Expertise en werkterreinen

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin circa 180 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verengingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen.

Als bureau van de coöperatie doen wij twee dingen:

Verbinden

Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking. Dit doen wij onder andere door netwerkbijeenkomsten te organiseren en door het opzetten en begeleiden van grote en kleine samenwerkingsprojecten.

Borgen van kennis

Wij zijn het kenniscentrum voor het erfgoedveld, maar ook voor anderen die met erfgoed te maken hebben. Denk aan gemeenten met hun lokale geschiedenis of bedrijven die collecties hebben.

Bewaren, beleven, leren

Door te verbinden en kennis te borgen ondersteunen wij bij het bewaren van collecties, het beleven van het verleden en het leren van historie. Op die manier zijn wij er voor iedereen die het belangrijk vindt dat het erfgoed, de collecties en de verhalen zichtbaar worden en behouden blijven. Wij zetten het erfgoed op de kaart. Samen geven wij verleden toekomst.

Samen verleden toekomst geven

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland