Overbruggingsmaatregelen Provincie Gelderland: Cultuur & Erfgoed COVID-19

Deze week heeft Provincie Gelderland overbruggingsmaatregelen Cultuur & Erfgoed COVID-19 bekend gemaakt. De musea en opengestelde monumenten krijgen in deze regelingen speciale aandacht.  Let op: Elke organisatie kan echter maar van één van de COVID-19 regelingen gebruik maken. Kijk vooraf dus goed welke regeling voor u het best passend is.

Meer dan 8000 bezoekers
Musea met meer dan 8000 bezoekers kunnen een aanvraag doen voor de regeling:  COVID-19 – Monumenten met een publieksfunctie en regionale musea. Doelgroep voor deze regeling:

  • een monument (Rijks- of gemeentelijk) met een publieksfunctie, dat vanwege haar culturele- of erfgoedfunctie tegen betaling voor het publiek is opengesteld, of:
  • een museum, dat geregistreerd staat bij het Museumregister of lid is van de coöperatie Erfgoed Gelderland en op bovenlokaal niveau cultureel erfgoed verzamelt, bewaart, bestudeert en tegen betaling aan het publiek presenteert.

Musea en monumentenorganisaties die twijfelen of zij net wel of net niet binnen deze criteria vallen, kunnen contact opnemen met Erfgoed Gelderland (l.tonckens@erfgoedgelderland.nl)

Minder dan 8000 bezoekers
Musea en monumenten met minder dan 8000 bezoekers kunnen een aanvraag doen voor de regeling: COVID-19 – Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties.

Aanvragen
Op dit moment staat er op de website van de provincie alleen nog informatie over de regelingen. Vanaf 4 of 5 augustus kunnen de aanvragen worden ingediend.

In de Statenbrief van 16 juni werden deze regelingen aangekondigd als ‘Innovatiebudget culturele sector’, maar heeft nu de titel ‘Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers & organisaties’, omdat deze in samenwerking met Recreatie & Toerisme tot stand is gekomen.