Moedig standhouden in onzekere winter

In samenwerking met de Provincie Gelderland peilt Erfgoed Gelderland periodiek de gevolgen van de coronacrisis. Hierbij ligt de focus op hen die het hardst getroffen worden door de coronacrisis, namelijk […]

Moedig standhouden in onzekere winter

In samenwerking met de Provincie Gelderland peilt Erfgoed Gelderland periodiek de gevolgen van de coronacrisis. Hierbij ligt de focus op hen die het hardst getroffen worden door de coronacrisis, namelijk […]

Gelderse Impactmonitor: Covid-19

Onlangs is de nieuwe Gelderse impactmonitor Covid-19  op de website van de provincie Gelderland gepubliceerd. Hierin ruim aandacht voor de sector Cultuur en Erfgoed. Met de Gelderse impactmonitor geeft de […]

Herziene versie protocol Museumvereniging

De Museumvereniging ontwikkelde een herziene versie van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea. Dit in verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli. De wijzigingen […]

Monitor Bezoekersdrukte online

Sinds 29 juni staat de ‘Monitor Bezoekersdrukte’ online, ontwikkeld door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) in opdracht van de provincie Gelderland. Verschillende leden van de coöperatie hebben zich al aangemeld […]

Vervolgonderzoek: gevolgen coronamaatregelen

Eind maart inventariseerden we de gevolgen van de coronamaatregelen middels een enquête onder de leden van de coöperatie. Met name instellingen die van publieksinkomsten afhankelijk zijn, bleken zwaar getroffen. Nu […]

Subsidieregelingen Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds helpt erfgoedorganisaties die door corona, COVID-19, getroffen zijn. Onlangs lanceerde zij de actie #DoeMeeMetJeAow. Ook hebben ze een speciale subsidieregeling in het leven geroepen voor instellingen […]

Heropening Musea en mijnGelderland

Op het publieksplatform mijnGelderland is er natuurlijk deze week ook aandacht voor de heropening van de musea. Daarnaast heeft het mijnGelderland-team deze week alle websites van musea in Gelderland bezocht […]

Vrolijk en herkenbaar afzetlint en meer

In aanloop naar de heropening van de musea heeft het Netwerk Directeuren Kleine Musea  van Erfgoed Gelderland materialen laten ontwikkelen die onontbeerlijk zijn voor de anderhalvemeter-voorschriften. Liesbeth Tonckens: “Dit is […]

Blog: Online leren fondsenwerven

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Dit keer over webinars. Workshops, lezingen, seminars: door de coronacrisis kunnen dit soort bijeenkomsten voorlopig niet plaatsvinden. Tegelijkertijd roept de coronacrisis veel vragen […]

Brandbrief Gelderse culturele infrastructuur

Verschillende brancheorganisaties, waaronder Erfgoed Gelderland, stuurden vorige week een brandbrief aan de Provincie Gelderland. “Meer dan ooit werd de onschatbare waarde van cultuur voor de samenleving helder. Maar ook de kwetsbaarheid […]