Expertise en werkterreinen

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin circa 200 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verenigingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen.

Als bureau van de coöperatie staan wij voor:

Verbinden

Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking. Dit doen wij onder andere door netwerkbijeenkomsten te organiseren en door het opzetten en begeleiden van grote en kleine samenwerkingsprojecten.

Versterken

Wij zijn het kenniscentrum voor het erfgoedveld, maar ook voor anderen die met erfgoed te maken hebben. Denk aan gemeenten met hun lokale geschiedenis of bedrijven die collecties hebben.

Bewaren en Beleven

Met Verbinden en Versterken ondersteunen wij bij het Bewaren van collecties en het Beleven van het verleden. Op die manier zijn wij voor iedereen die het belangrijk vindt dat het erfgoed, de collecties en de verhalen bekend en zichtbaar worden en behouden blijven. Wij zetten het erfgoed op de kaart. Samen geven wij verleden toekomst.

Samen verleden toekomst geven

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland