Michelle van Lanschot

Michelle van Lanschot

Wikipedian in Residence / Informatiebeheer

Michelle werkt als Wikipedian in Residence (WiR) aan het beschikbaar maken van meer Gelders erfgoed via de wereldwijde encyclopedie Wikipedia en daaraan gerelateerde platforms. Ze ondersteunt zeven deelnemende Gelderse erfgoedinstellingen door het geven van trainingen over het delen van collecties, het organiseren van (schrijf)evenementen en het toevoegen van materiaal aan de platforms. Michelle is kunsthistoricus en vindt het belangrijk dat kunst en cultuur voor iedereen wereldwijd beschikbaar zijn. Werkdagen: afhankelijk van de erfgoedinstelling waar ze op dat moment verblijft.