Erfgoed Gelderland krijgt nieuwe website

Vanaf begin augustus krijgt Erfgoed Gelderland een nieuwe website. Bovenstaande afbeelding geeft hier alvast een kleine impressie van. De aanleiding voor het vernieuwen van de website is de start van de nieuwe beleidsperiode. In het nieuwe beleidsplan is het vergroten van de zichtbaarheid een van de drie kernpunten. Daar hopen we met een aantal verbeterpunten […]

Handleiding Wikimedia voor erfgoedinstellingen nu online

Erfgoed Gelderland startte in 2018 met het project Meer Gelders erfgoed op Wikimedia! in samenwerking met Wikimedia Nederland als vervolg op het project Wikipedian in Residence in Gelderland dat in 2017 liep. Het doel van de projecten was meer Gelders erfgoed beschikbaar te maken via Wikimedia en meer instellingen in staat stellen om met Wikimedia te werken. Als […]

Blog: Wiki goes Caribbean: Bonaire

Blog: Wiki goes Caribbean: Bonaire | Door: Michelle van Lanschot | Foto: Michelle van Lanschot Het laatste gedeelte van de Wiki goes Caribbean reis brengt ons naar Bonaire, het kleinste eiland van de drie. Met klein refereren we vooral aan het aantal inwoners. Hoewel het eilandanderhalf keer zo groot is als Texel, wonen er slechts 19.000 mensen. Ter vergelijking: […]

Blog: Wiki goes Caribbean: Curaçao

Blog: Wiki goes Caribbean: Curaçao | Door: Michelle van Lanschot | Foto: DDJJ CC BY-SA 4.0 In het kader van het project Wiki goes Caribbean is een enthousiaste groep uit het netwerk van de Universiteit van Curaçao gestart met het nieuw leven inblazen van de Papiamentstalige Wikipedia. Deze taalversie van Wikipedia is opgezet in maart 2006 door een 16-jarige […]

Blog: Wiki goes Caribbean: Aruba

Blog: Wiki goes Caribbean: Aruba | Door: Michelle van Lanschot | Foto: DDJJ CC BY-SA 4.0 Vrijdag 26 april reisde ik met Danielle Jansen en Denise Jansen in het kader van het Wiki goes Caribbean project af naar de ABC-eilanden om daar met erfgoedinstellingen en (nieuwe) Wikimedianen te werken aan het verbeteren, uitbreiden en actualiseren van de kennis over deze eilanden. […]

Wikimedia Conferentie Nederland

Op 8 en 9 maart staat de Social Impact Factory in Utrecht volledig in het teken van Wikipedia, Wikimedia en vrije toegang tot informatie in de breedste zin van het woord. In 2019 wordt Wikipedia 18 jaar en dus volwassen. Daarom is het goed om te kijken naar hoe Wikipedia gegroeid is, in wat voor wereld […]

Cursus schrijven voor Wikipedia voor leden van historische verenigingen

Erfgoed Gelderland heeft van november 2018 t/m januari 2019 een meerdaagse cursus ‘Schrijven voor Wikipedia’ georganiseerd voor leden van historische verenigingen. Er ontbreekt veel informatie over regionaal erfgoed op Wikipedia. Door deze informatie beschikbaar te maken via Wikipedia zorgen historische verenigingen er voor dat deze voor een internationaal publiek te raadplegen is en wordt de […]

Wikiwerkgroep#5 Evaluatie & resultaten meten

Op donderdag 24 januari vindt de laatste Wiki-werkgroep van het project Gelders erfgoed op Wikimedia plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de instellingen die aan het project hebben deelgenomen over hun ervaringen, delen resultaten en geven hun ideeën over hoe ze verder gaan met Wikimedia. We nemen ook de door het jaar verzamelde projectdocumentatie door, zodat […]

Oproep (freelance) content vertaler Nederlands-Engels

Deze vacature is niet meer vacant Voor het project Meer Gelders erfgoed op Wikipedia is Erfgoed Gelderland op zoek naar een: (Freelance) content vertaler Nederlands-Engels We zoeken iemand voor het vertalen van de Nederlandse beschrijvingen (ruim 4000 items) van Gelderse erfgoedinstellingen op Wikimedia naar het Engels. Doel is om deze objecten ook internationaal bruikbaarder te […]

GLAM Wiki Conference 2018

Van 3 tot 5 november vond in Tel Aviv de GLAM Wiki Conference 2018 plaats, een internationale Wiki Conferentie voor de GLAM community (Galleries, Libraries, Archives & Museums), georganiseerd door en voor de community. Zo’n 150 geïnteresseerden, vanuit het culturele werkveld, die data willen delen met Wikipedia, deelnemen aan Wikimedia projecten of werken met en […]

Wiki-werkgroep #4 Wikidata voor erfgoedinstellingen

Op donderdag 15 november vindt de vierde Wiki-werkgroep van dit jaar plaats, in het kader van het project Gelders erfgoed op Wikimedia in Gelderland. In Wikidata zijn op dit moment al meer dan 30 miljoen items opgenomen die allemaal aan elkaar gelinked zijn. Dit maakt het mogelijk om collecties beter zichtbaar en doorzoekbaar te maken. Tijdens deze werkgroep maak je kennis […]

Wikimedia afbeeldingensprint Erfgoedcentrum Rozet

In 2017 nam Erfgoedcentrum Rozet uit Arnhem deel aan het Wikimedia-project van Erfgoed Gelderland met als doel: meer Gelders erfgoed beschikbaar stellen voor gebruik op Wikipedia. In het kader van dit project maakte het Erfgoedcentrum haar gravures van bekende personen (o.a. Romeinse Keizers) en Arnhemse en Gelderse buitenplaatsen (zoals Bronbeek en kasteel Middachten) beschikbaar via […]

Cursus Schrijven voor Wikipedia voor historische verenigingen

Voor historische verenigingen organiseert Erfgoed Gelderland een cursus Schrijven voor Wikipedia. Het doel van de cursus is om de kennis in het bezit van de historische verenigingen over de lokale geschiedenis beter beschikbaar te maken via Wikipedia. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt achtergrondinformatie gegeven over Wikipedia en hoe het werkt […]

Wikidata Workshop

Wikimedia Nederland, Europeana en Netwerk Digitaal Erfgoed organiseren gezamenlijk een workshop over de mogelijkheden van Wikidata voor culturele en erfgoedinstellingen. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers van culturele en erfgoedinstellingen in Nederland die geïnteresseerd zijn in Wikidata maar nog geen diepe kennis hierover hebben. De workshop is ook voor mensen die als vrijwilliger al actief […]

Wikimedia in Friesland

Ook in Friesland gaan ze aan de slag met Wikimedia. Tresoar, de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân, organiseert op 1 oktober een kennisbijeenkomst waarin erfgoedinstellingen meer te weten komen over de verschillende Wikimedia-platforms. Collega Else Gootjes is uitgenodigd om te vertellen over de uitkomsten van het project Wikipedian in Residence van Erfgoed Gelderland dat in 2017 […]

Nieuwe versie handleiding Wikimedia voor erfgoedinstellingen beschikbaar

Op 15 augustus j.l. is er een nieuwe versie van de handleiding Wikimedia voor erfgoedinstellingen gepubliceerd. Een PDF van deze handleiding is kosteloos te downloaden via de mediabank Wikimedia Commons, en vrij te gebruiken en te verspreiden. Deze versie bevat onder andere de volgende nieuwe onderdelen: • Standaardcontracten waarmee je vrijgave van materiaal via Creative Commons […]

Wiki Werkgroep #3: uploadtools voor Wikimedia (Pattypan)

Op vrijdag 14 september vindt de derde Wiki werkgroep van dit jaar plaats, in het kader van het project Gelders erfgoed op Wikimedia in Gelderland. De workshop gaat over het groepsgewijs toevoegen van beeldmateriaal aan Wikimedia commons met verschillende tools. Hierbij is het programma Pattypan de belangrijkste. Wellicht heb je zelf al eens een afbeelding toegevoegd aan de mediabank […]

Oproep historische verenigingen en Wikipedia

Wikipedia staat in de top tien van meest bezochte websites en dient voor velen als referentiepunt of startpunt voor onderzoek. Echter, over regionale onderwerpen ontbreekt vaak nog gedegen informatie. Historische Verenigingen kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren en hun zichtbaarheid vergroten. Daarom zijn wij op zoek naar historische verenigingen die hun kennis willen delen […]

Wikimedia-cursus

Komend najaar start Volksuniversiteit Arnhem in Rozet de cursus ‘Schrijven voor Wikipedia’. Collega Michelle van Lanschot ondersteunt in het kader van ons project Meer Gelders erfgoed op Wikimedia. Interesse om aan de slag te gaan op Wikipedia? Lees hier dan verder. bron foto: Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons  

Wiki Werkgroep#2 Auteursrechten en Open Data op Wikimedia

Op vrijdag 18 mei vindt de tweede Wiki werkgroep van dit jaar plaats, in het kader van het project Gelders erfgoed op Wikimedia in Gelderland.  Het gaat deze ochtend over over Auteursrechten en Open Data op Wikimedia. We besteden aandacht aan welke regels er gelden en hoe je dit kunt vormgeven als je collecties beschikbaar wilt maken op […]

Start project Meer Gelders erfgoed op Wikimedia!

In samenwerking met Wikimedia Nederland is Erfgoed Gelderland in februari gestart met het project ‘Meer Gelders erfgoed op Wikimedia!‘, een vervolg op het project WIkipedian in Residence in Gelderland dat in 2017 liep. Het nieuwe project loopt van februari 2018 tot februari 2019. Het doel is meer Gelders erfgoed beschikbaar te maken via Wikimedia en […]

Wiki werkgroep #1: Activiteiten organiseren & samenwerken

Op 22 maart vindt de eerste  Wiki werkgroep van 2018 plaats in het kader van het project Wikimedia in Gelderland. Het gaat deze middag over het organiseren van activiteiten rondom Wikimedia om je eigen collectie of onderwerpen meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast krijg je tips over hoe je als erfgoedinstelling communiceert met de Wikipedia-gemeenschap. Het […]

Handleiding Wikimedia beschikbaar

In het kader van het project ‘Wikipedian in Residence in Gelderland’ is een handleiding werken met Wikimedia voor medewerkers van erfgoedinstellingen opgesteld. De handleiding gaat in op het werken met Wikipedia, de wereldwijde internetencyclopedie, Wikimedia Commons, de vrije mediabank, en Wikidata, de kennisbank van Wikipedia. Het document besteedt ook aandacht aan auteursrechten en het gebruik […]

Terugblik Symposium Open-Up! Wikimedia en Erfgoed

Op vrijdag 19 januari organiseerde Erfgoed Gelderland het Symposium Open-up! over Wikimedia en erfgoed. Een symposium voor iedereen die interesse heeft in het beschikbaar maken van collecties als open data op wereldwijd toegankelijke platforms, zoals Wikimedia. En die interesse was er zeker! De opkomst was groot en divers. Zowel erfgoedorganisaties uit Gelderland als daarbuiten namen […]

Symposium Open-up!: Wikimedia en Erfgoed

Over de (on)mogelijkheden van de wereldwijde encyclopedie Wikipedia voor collecties Erfgoed Gelderland organiseert op vrijdag 19 januari 2018 Symposium Open-up! Een symposium over Wikimedia en erfgoed, speciaal bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het delen van collecties als open data om deze beschikbaar te maken op wereldwijd toegankelijke platforms zoals Wikipedia. Tijdens het symposium […]