Toegankelijkheid websites Erfgoed Gelderland

Klik op de afbeelding voor een gedetailleerd overzicht van de status van de betreffende site. Erfgoedgelderland.nl Erfgoed Gelderland heeft het voornemen om erfgoedgelderland.nl toegankelijk te maken voor iedereen, volgens het […]

Statement Diversiteit en Inclusie

Erfgoed Gelderland staat voor “samen verleden toekomst geven” ‘Samen’ is meer dan de leden van Erfgoed Gelderland. Samen staat ook voor het streven naar inclusie, zodat iedereen de gelegenheid heeft […]

Logo Erfgoed Gelderland

Download zip bestanden: Logo Erfgoed Gelderland, liggend (ZIP 872 kb) Logo Erfgoed Gelderland, staand (ZIP 886 kb) Logo Erfgoed Gelderland – ondertitel, liggend (ZIP 957 kb) Logo Erfgoed Gelderland – […]

Digitale Strategie

Provinciaal knooppunt We helpen onze leden bij het beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van digitale erfgoedinformatie: van lokale of organisatiespecifieke erfgoedcollecties (bijvoorbeeld museale en audiovisuele objecten) tot contextuele en […]

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens Erfgoed Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die […]

Mission und Vision

Vision Erfgoed Gelderland ist in einem dichten Netzwerk aus gut 200 Einrichtungen des Kulturerbes tätig und trägt zur Verstärkung des breiten Kulturerbe-Bereichs bei, indem sie den Austausch von Kenntnissen fördert, […]

Mission and Vision

Vision Erfgoed Gelderland works as part of a close network of more than 200 heritage organisations and helps to strengthen the position of heritage in a broad sense by encouraging […]

ANBI

Schenking Door de ANBI is de Stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting over een schenking of nalatenschap. Uw schenking aan Erfgoed Gelderland is fiscaal aftrekbaar. Bekijk het ANBI-formulier […]

Coöperatie

Geschiedenis De coöperatie Erfgoed Gelderland is eind 2009 opgericht door het Gelders Archief en Gelders Erfgoed. Na een eerste interne verkenning en ontwikkeling zijn in de zomer van 2012 de […]

Lidmaatschap

Uitgangspunt Inhoudelijk De leden van de coöperatie dragen zorg voor een goed beheer en behoud en optimale toegankelijkheid van het Gelderse erfgoed. Uitgangspunt Promotie De leden hebben baat bij de […]

Over Erfgoed Gelderland

Kennis ontwikkelen Om het Verhaal van Gelderland optimaal te vertellen is kennis nodig: wetenschappelijke kennis, vakkennis over erfgoedcollecties en actuele kennis over trends en ontwikkelingen. Kennis wordt overgedragen in projecten, […]

Missie en Visie stichting

Visie van de stichting Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. We willen de onderlinge samenwerking […]

Vacatures

Stages Wij bieden studenten van uiteenlopende opleidingen graag een kans om stage bij ons te lopen. Daarvoor onderhouden wij contacten met verschillende opleidingen. Studenten die een stage bij ons willen […]

Leden

Meer dan 200 leden Momenteel  heeft coöperatie Erfgoed Gelderland meer dan 200 leden, waaronder ruim 90 musea, zeker 70 historische verenigingen, een tiental archieven, zo’n 25 monumentenorganisaties, een aantal landgoederen en erfgoedorganisaties van diverse […]