Herziene versie protocol Museumvereniging

De Museumvereniging ontwikkelde een herziene versie van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea. Dit in verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli.

De wijzigingen in het protocol ten opzichte van de versie die van kracht werd op 1 juni jl. zijn in het protocol herkenbaar in groen gemarkeerde teksten en betreffen:

  1. De definitie van risicogroepen is beperkt waar het gaat om 70+’ers tot kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden; dit geldt dus ook voor vrijwilligers
  2. In plaats van gezelschap wordt voortaan de term huishouden gehanteerd.
  3. Geen check op gezondheidsklachten bij bezoek, maar let op bij groepsactiviteiten.
  4. Geen reservering verplicht, maar let op bij groepsactiviteiten.
  5. Geen verbod op foto’s of video-opnamen, maar een verbod kan zo nodig opgenomen worden in bezoekvoorwaarden museum

Meer informatie hierover vind u ook op Museumcontact, het platform voor kennis en contact van de Museumvereniging.

Afbeelding: Vroege Mondriaan zaal in Museum Villa Mondriaan (Foto: Daniel Hoitink)