Publiek keert langzaam terug maar inkomstendaling is nog steeds groot

Eind maart, vlak nadat de coronamaatregelen werden ingevoerd, heeft Erfgoed Gelderland een onderzoek gedaan onder haar leden naar de impact van het virus op erfgoedinstellingen in Gelderland. De conclusie was, niet geheel onverwacht, dat de onzekerheid en financiële impact die COVID-19 met zich meebrengt groot is. Omdat Erfgoed Gelderland en Provincie Gelderland de noden van hen die het hardst getroffen zijn willen blijven monitoren en willen blijven inspelen op hun behoeftes, is er eind juni nogmaals een vragenlijst uitgezet.

Grote bezoekersstromen blijven vooralsnog uit
Uit het onderzoek blijkt dat het nog lang niet als vanouds is bij musea en andere erfgoedgerelateerde publieksinstelling Gelderland. Hoewel ze sinds 1 juni weer open mogen, zorgt met name de anderhalvemetermaatregel ervoor dat deze instellingen niet op volle toeren kunnen draaien. Dit is met name een probleem voor de grotere spelers, die berekend zijn op meer bezoekers dan ze nu mogen ontvangen. Desalniettemin blijven grote bezoekersstromen vooralsnog uit. Musea merken op dat ze normaliter veel toevallige voorbijgangers ontvangen. Het reserveringssysteem zou bezoekers afschrikken.

Vrijwilligers blijven hard nodig voor handhaving coronamaatregelen
Voor instellingen die grotendeels op vrijwilligers draaien is het een uitdaging om de bezetting rond te krijgen. Met name oudere vrijwilligers durven nog niet altijd weer aan de slag te gaan. Het wegblijven van publiek en de vrijwilligersdiensten die met moeite ingevuld worden, heeft veel musea hun openingstijden doen inkorten: ze zijn minder vaak en minder lang geopend. Vrijwilligers blijven hard nodig voor musea: ze zijn hard nodig voor de handhaving van de coronamaatregelen.

Behoefte provinciale steun
De meeste respondenten geven aan tot nu de klappen op te kunnen vangen met de reserves die ze hebben. Sommigen draaien vrijwel volledig op subsidies, waardoor de exploitatie vooralsnog niet in gevaar komt. Toch geeft ongeveer één op de vijf respondenten aan wel degelijk in onzekerheid te verkeren over het voortbestaan van de instelling. Geld dat voor andere doeleinden bestemd was, zoals herinrichtingen en verbouwingen, wordt nu aangewend om deze periode mee te overbruggen. Veel organisaties hebben al gebruik gemaakt van landelijke steunmaatregelen als TOGS en NOW. Er zijn ook veel instellingen die echter niet in aanmerking komen hiervoor. De behoefte aan provinciale steun is groot.

Aan het eind van de zomer zetten we een derde enquête uit, om de gevolgen van corona te blijven monitoren.

Bekijk hier de volledige resultaten van het onderzoek