Oral History

Oral history geeft heden en verleden kleur. Persoonlijke verhalen over vroeger raken ons. Ze maken erfgoed interessant voor iedereen.

ThemaGeschiedenis, Oral History
DoelgroepErfgoedprofessionals, Erfgoedvrijwilligers
Gemeenten, Historische Verenigingen
ProductAdvies, Projectcoördinatie
Scholing
terug naar overzicht

Wat is oral history?

Oral history legt persoonlijke herinneringen aan het verleden vast door middel van interviews. De verhalen die hieruit voortkomen vertellen de menselijke kant van de geschiedenis. Het gaat namelijk altijd om gebeurtenissen die mensen zelf hebben meegemaakt, kort of lang geleden. Persoonlijke herinneringen geven op een laagdrempelige manier inzicht in historische gebeurtenissen en grote geschiedenissen. Oral history brengt nieuwe perspectieven aan het licht, helpt unieke informatie bewaren en verrijkt en democratiseert erfgoed.  

Hoe kan Erfgoed Gelderland helpen?

Erfgoed Gelderland is gespecialiseerd in het verzorgen van oral history-projecten van begin tot eind. We kunnen helpen bij:

  • Werven van (vrijwillige) interviewers en interviewkandidaten
  • Geven van cursussen oral history voor medewerkers en/of vrijwilligers
  • Begeleiden en coördineren van een (vrijwilligers)groep oral history interviewers
  • Afnemen van interviews volgens de oral history methode
  • Verwerken van interviews en bijbehorende documenten
  • Vertalen van ruw interviewmateriaal naar een publieksvriendelijk product
  • Bieden van een platform op www.mijngelderland.nl
  • Begeleiden en adviseren bij archivering van interviews

Ieder project is anders. Erfgoed Gelderland levert maatwerk en denkt graag mee over de mogelijkheden.

Oral history in de tentoonstelling van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Bron: Erfgoed Gelderland

Aan de slag met oral history

Oral history is een interviewtechniek die je onder de knie moet krijgen. Een oral historian krijgt te maken met ingrijpende verhalen, emoties en soms lastige onderwerpen. Een goede voorbereiding en aanpak zijn dus onmisbaar. Een cursus of training is de beste manier om die eigen te maken. Naast een oral history cursus ontwikkelde Erfgoed Gelderland een oral history handleiding en educatieve video’s. Veel documenten voor oral history, zoals toestemmingsformulieren, zijn te vinden op de website van Sprekende Geschiedenis. We hebben hier alvast enkele handige linkjes op een rij gezet, waarmee je meer te weten komt over de basisprincipes van de oral history methode.

Afbeelding carrousel: het opnemen van een oral history interview. Filmstills uit de educatieve oral history video’s Burgerschap en vrijheid. Bron: Erfgoed Gelderland (productie door Niek&Nena)

Het Verdrag van Faro

Nederland werkt toe naar de implementatie van het Verdrag van Faro. Het verdrag stelt dat erfgoed niet per se draait om historische objecten en plaatsen, maar om de mensen die daar betekenis aan geven. Die betekenissen of perspectieven kunnen met oral history in kaart worden gebracht. Al die perspectieven samen brengen onderbelichte delen van de geschiedenis aan het licht. Voor een oral history project is het daarom belangrijk om zo veel mogelijk verschillende perspectieven en mensen te betrekken. Daar wordt het project inhoudelijk sterker van en het creëert draagvlak en betrokkenheid. Meer informatie over de uitvoeringsagenda van Faro vind je op de website van de RCE.

In het essay ‘Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal: Over de mogelijkheden van oral history als aanjager van de Faro-praktijk’ betoogt Lian van der Zon dat oral history kan bijdragen aan een toegankelijke en inclusieve erfgoedsector. Je kunt het volledige essay lezen via onderstaande knop.

Afbeelding: Oral history kan nieuwe perspectieven naar boven brengen. Demonstratie tegen visumplicht door Turkse migranten uit Gelderland in Den Haag. Gelders Archief: 3044 – 37

Wat doen we vanuit Erfgoed Gelderland

Vanuit Erfgoed Gelderland zijn we op veel verschillende manieren bezig met oral history. We organiseren bijeenkomsten, geven trainingen, werken samen met andere partijen en geven advies bij oral history projecten van leden. Hier vind je een overzicht van de werkzaamheden op het gebied van oral history.

Bijeenkomsten

Erfgoed Gelderland organiseert netwerkbijeenkomsten, symposia en trainingen rondom oral history. Tijdens deze bijeenkomsten belichten we verschillende aspecten en toepassingen van oral history. Denk bijvoorbeeld aan archivering, participatie, diversiteit en educatie. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Erfgoed Gelderland en blijf op de hoogte van komende bijeenkomsten. Benieuwd naar voorgaande bijeenkomsten? Je kunt hier een terugblik lezen naar het mini-symposium ‘Iedereen vertelt‘ en het mini-symposium ‘Oral history en educatie‘.

Samenwerkingen

Erfgoed Gelderland vindt samenwerking en kennisuitwisseling rondom oral history belangrijk. Op landelijk niveau is er nauw contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Knooppunt Sprekende geschiedenis. In de provincie werken we samen met verschillende leden van de coöperatie. In 2021 resulteerde dat onder meer in een gezamenlijk oral history pamflet. Daarnaast faciliteert Erfgoed Gelderland de Werkgroep Oral History Gelderland (WOHG) welke sinds 2012 bijdraagt aan het behoud van oral history verhalen. 

Afbeelding: Elf erfgoedorganisaties presenteren oral history pamflet op 4 november 2021 tijdens het mini-symposium ‘Iedereen vertelt’.