Moedig standhouden in onzekere winter

In samenwerking met de Provincie Gelderland peilt Erfgoed Gelderland periodiek de gevolgen van de coronacrisis. Hierbij ligt de focus op hen die het hardst getroffen worden door de coronacrisis, namelijk de musea, opengestelde monumenten en andere leden met een publieksfunctie. Door hun noden te blijven monitoren, kunnen we adequaat blijven inspelen op de behoeften die […]

Moedig standhouden in onzekere winter

In samenwerking met de Provincie Gelderland peilt Erfgoed Gelderland periodiek de gevolgen van de coronacrisis. Hierbij ligt de focus op hen die het hardst getroffen worden door de coronacrisis, namelijk de musea, opengestelde monumenten en andere leden met een publieksfunctie. Door hun noden te blijven monitoren, kunnen we adequaat blijven inspelen op de behoeften die […]

Nieuwe aanvraagrondes bij het Kickstart Cultuurfonds

We wijzen u er graag op dat Gelderse musea ook dit voorjaar weer terecht kunnen bij het Kickstart Cultuurfonds. Aanvragers kunnen onder andere een bijdrage vragen voor aanpassingen ten gevolge van de coronamaatregelen of voor inkomstenderving als gevolg van de huidige maatregelen. Ook opengestelde monumenten als kastelen en molens komen in aanmerking voor de regeling. […]

Nieuwe aanvraagrondes bij het Kickstart Cultuurfonds

We wijzen u er graag op dat Gelderse musea ook dit voorjaar weer terecht kunnen bij het Kickstart Cultuurfonds. Aanvragers kunnen onder andere een bijdrage vragen voor aanpassingen ten gevolge van de coronamaatregelen of voor inkomstenderving als gevolg van de huidige maatregelen. Ook opengestelde monumenten als kastelen en molens komen in aanmerking voor de regeling. […]

Nieuwe aanvraagrondes bij het Kickstart Cultuurfonds

We wijzen u er graag op dat Gelderse musea ook dit voorjaar weer terecht kunnen bij het Kickstart Cultuurfonds. Aanvragers kunnen onder andere een bijdrage vragen voor aanpassingen ten gevolge van de coronamaatregelen of voor inkomstenderving als gevolg van de huidige maatregelen. Ook opengestelde monumenten als kastelen en molens komen in aanmerking voor de regeling. […]

Fonds voor Cultuurparticipatie start landelijke campagne #weblijvenbezig

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA lanceerden op 23 november de landelijke campagne #weblijvenbezig. De campagne is een steun in de rug voor de cultuur- en erfgoedsector, wegens de grote impact van de coronamaatregelen. De campagne helpt herinneren dat cultuurmaken plezier, geluk en gezondheid brengt. En laat zien dat het nog steeds mogelijk is en […]

Gelderse Impactmonitor: Covid-19

Onlangs is de nieuwe Gelderse impactmonitor Covid-19  op de website van de provincie Gelderland gepubliceerd. Hierin ruim aandacht voor de sector Cultuur en Erfgoed. Met de Gelderse impactmonitor geeft de provincie Gelderland tweewekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk doorvertaald naar Gelderland. Met deze monitor brengt de provincie niet […]

Na relatief goede zomermaanden keert onzekerheid terug

Let op: Deze derde enquête is afgenomen tussen 29 september en 13 oktober. De resultaten beslaan de periode daarvoor. Inmiddels is de situatie wegens de aangescherpte maatregelen opnieuw veranderd. Eind dit jaar zetten we een vierde enquête uit om de gevolgen te kunnen blijven monitoren. Erfgoed Gelderland peilt in samenwerking met de Provincie Gelderland periodiek […]

Blog: Een festival tijdens corona: kan dat wel?

Het went niet. De 1,5 meter niet. De testen niet. De cijfers van besmettingen niet. De onzekerheid niet. Aan het begin van dit jaar zagen de plannen voor het Erfgoedfestival er totaal anders uit. Het festival zou plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum, op diverse podia en door het gehele park zouden er concerten en voorstellingen […]

Impactmonitor: Covid19 zomerspecial Cultuur en Erfgoed

Onlangs is de derde zomerspecial van de Gelderse impactmonitor uitgekomen, waarin het thema Cultuur en Erfgoed centraal staat. Met de Gelderse impactmonitor geeft de provincie Gelderland tweewekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk doorvertaald naar Gelderland. Met deze monitor brengt de provincie niet alleen de gevolgen voor de economie […]

Overbruggingsmaatregelen Provincie Gelderland: Cultuur & Erfgoed COVID-19

Deze week heeft Provincie Gelderland overbruggingsmaatregelen Cultuur & Erfgoed COVID-19 bekend gemaakt. De musea en opengestelde monumenten krijgen in deze regelingen speciale aandacht.  Let op: Elke organisatie kan echter maar van één van de COVID-19 regelingen gebruik maken. Kijk vooraf dus goed welke regeling voor u het best passend is. Meer dan 8000 bezoekers Musea […]

Publiek keert langzaam terug maar inkomstendaling is nog steeds groot

Eind maart, vlak nadat de coronamaatregelen werden ingevoerd, heeft Erfgoed Gelderland een onderzoek gedaan onder haar leden naar de impact van het virus op erfgoedinstellingen in Gelderland. De conclusie was, niet geheel onverwacht, dat de onzekerheid en financiële impact die COVID-19 met zich meebrengt groot is. Omdat Erfgoed Gelderland en Provincie Gelderland de noden van […]

Succesvolle wervingsactie Erfgoedvrijwilligers

Midden mei deed de website Erfgoedvrijwilliger een oproep aan het brede publiek om zich te melden als vrijwilliger voor musea in Gelderland. Zonder nieuwe, extra vrijwilligers, was het voor veel musea immers niet mogelijk de deuren op 1 juni weer te openen. Deze oproep leverde meer dan vijfentwintig reacties op, verspreid door heel de provincie. […]

Herziene versie protocol Museumvereniging

De Museumvereniging ontwikkelde een herziene versie van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea. Dit in verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli. De wijzigingen in het protocol ten opzichte van de versie die van kracht werd op 1 juni jl. zijn in het protocol herkenbaar in groen gemarkeerde teksten […]

Monitor Bezoekersdrukte online

Sinds 29 juni staat de ‘Monitor Bezoekersdrukte’ online, ontwikkeld door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) in opdracht van de provincie Gelderland. Verschillende leden van de coöperatie hebben zich al aangemeld als ‘expertmeter’. Wilt u ook op de kaart verschijnen met uw organisatie? U kunt zich nog steeds aanmelden als lokale expert via toerismevan.nl/bezoekersdrukte. Expertmeter Lokale […]

Vervolgonderzoek: gevolgen coronamaatregelen

Eind maart inventariseerden we de gevolgen van de coronamaatregelen middels een enquête onder de leden van de coöperatie. Met name instellingen die van publieksinkomsten afhankelijk zijn, bleken zwaar getroffen. Nu we over de eerste golf heen zijn en publieksinstellingen langzaam weer opengaan, geven we een vervolg aan de eerdere enquête. Erfgoed Gelderland en Provincie Gelderland […]

Meld je aan voor de monitor bezoekersdrukte

Eerder deelden we al een bericht over de plannen van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) voor het in kaart brengen van de bezoekersdrukte in Gelderland deze zomer. Inmiddels zijn deze plannen verder ontwikkeld. De tool informeert inwoners en bezoekers over waar het druk is, maar biedt daarnaast ook alternatieven aan (rustigere plekken). Dat biedt mooie […]

Subsidieregelingen Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds helpt erfgoedorganisaties die door corona, COVID-19, getroffen zijn. Onlangs lanceerde zij de actie #DoeMeeMetJeAow. Ook hebben ze een speciale subsidieregeling in het leven geroepen voor instellingen die volledig of grotendeels van vrijwilligers afhankelijk zijn. Projecten die versteviging of versterking van de erfgoedvrijwilligers en/of organisatie als doel hebben, kunnen een bedrag tussen […]

Heropening Musea en mijnGelderland

Op het publieksplatform mijnGelderland is er natuurlijk deze week ook aandacht voor de heropening van de musea. Daarnaast heeft het mijnGelderland-team deze week alle websites van musea in Gelderland bezocht en gegevens over (her)opening en bezoekersvoorwaarden verwerkt in de organisatiebeschrijvingen op mijnGelderland.nl. Check vooral ook zelf de gegevens over uw organisatie op mijnGelderland. Doorgeven van […]

Vrolijk en herkenbaar afzetlint en meer

In aanloop naar de heropening van de musea heeft het Netwerk Directeuren Kleine Musea  van Erfgoed Gelderland materialen laten ontwikkelen die onontbeerlijk zijn voor de anderhalvemeter-voorschriften. Liesbeth Tonckens: “Dit is echt een unieke gezamenlijke inkoopactie vanuit de leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland.” In plaats van het saaie rood-witte lint zijn deze materialen vrolijk en […]

Help mee bezoekdrukte in kaart te brengen

Veel Nederlanders zullen deze zomer vakantie vieren in eigen land. Dat biedt mooie kansen, maar in combinatie met de 1,5-meterregel zorgt het ook voor een groot risico op ongewenste drukte op bepaalde toeristische plekken. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) ontwikkelde daarom een plan om inwoners van en bezoekers aan Gelderland inzicht te geven in waar […]

Kunt u ook extra vrijwilligers gebruiken?

Het persbericht ‘Help het museum in de buurt heropenen’ is de afgelopen dagen breed opgepakt door zowel lokale als regionale media. Erfgoed Gelderland deed in het bericht een beroep op Gelderlanders die zich in coronatijd willen inzetten voor een museum of monument in de buurt. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld. Eerste vrijwilligers geplaatst […]

Help het museum in de buurt te heropenen!

Om op 1 juni weer verantwoord en veilig open te kunnen hebben Gelderse musea extra hulp nodig van inwoners. De website Erfgoedvrijwilliger.nl doet een beroep op mensen die zich in coronatijd willen inzetten voor een museum of monument in hun dorp of stad. De heropening van veel Gelderse musea en monumenten is afhankelijk van de […]

Protocol heropening musea – enkele tips

Vanaf 1 juni mogen de musea langzaam weer open. Om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te garanderen is er wel een groot aantal voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn beschreven in een protocol dat is opgesteld door de Museumvereniging en het sluit aan op protocollen van vergelijkbare branches. Lees hier de berichtgeving daarover op […]

Blog: Online leren fondsenwerven

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Dit keer over webinars. Workshops, lezingen, seminars: door de coronacrisis kunnen dit soort bijeenkomsten voorlopig niet plaatsvinden. Tegelijkertijd roept de coronacrisis veel vragen op, ook over fondsenwerving. Misschien is uw instelling zwaar getroffen en zijn extra gelden hard nodig. Of u heeft eindelijk tijd om aan dat projectplan […]