Verhaal van Putten

Verhaal van Putten is een door de gemeente Putten geïnitieerd identiteitsproject met als doel om, samen met de inwoners van Putten, de Puttense geschiedenis op een eigentijdse wijze vast te leggen en uit te dragen.

Datum gestart01-10-2019
ThemaGeschiedenis, Oral History
Verhalen
DoelgroepErfgoedprofessionals, Erfgoedvrijwilligers
Gemeenten
ProductAdvies, Projectcoördinatie, Onderzoek
terug naar overzicht

Verhaal van Putten is een door de gemeente Putten geïnitieerd identiteitsproject met als doel om, samen met de inwoners van Putten, de Puttense geschiedenis op een eigentijdse wijze vast te leggen en uit te dragen.

Om dat doel te bewerkstelligen zijn twee paden bewandeld: enerzijds is de reeds bestaande canon aangevuld en gemoderniseerd; anderzijds zijn met behulp van de oral history-methode persoonlijke Puttense verhalen vastgelegd. De verhalen vormen samen ‘hét’ Verhaal van Putten.

Erfgoed Gelderland heeft in opdracht van de gemeente Putten het plan van aanpak geschreven en leidde het project in de projectgroep samen met de gemeente en de historische verenigingen.

Het project had een looptijd van twee jaar. Alle onderdelen werden vóór de 75-jarige herdenking van de razzia van Putten, in oktober 2019, opgeleverd. Mensen die geïnteresseerd zijn in de Puttense geschiedenis hebben geholpen het Verhaal van Putten vorm te geven.

Canon

De canon is vormgegeven door een expertgroep. Zoals de naam suggereert bestond deze groep uit mensen die expert zijn op het gebied van (een deel van) de Puttense geschiedenis. De leden legden zich toe op één of meerdere thema’s en schreven Puttense geschiedverhalen die in de canon werden opgenomen.

Oral History

Niet alle verhalen zijn canoniek. Dat betekent niet dat deze verhalen niet de moeite van het vertellen waard zijn. Vaak geven kleine en persoonlijke geschiedenissen een mooie inkijk in het leven in andere tijden. Oral history is een methode die wordt gebruikt om persoonlijke verhalen boven water te krijgen. Voor Verhaal van Putten gingen oral history-interviewers op pad om getuigen te interviewen. Deze persoonlijke getuigenissen schetsen een beeld van het leven, wonen en werken in Putten op verschillende momenten in de 20ste eeuw.

Historische Verenigingen

Een belangrijke rol in Verhaal van Putten was weggelegd voor het Puttens Historisch Genootschap en Stichting Oktober 44. Deze historische verenigingen leggen zich al lange tijd toe op het ontrafelen en uitdragen van de Puttense geschiedenis. Het werk van beide verenigingen en hun vele betrokken vrijwilligers vormt de basis voor veel van de producten die uit het project zijn voortkomen.

Resultaat

Uiteindelijk zijn alle verhalen – zowel persoonlijke als historische verhalen – samengebracht op de website verhaalvanputten.nl. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Putten kan hier relevante informatie vinden: Puttense geschiedverhalen over de vroegste bewoning tot aan de impact van de razzia van 1 en 2 oktober 1944; persoonlijke verhalen van de mensen die in het midden van de 20ste eeuw in Putten opgroeiden; digitale tentoonstellingen over het leven in Putten in andere tijden; en fiets- en wandelroutes die inwoners en bezoekers van Putten langs historische bezienswaardigheden leiden. De canon en de persoonlijke verhalen zijn gekoppeld aan mijnGelderland.

Het project is afgerond. Het verhaal gaat door. Er is gezorgd voor een duurzame borging van het project en het Verhaal van Putten zal ook de komende jaren actief uitgedragen worden.