Oproep historische verenigingen en Wikipedia

Wikipedia staat in de top tien van meest bezochte websites en dient voor velen als referentiepunt of startpunt voor onderzoek. Echter, over regionale onderwerpen ontbreekt vaak nog gedegen informatie. Historische Verenigingen kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren en hun zichtbaarheid vergroten. Daarom zijn wij op zoek naar historische verenigingen die hun kennis willen delen via Wikipedia.

Tijdens de meerdaagse cursus Schrijven voor Wikipedia leren leden van uw vereniging zowel de praktische vaardigheden die nodig zijn voor het maken van een goed encyclopediewaardig artikel, alsook de achtergronden en regels die er gelden op Wikipedia. U leert hoe u informatie en bronnen kunt toevoegen, verbeteringen kunt aanbrengen, nieuwe artikelen publiceert, afbeeldingen uit uw beeldbank toevoegt en hoe de vrijwilligersgemeenschap die Wikipedia maken werkt en hoe u met hen samenwerkt.

Erfgoed Gelderland biedt deze cursus aan in het kader van het project Meer Gelders erfgoed digitaal beschikbaar via Wikimedia. De kennis van historische verenigingen is een onmisbaar onderdeel van dit erfgoed. Door uw informatie beschikbaar te maken via Wikipedia zorgt u er bovendien voor dat deze voor een internationaal publiek te raadplegen is en borgt u uw kennis voor toekomstige generaties.

Er kunnen maximaal drie historische verenigingen deelnemen. De data voor de cursus, het aantal deelnemers en de precieze invulling worden in overleg met u vastgelegd. Heeft u interesse of wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op met Michelle van Lanschot

bron foto: Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons