Symposium – Sporen van Slavernijverleden

Op maandag 18 maart 2024 organiseert gemeente Arnhem samen met Erfgoed Gelderland het symposium ‘Sporen van slavernijverleden in Arnhem’. Je kan je nog aanmelden. Tijdens het symposium presenteert Erfgoed Gelderland […]

Het digitaliseren van het lokale verhaal

Fleur van der Maden aan het woord over digitale collecties Sinds januari is Fleur van der Maden in dienst als projectmedewerker digitale collecties bij Erfgoed Gelderland. Ze faciliteert erfgoedorganisaties bij […]

Save the date | Gelderse Archeologie Dag

Ieder jaar organiseert de Gelderse Archaeologische Stichting een Gelderse Archeologie Dag. Hier komen de verschillende partijen die actief zijn in de Gelderse archeologie bij elkaar om hun onderzoeken te presenteren, […]

Een terugblik op het jaar 2023

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 249 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het […]

Aanvragen geopend voor erfgoedvrijwilligersregeling

De erfgoedvrijwilligersregeling van het landelijk cultuurfonds is weer geopend. Kleine erfgoedorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. De regeling is bedoeld voor erfgoedorganisaties waarvan […]

Het Juiste Loket VII

Op 26 maart 2024 is het weer tijd voor een volgende editie van ‘Het Juiste Loket’, de netwerkbijeenkomst voor historische verenigingen in Gelderland. Deze zevende editie staat in het teken […]

Omslag Bijdragen en Mededelingen Gelre 114 (afbeelding: detail uit het getijdenboek The Taymouth Hours, dat circa 1325/1335 vervaardigd werd. Bron: British Library, Yates Thompson 13 fol. 18).

Het belang van regionale geschiedenis | Historisch jaarboek Gelre 2023

Onlangs verscheen het 114e jaarboek van de historische Vereniging Gelre (ook bekend als Bijdragen en Mededelingen Gelre), met weer veel lezenswaardige informatie over de Gelderse geschiedenis, het onderzoek naar historische […]

Erfgoedtour: eerste musea in de startblokken

In september startte Erfgoed Gelderland met de nieuwe dienstverlening, genaamd ‘Erfgoedtour’. Met Erfgoedtour kunnen erfgoedorganisaties eenvoudig mediatours aanbieden op hun erfgoedlocatie. Inmiddels staan de eerste musea in de startblokken om […]

Regionale bijeenkomsten ledenbetrokkenheid

Eind vorig jaar heeft de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) een ledenbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd binnen onze coöperatie, waarop we een mooie respons hebben ontvangen van circa 90 leden. Om de resultaten uit […]

Villa Mondriaan. Fotograaf: Kim Kok.

Handreiking collectie-interviews van RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelde de nieuwe handreiking Collectie-interviews. Met deze handreiking wil de RCE kennis over 20e-eeuwse collecties vastleggen, ontsluiten en presenteren aan de hand van interviews […]

Carnavalsoptocht in de binnenstad van Nijmegen (1985). Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen, nr. F11709, Peter Wiegerinck (CC BY-SA).

Onderzoek naar sociale cohesie bij carnaval en corso’s

Op veel plekken zijn jaarlijks terugkerende feesten en bijeenkomsten zoals carnavalsoptochten en corso’s een belangrijk onderdeel in het leven van de gemeenschap. Het is immaterieel en levend erfgoed. Ook in […]

Fijne feestdagen gewenst!

Het afgelopen jaar hebben we samen weer een hoop bereikt in het behouden en uitdragen van het Gelderse erfgoed. Het is inspirerend om te zien hoe duizenden hardwerkende vrijwilligers en […]

Afbeelding: Maandblad januari uit het getijdenboek 'Les Très Riches Heures'

In 2024 op de agenda

De feestdagen staan voor de deur, en daarmee zijn we beland in de periode van het jaar waarin we terugkijken. Toch kijken we ook alvast vooruit, want er staat aankomend […]