Toegankelijkheid websites Erfgoed Gelderland

Klik op de afbeelding voor een gedetailleerd overzicht van de status van de betreffende site. Erfgoedgelderland.nl Erfgoed Gelderland heeft het voornemen om erfgoedgelderland.nl toegankelijk te maken voor iedereen, volgens het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Erfgoedvrijwilliger.nl Erfgoed Gelderland is voornemens om erfgoedvrijwilliger.nl te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Ledennieuwsbrieven

Ledennieuwsbrieven 2022 Nieuwsbrief #4 – Verhaal van Gelderland Zomertoer, Oral history in het onderwijs en meer nieuws Nieuwsbrief #3 – Erfgoed Gelderland Jaaroverzicht 2021, nieuwe subsidieregeling Erfgoed Maken en meer nieuws Nieuwsbrief #2 – februari: Bijeenkomst Het Juiste Loket, Pilotlessen door ArcheoHotspot, Interactieve concepten van de HAN en meer nieuws Nieuwsbrief #1 – januari: Vijftien […]

Statement Diversiteit en Inclusie

Erfgoed Gelderland staat voor “samen verleden toekomst geven” ‘Samen’ is meer dan de leden van Erfgoed Gelderland. Samen staat ook voor het streven naar inclusie, zodat iedereen de gelegenheid heeft mee te doen aan de activiteiten die wij ontwikkelen en toegang te krijgen tot het Gelderse erfgoed. ‘Verleden’ staat voor erfgoed, collecties, verhalen en geschiedenis. […]

Logo Erfgoed Gelderland

Download zip bestanden: Logo Erfgoed Gelderland, liggend (ZIP 872 kb) Logo Erfgoed Gelderland, staand (ZIP 886 kb) Logo Erfgoed Gelderland – ondertitel, liggend (ZIP 957 kb) Logo Erfgoed Gelderland – ondertitel, staand (ZIP 952 kb) Voorbeelden:

Digitale Strategie

Provinciaal knooppunt We helpen onze leden bij het beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van digitale erfgoedinformatie: van lokale of organisatiespecifieke erfgoedcollecties (bijvoorbeeld museale en audiovisuele objecten) tot contextuele en educatieve informatie (verhalen, lesmateriaal of vacatures). Met dit doel bieden we advies, ondersteuning en een viertal provinciale platforms aan (mijnGelderland, CollectieGelderland, Reizen in de Tijd, […]

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens Erfgoed Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam geslacht telefoonnummer e-mailadres overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via een visitekaartje, in correspondentie en telefonisch Waarom en hoe bewaren […]

Mission und Vision

Vision Erfgoed Gelderland ist in einem dichten Netzwerk aus gut 200 Einrichtungen des Kulturerbes tätig und trägt zur Verstärkung des breiten Kulturerbe-Bereichs bei, indem sie den Austausch von Kenntnissen fördert, sich auf Trends und Entwicklungen einstellt und die Initiative zu überregionalen und disziplinübergreifenden Zusammenarbeitsprojekten ergreift. So geben wir der Vergangenheit gemeinsam eine Zukunft. Von den […]

Mission and Vision

Vision Erfgoed Gelderland works as part of a close network of more than 200 heritage organisations and helps to strengthen the position of heritage in a broad sense by encouraging knowledge sharing, responding to trends and developments, and initiating supraregional and multidisciplinary partnerships.

ANBI

Schenking Door de ANBI is de Stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting over een schenking of nalatenschap. Uw schenking aan Erfgoed Gelderland is fiscaal aftrekbaar. Bekijk het ANBI-formulier Bank: IBAN NL 42INGB0004699205, BIC INGBNL2A t.n.v. Stichting Erfgoed Gelderland.Fiscaal nummer: 813175884RSIN: 4882467 Doelstelling De Stichting heeft ten doel: het ondersteunen en stimuleren van musea, […]

Coöperatie

Geschiedenis De coöperatie Erfgoed Gelderland is eind 2009 opgericht door het Gelders Archief en Gelders Erfgoed. Na een eerste interne verkenning en ontwikkeling zijn in de zomer van 2012 de Gelderse erfgoedorganisaties uitgenodigd om zich als lid aan te sluiten bij de coöperatie. Vele organisaties gaven hieraan gehoor en al voor 1 januari 2013 had […]

Lidmaatschap

Uitgangspunt Inhoudelijk De leden van de coöperatie dragen zorg voor een goed beheer en behoud en optimale toegankelijkheid van het Gelderse erfgoed. Uitgangspunt Promotie De leden hebben baat bij de gezamenlijke promotie en lobby van het erfgoed in Gelderland en dragen daar zo mogelijk aan bij. Uitgangspunt Intern Het bureau van de coöperatie wil leden […]

Over Erfgoed Gelderland

Kennis ontwikkelen Om het Verhaal van Gelderland optimaal te vertellen is kennis nodig: wetenschappelijke kennis, vakkennis over erfgoedcollecties en actuele kennis over trends en ontwikkelingen. Kennis wordt overgedragen in projecten, tijdens scholing en training en in individuele adviestrajecten. Zichtbaarheid vergroten Om het Verhaal van Gelderland zichtbaar te maken voor zowel de erfgoedorganisaties als de inwoners […]

Missie en Visie stichting

Visie van de stichting Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. We willen de onderlinge samenwerking stimuleren en bijdragen aan een duurzame, diverse en inclusieve erfgoedsector die aansluit bij de actualiteit en voorbereid is op de toekomst. Samen verleden toekomst geven.

Vacatures

Stages Wij bieden studenten van uiteenlopende opleidingen graag een kans om stage bij ons te lopen. Daarvoor onderhouden wij contacten met verschillende opleidingen. Studenten die een stage bij ons willen lopen nodigen wij van harte uit contact met ons op te nemen. Vrijwilligers Bij Erfgoed Gelderland werkt een aantal vrijwilligers. Dit zijn mensen uit het […]

Leden

Meer dan 200 leden Momenteel  heeft coöperatie Erfgoed Gelderland meer dan 200 leden, waaronder ruim 90 musea, zeker 70 historische verenigingen, een tiental archieven, zo’n 25 monumentenorganisaties, een aantal landgoederen en erfgoedorganisaties van diverse aard, zoals organisaties voor natuur- en landschapsbeheer, culturele platforms en bibliotheken. Coöperatie Erfgoed Gelderland kent een lidmaatschap met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat eventuele tekorten […]