Na relatief goede zomermaanden keert onzekerheid terug

Let op: Deze derde enquête is afgenomen tussen 29 september en 13 oktober. De resultaten beslaan de periode daarvoor. Inmiddels is de situatie wegens de aangescherpte maatregelen opnieuw veranderd. Eind dit jaar zetten we een vierde enquête uit om de gevolgen te kunnen blijven monitoren.

Erfgoed Gelderland peilt in samenwerking met de Provincie Gelderland periodiek de gevolgen van de coronacrisis. Door de noden van hen die het hardst getroffen zijn te blijven monitoren, kunnen we adequaat inspelen op hun behoeftes. Na het eerste onderzoek in april is daarom besloten enkel de leden van Erfgoed Gelderland met een publieksfunctie blijvend te volgen. Tussen eind september en half oktober is het derde onderzoek in deze reeks afgenomen.

Lage bezoekersaantallen
Het vorige onderzoek (afgenomen in juni/juli) liet zien dat instellingen met een publieksfunctie flink getroffen zijn door de coronacrisis. Deze zomer mochten ze weer open en profiteerden ze van de grote aantallen binnenlandse toeristen die in Gelderland vakantie vierden. Toch konden met name de grotere spelers vanwege de beperkende maatregelen bij lange na niet hun reguliere bezoekersaantallen halen.

Vrijwilligers knelpunt
Het betrokken houden van de vrijwilligers is een aandachtspunt voor veel respondenten. Hoewel er slechts weinig vrijwilligers expliciet hebben aangegeven te stoppen, zijn er wel grote groepen die momenteel non-actief zijn. Met name de vrijwilligers op leeftijd (en dat zijn er veel binnen de erfgoedsector) zijn vaak uit voorzorg nog niet aan het werk. De vrijwilligers die wel aan het werk zijn, ondervinden soms druk, doordat er vaker een beroep op hen gedaan wordt. Het frustreert instellingen dat ze deze vrijwilligers niet kunnen bedanken middels een etentje of een feest.

Onzekerheid
De onzekerheid over de duur en het verloop van de crisis speelt iedereen parten. Het is lastig om tentoonstellingen, activiteiten en evenementen te plannen wanneer het niet zeker is hoeveel publiek er te zijner tijd ontvangen mag worden, of dat het museum überhaupt geopend mag zijn. Ook is het lastig om een begroting op te stellen wanneer het onduidelijk is wat er volgend jaar kan en mag. Respondenten missen perspectief; een stip op de horizon om naartoe te werken.

Behoefte aan steun op maat
Gelukkig geven de meeste instellingen aan het financieel nog wel even vol te houden. Desalniettemin heeft één op de vijf respondenten exploitatieproblemen opgelopen in het afgelopen half jaar. Het voortbestaan van één op de tien respondenten komt zelfs in het geding wanneer deze crisis nog lang aanhoudt. De noodmaatregelen van de overheid, alsmede van de Provincie, het Kickstart Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds en andere fondsen heeft een deel van de acute financiële problemen opgelost, maar nog altijd vallen er instellingen tussen wal en schip. Voor deze groep zou op maat gemaakte provinciale of gemeentelijke steun een uitkomst kunnen zijn.

Eind dit jaar zetten we de vierde enquête uit om de gevolgen te kunnen blijven monitoren.

Bekijk hier de volledige resultaten van het onderzoek