Erfgoed Gezocht

Erfgoed Gelderland zet archeologie op de kaart middels het Citizen Science project ‘Erfgoed Gezocht’.

ThemaArcheologie, Participatie
DoelgroepErfgoedprofessionals, Erfgoedvrijwilligers
Publiek
ProductAdvies, Projectcoördinatie
terug naar overzicht

Erfgoed Gezocht

Erfgoed Gelderland zet archeologie op de kaart middels het Citizen Science project ‘Erfgoed Gezocht’. Citizen Science is een nieuwe manier om publiek te betrekken bij archeologie: het publiek helpt mee bij het verzamelen van data voor de wetenschap:

• Help mee met het ontdekken van archeologische structuren
• Wetenschap voor iedereen toegankelijk maken
• Creatie van draagvlak door gemeenschappelijke inspanning

Erfgoed Gezocht startte met een project op de Veluwe. Dat was met meer dan 2000 speurders een groot succes. Daarna volgden Erfgoed Gezocht Junior op de Veluwe en Erfgoed Gezocht op de Utrechtse Heuvelrug.

Nieuwe vondsten met hulp van vrijwilligers
De afgelopen jaren is de hoogte van Nederland gedetailleerd in kaart gebracht met de zogenaamde Lidar techniek. Het grote voordeel van deze techniek is dat metingen door vegetatie heen gaan. De ondergrond van bijvoorbeeld bosgebieden is nu voor het eerst zichtbaar zonder dat bomen en struiken het zicht belemmeren. Dit levert een grote hoeveelheid nieuwe archeologische vondsten op zoals o.a. grafheuvels. Omdat het traceren en evalueren van deze nieuwe resten een te grote klus is voor archeologen alleen, werd aan eenieder die geïnteresseerd is gevraagd om mee te speuren naar nieuwe grafheuvels, houtskoolmeilers en Celtic fields.

Automatische detectie
Naast het completeren van het ons bekende archeologische bestand, worden de resultaten van Erfgoed Gezocht gebruikt in een innovatief wetenschappelijk project dat de mogelijkheden van het gebruik van kunstmatige intelligentie en specifiek automatische herkenning in de archeologie onderzoekt. De nieuw ontdekte resten van Erfgoed Gezocht worden gebruikt als leervoorbeelden door de computer. Over hoe meer voorbeelden de computer kan beschikken, des te beter deze zal worden in het zelfstandig herkennen. Daarnaast worden de resultaten van Erfgoed Gezocht gebruikt om de door computer herkende objecten te controleren.

Door de hele Veluwe te onderzoeken vonden we veel nog verborgen archeologisch erfgoed. Met deze nieuwe informatie kunnen we de resten beter beheren en beschermen voor de toekomst. Daarnaast krijgen we door dit onderzoek een evenwichtig beeld van de hele Veluwe in plaats van een mozaïek van wel en niet onderzochte gebieden. Dit alles levert een beter begrip op over het doen en laten van de mensen die ons deze structuren hebben nagelaten.

Booronderzoek
In navolging op het online speuren vindt er in het najaar van 2021 ook booronderzoek plaats. We gaan onderzoeken of de mogelijke nieuwe grafheuvels die zijn gevonden bij het speuren op de hoogtekaarten inderdaad prehistorische begravingen zijn. Dit doen we door middel van grondboringen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op mee te gaan. Booronderzoeken die nu op de planning staan zijn:

Via bovenstaande linkjes bekijkt u het agenda-item met meer informatie en de link naar het inschrijfformulier.

Deelnemers cursus omgaan met de registratieapp van Erfgoed Gezocht

Erfgoed Gezocht op de Veluwe is een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden en archeologen op de Veluwe.