Gelderland bij aan de ontwikkeling van tools die kunnen helpen bij het concretiseren van het verdrag. Bekijk hier de tools:

Daarnaast deed Erfgoed Gelderland onderzoek naar de betekenis van het verdrag voor het Romeinennetwerk en bracht zij een essay uit over de rol van oral history voor de Faro-praktijk.