Romeinennetwerk Gelderland

Romeinennetwerk Gelderland is in 2015 opgericht als platform voor regionale samenwerking op het gebied van de Romeinse geschiedenis, waaronder de limes.

ThemaArcheologie, Romeinen
DoelgroepBeleidsmakers, Erfgoedprofessionals
Erfgoedvrijwilligers
ProductAdvies
terug naar overzicht

Romeinennetwerk Gelderland is in 2015 opgericht als platform voor regionale samenwerking op het gebied van de Romeinse geschiedenis, waaronder de limes.

Aanleiding van de oprichting van het netwerk was de wens om versnippering van het culturele landschap op het gebied van de Romeinse geschiedenis  in Gelderland te voorkomen. Daarmee wil het netwerk bijdragen aan het beter zichtbaar maken van deze geschiedenis.

Het netwerk draait hoofdzakelijk op de gezamenlijke betrokkenheid van deelnemers bij het Romeinse erfgoed in Gelderland. Tijdens Romeinennetwerk bijeenkomsten delen de leden informatie over lopende of aankomende projecten en waar mogelijk stimuleren, initiëren en ondersteunen zij elkaar daarbij.

Het netwerk bestaat uit historische en archeologische verenigingen, gemeenten, erfgoedorganisaties en particuliere initiatiefnemers en vrijwilligers in Gelderland.