Erfgoed Gelderland Jaaroverzicht 2023

Erfgoed Gelderland Jaaroverzicht 2023

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 249 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving, onder het motto: Samen verleden toekomst geven. En dat deden we ook in 2023 weer op veel manieren.

Introductie

In 2023 zijn we op volle kracht verder gegaan met het Verhaal van Gelderland. De lancering van de nieuwe website verhaalvangelderland.nl in augustus was hierbij een belangrijk moment. De website geeft een overzicht van de provinciale geschiedenis aan de hand van 49 verhalen, verdeeld over zeven tijdvakken en zeven thema’s. Bij elk verhaal zijn bijpassende musea, kastelen en andere opengestelde erfgoedlocaties opgenomen, evenals een selectie bijzondere collectiestukken van CollectieGelderland en een selectie verhalen van mijnGelderland. Zo verbinden we inhoudelijk de vele en diverse erfgoedorganisaties – en de daarbij behorende collecties en verhalen – die Gelderland rijk is.

Als organisatie kom je verder als je samenwerkt. Dat geldt niet alleen voor de leden van onze coöperatie, maar ook voor het bureau van Erfgoed Gelderland. Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking met Cultuur Oost en Rijnbrink versterkt door onder meer samen de Gelderse Cultuurmonitor op te pakken. Op landelijk niveau is het samenwerkingsverband van de erfgoedhuizen, OPEN, een stichting geworden. Vanuit die stichting en interprovinciaal bevorderen we erfgoedparticipatie in de geest van Faro en bevorderen we de erfgoeddigitalisering bij de kleinere organisaties in de regio. Een bijzondere nieuwe dienst die we sinds 2023 bieden is Erfgoedtour. Met dit platform kunnen erfgoedorganisaties moderne presentatievormen ontwikkelen die nieuwe en jongere bezoekers trekken dankzij interactiviteit, verdiepende verhalen en gepersonaliseerde ervaringen.

Mede namens onze collega’s wensen we je veel leesplezier!

Marc Wingens en Liesbeth Tonckens, directeur-bestuurders van Erfgoed Gelderland


Het jaar 2023 in cijfers


Samen verleden toekomst geven

Ook het afgelopen jaar gaf Erfgoed Gelderland weer op diverse manieren uiting aan het motto ‘Samen verleden toekomst geven’. Leden ontmoetten elkaar bij bijeenkomsten en trainingen, en weten elkaar en het bureau te vinden voor kennisuitwisseling en advies. Op provinciaal niveau zijn we nauwer gaan samenwerken met Rijnbrink en Cultuur Oost, wat ons als ondersteuningsinstellingen van de provincie versterkt. Cultuur Oost zorgde voor vertegenwoordiging van Gelders talent op het Verhaal van Gelderland Festival, en we bundelden onze kennis rondom diversiteit en inclusie in een gezamenlijk adviestraject voor Rozet in Arnhem.  

Ook op landelijk niveau zijn we intensiever samen gaan werken. Het netwerk van provinciale erfgoedinstellingen (OPEN) is in 2023 een officiële stichting geworden: Stichting OPEN. Vanuit de provinciale erfgoedhuizen ondersteunen coaches de erfgoedorganisaties. Zo is er bij Erfgoed Gelderland, net als bij de andere erfgoedhuizen, een participatie-coach (Lian van der Zon) en een digitaal-erfgoed-coach (Fleur van der Maden) in dienst. Gelderse erfgoedorganisaties kunnen hen inschakelen voor advies.

De samenwerking binnen Romeinse Limes Nederland (RLN) zet de Romeinse geschiedenis in de schijnwerpers. Op diverse plekken in het land verschenen in 2023 langs de snelweg toeristische borden over de Limes. Tot slot onderhouden we waardevolle banden met Gelderse onderwijsinstellingen, waaronder de Radboud Universiteit (RU), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Saxion en de Reinwardt Academie. Deze veelzijdige samenwerkingen zijn voorbeelden van onze inzet om samen verleden toekomst te geven.

Foto: Ledenraadsvergadering en jongerensymposium op 17 november 2023


Kennis ontwikkelen en vernieuwen

Om het Gelderse erfgoed toegankelijk en zichtbaar te houden, is kennis nodig. Erfgoed Gelderland biedt scholing, lezingen, workshops en advies aan over actuele ontwikkelingen in het erfgoedveld. We denken mee over het digitaliseren van erfgoedcollecties en vernieuwende presentatievormen. Met als doel: een inclusieve en toekomstbestendige erfgoedsector, gestoeld op gedeelde expertise.

Foto: In 2023 ging Erfgoed Gelderland van start met Erfgoedtour

Hoe wij in 2023 ontwikkelden en vernieuwden

Nieuwe dienstverlening: Erfgoedtour

Erfgoedorganisaties zijn op zoek naar moderne presentatievormen die nieuwe en jongere bezoekers trekken. Bezoekers zijn op hun beurt op zoek naar interactiviteit, verdiepende verhalen en gepersonaliseerde ervaringen. De nieuwe dienstverlening ‘Erfgoedtour’ is ons antwoord op deze behoeften.In september 2023 startte Erfgoed Gelderland samen met enkele musea met het testen en ontwikkelen van deze dienstverlening. Met Erfgoedtour kunnen erfgoedorganisaties eenvoudig mediatours aanbieden aan een breed publiek. Het platform is primair bedoeld voor leden die niet de middelen hebben om via al bestaande platforms soortgelijke diensten in te kopen. Vanuit Erfgoedtour worden erfgoedorganisaties ook ondersteund met het verbeteren en professionaliseren van hun mediatour, bijvoorbeeld met de training ‘Een mediatour in 10 stappen’ en de bijbehorende handleiding.

Illustratief voorbeeld van een mediatour
Oral History

Erfgoed Gelderland zet zich op verschillende manieren in voor het behoud van persoonlijke geschiedenissen en verhalen via oral history. We zijn als partner aangesloten bij het Nationaal Knooppunt Oral History ‘Sprekende Geschiedenis’, dat in 2023 een symposium organiseerde.

We deden onderzoek onder de leden naar het bewaren en presenteren van oral history materiaal. Welke behoeften zijn er in het erfgoedveld wat dat betreft? Daarnaast geeft Erfgoed Gelderland periodiek de training ‘Oral history’ met praktische oefeningen over hoe je een interview voorbereidt, uitvoert en opneemt. Ook publiceerden wij in 2023 de handleiding ‘oral history’. Deze handleiding doorloopt de stappen die komen kijken bij een oral history interview, van de voorbereiding tot het presenteren van het resultaat.

Scholing

Voor 2023 kunnen we terugkijken op een reeks geslaagde cursussen en trainingen. Samen met vrijwilligers en professionals uit het erfgoedveld behandelden we onderwerpen als oral history, vrijwilligersmanagement en kunstmatige intelligentie (AI). We vinden het belangrijk dat de deelnemers nieuw verworven kennis kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk van hun organisatie. We gaven dit jaar een aantal keer de praktische cursus ‘Behoud en beheer’, waarin alle stappen rondom collectiebeheer – van conserveren tot transporteren – worden doorlopen. Daarnaast boden we deze winter een viertal cursussen aan gericht op het versterken van de eigen vrijwilligersorganisatie, zoals de cursus ‘Nieuwe vrijwilligers in drie stappen’.

In totaal waren 140 deelnemers bij de trainingen aanwezig. Ook in 2024 staan er weer allerlei trainingen op de planning. Bekijk daarvoor ons scholingsaanbod.

Training ‘Jongere vrijwilligers betrekken’ tijdens het symposium op 17 november

Het Gelderse erfgoed laten zien

De geschiedenis van Gelderland is opgebouwd uit duizenden collectiestukken, onderzoeken, verhalen en erfgoedorganisaties. Erfgoed Gelderland werkt samen met de leden van de coöperatie om al deze onderdelen te verbinden en zichtbaar te maken voor het publiek. We ontdekken telkens weer nieuwe manieren om het Gelderse erfgoed te bekijken, bij elkaar te brengen en aan het publiek te presenteren. Ook dit jaar hebben we weer op verschillende manieren het Gelderse erfgoed laten zien.

Foto: Verhaal van Gelderland Festival 2023 (Fotografie: Jan Adelaar)

Hoe wij het Gelderse erfgoed in 2023 lieten zien

Verhaal van Gelderland

In 2023 hebben we grote stappen gezet met het Verhaal van Gelderland. Met dit project leggen we samen inhoudelijk de verbinding tussen de vele en diverse erfgoedorganisaties – en de daar bijhorende collecties en verhalen – die Gelderland rijk is. De lancering van de nieuwe website verhaalvangelderland.nl in augustus was een belangrijk moment. Deze website geeft een overzicht van de provinciegeschiedenis aan de hand van 49 verhalen, verdeeld over zeven tijdvakken en zeven thema’s. Je vindt bij elk verhaal bijpassende musea, kastelen en andere opengestelde erfgoedlocaties, die de je nog meer kunnen vertellen over dat gedeelte van de Gelderse geschiedenis. Ook vind je op verhaalvangelderland.nl een selectie bijzondere collectiestukken van CollectieGelderland en een selectie verhalen van mijnGelderland.

Maar er is meer. Het succesvolle tweedaagse Verhaal van Gelderland Festival in het park van Kasteel Cannenburch trok maar liefst 5.000 bezoekers. Het publiek dompelde zich onder in de Gelderse geschiedenis aan de hand van re-enactment, optredens, lezingen en workshops. Ook lanceerden we dit jaar de Verhaal van Gelderland Podcast. In de podcast spring je met René Arendsen door de Gelderse geschiedenis van prehistorie tot nu. Het eerste seizoen is inmiddels uit en meer ligt in het verschiet.

Tot slot, om de publiekstoegankelijke erfgoedlocaties in Gelderland in beeld te brengen, vroegen we aan de opengestelde leden of een fotograaf mocht langskomen. Inmiddels beschikken we over ruim 500 prachtige foto’s die het Gelderse erfgoedveld laten zien. In 2024 wordt deze beeldbank verder uitgebreid.

Video: Tijdens het Verhaal van Gelderland Festival kwamen de bezoekers alles te weten over de Gelderse geschiedenis, met dit jaar als thema: Land en Water.

MijnGelderland

De publiekswebsite mijngelderland.nl vertelt de provinciegeschiedenis in bijna 4.000 verhalen. Bezoekers vinden er canons, routes, specials en longreads. Het is al jarenlang een populair platform voor iedereen die geïnteresseerd is in het Gelderse verleden. Bijna 450.000 mensen wisten in 2023 de weg naar de verhalenwebsite te vinden. Met behulp van de gelijknamige socialemediakanalen en de maandelijkse nieuwsbrief weet mijnGelderland ook een breed online publiek aan te trekken. De website mijngelderland.nl wordt voortdurend verder aangepast en verbeterd met het oog op leesbaarheid, vindbaarheid, doorzoekbaarheid en toegankelijkheid. Deze aanpassingen zijn een opmaat naar verdere stappen die wij in de toekomst gaan zetten om ons digitale erfgoed zo goed mogelijk te bewaren en te ontsluiten.

CollectieGelderland

Foto’s, schilderijen en gebruiksvoorwerpen – van hobbelpaard tot hoedendoos – je vindt het op CollectieGelderland.nl. Met CollectieGelderland werken we aan het digitaal bewaren, behouden en vindbaar maken van de Gelderse collecties. In 2023 zochten meer dan 100.000 bezoekers door maar liefst 651.000 gedigitaliseerde collectiestukken. Deze voorwerpen zijn afkomstig van 86 verschillende erfgoedorganisaties.

Tijdens de periodieke CollectieGelderland-vergaderingen wisselden we kennis uit en bespraken we met de betrokken leden de laatste ontwikkelingen in het digitale erfgoedveld. Het team van CollectieGelderland geeft bovendien geregeld advies over het digitaliseren van de collectie en het opschonen en standaardiseren van digitale data in opslagsystemen. Om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen in het digitale erfgoedveld, werken we samen binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De digitaal-erfgoed-coach zorgt ervoor dat erfgoedorganisaties ondersteuning krijgen bij het digitaliseren en online beschikbaar stellen van hun collecties, én dat kennis op landelijk niveau wordt uitgewisseld.

Ook in de toekomst blijven we, samen met de leden van de coöperatie, werken aan de standaardisering van het termennetwerk en de digitale ontsluiting van het Gelderse erfgoed.

Sleutelwerken van Gelderland

In 2021 ging Erfgoed Gelderland op zoek naar de vijftig belangrijkste kunstobjecten uit de Gelderse kunstgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu. Dit project, Sleutelwerken van Gelderland, kreeg in 2023 een vervolg. In een nieuwe videoserie dook kunsthistoricus Jochem van Eijsden aan de hand van deze sleutelwerken in de geschiedenis van de Gelderse kunst. In vier afleveringen springen we door acht eeuwen van Gelderse kunstenaars, kunstproductie en kunstgeschiedenis. Jochem van Eijsden spreekt onder meer over de veertiende-eeuwse kaarsenkroon in de Walburgiskerk en het recente schilderij van Kinke Kooi Growing the seeds of love. Je kunt de hele serie terugkijken op YouTube.

Video: In deze aflevering van Sleutelwerken van Gelderland kijken we naar de vormgeving van een aantal van de Gelderse sleutelwerken. Waarom hebben ze de vorm die ze hebben? En hoe kijken wij daar tegenwoordig naar? Bekijk de reeks video’s ook op collectiegelderland.nl/sleutelwerken.
Schatkamers van Gelderland

Ook dit jaar speelden weer honderden teams de Schatkamers van Gelderland VR Game. De VR Game reist al bijna tweeëneenhalf jaar door Gelderland. Meer dan dertig musea, kastelen en andere erfgoedlocaties nodigden hun bezoekers uit om het spel bij hen te komen spelen.

Met deze VR-Game beleef je het Verhaal van Gelderland op een wel heel bijzondere manier. Twee spelers springen door zeven tijdvakken, van de prehistorie tot de twintigste eeuw. Eén speler draagt de VR-bril, de ander bedient een touchscreen. Door aanwijzingen te ontcijferen en goed samen te werken, herstellen zij samen de Gelderse geschiedenis.

Met de VR-bril op waan je je in historisch Gelderland


Verbinden met elkaar

Samen geven wij verleden toekomst. Daarom werkt Erfgoed Gelderland graag samen met partners, zowel binnen als buiten Gelderland en zowel binnen als buiten het erfgoedveld, om het erfgoed zichtbaarder te maken en om erfgoed te verbinden aan actuele thema’s in de samenleving.

Foto: Symposium ‘Jongeren betrekken’ op 17 november 2023

Hoe wij in 2023 verbinding maakten

Erfgoedvrijwilliger & Participatie

In het kader van de programmalijn Erfgoedparticipatie, ondersteunen we met het project Erfgoedvrijwilliger erfgoedorganisaties in hun zoektocht naar vrijwilligers. In 2023 zijn er in totaal 160 nieuwe vacatures geplaatst in de vacaturebank op erfgoedvrijwilliger.nl. Er is 260 keer gereageerd op vacatures via deze vacaturebank.

Daarnaast biedt Erfgoed Gelderland coaching bij het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en in participatietrajecten. De participatiecoach (Lian van der Zon) helpt erfgoedorganisaties om te werken aan erfgoedparticipatie, volgens het Verdrag van Faro. Zo maakten we samen met andere erfgoedhuizen negen educatieve video’s voor het Youtube-kanaal van Erfgoedvrijwilliger over o.a. het doen van historisch onderzoek, digitale toegankelijkheid en crowdsourcing. Het PON & Telos deed in opdracht van de erfgoedhuizen een landelijk onderzoek, waaruit maar weer eens bleek hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de erfgoedsector. Meer dan 13.000 erfgoedvrijwilligers zetten zich gemiddeld 2 uur per week in voor de Gelderse erfgoedsector. Bekijk de Gelderse resultaten in deze infographic.

In 2023 organiseerden we vanuit het project Erfgoedvrijwilliger een quiz om al deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dat deden we met online voorrondes door het hele land, en een spannende, maar bovenal feestelijke, finale in het Nederlands Openluchtmuseum. Bertus Rietberg greep namens Gelderland – met een mooie tweede plaats – helaas net naast de winst. Streekmuseum Goeree-Overflakkee won ‘De Slimste Erfgoedvrijwilliger’.

Video: Terugblik Landelijke finale Erfgoedvrijwilliger Quiz op 30 juni 2023.
Jeugd en Jongeren

Jongeren zijn de erfgoedbeheerders van de toekomst. Daarom hecht Erfgoed Gelderland veel waarde aan het betrekken van jeugd en jongeren bij het Gelderse erfgoed. Dit doen we via verschillende projecten en platforms. Op het educatieplatform ‘Reizen in de Tijd’ bieden musea tientallen boeiende bezoeklessen aan voor basisschoolleerlingen. Bovendien ontwikkelden studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) dit jaar opnieuw interactieve publiekstoepassingen voor verschillende leden van Erfgoed Gelderland.

Op 17 november 2023 vond het symposium ‘Jongeren betrekken’ plaats. Centraal stond de vraag op welke wijze je jongeren (18-30 jaar) actief kunt betrekken bij erfgoed en in het erfgoedveld. Het symposium bood een platform voor kennisdeling en inspiratie, en bleek een waardevolle aanzet tot het versterken van betrokkenheid van jongeren. Verder ging in 2023 de Gelderse Roos Prijs weer van start, die deze editie ook volledig in het teken van ‘Jongeren betrekken’ staat. Wie maakt een nieuwe generatie op een innovatieve manier enthousiast voor Gelders Erfgoed? Op de website vind je alle ingezonden projecten. De winnaar wordt bekend op 27 mei 2024.

Stuurgroeplid Gerjan Brinksma vertelt tijdens het symposium over het netwerk Erfgoed Jong
Gelderse bloem

In 2022 ging de Gelderse Bloem van start. De Gelderse Bloem verbindt actuele thema’s aan de geschiedenis. In februari 2023 resulteerden de werkzaamheden van het voorgaande jaar in een symposium met als thema ‘Landschapstransitie en governance’. In de kapelzaal van de Hogeschool Van Hall Larenstein werden zeven inspirerende lezingen gegeven over het thema. De lezingen waren aanleiding voor het schrijven van vier artikelen, die verschenen in de publicatie ‘Landschapstransities, erfgoed en governance in Gelderland: een historische blik naar voren’.


Belangenbehartiging Gelderse erfgoedsector

De coöperatie Erfgoed Gelderland vormt een uniek samenwerkingsverband in Nederland van 249 erfgoedorganisaties. Wat de leden bindt is dat zij allen zorgdragen voor een goed beheer en behoud en optimale toegankelijkheid van het Gelderse erfgoed. Door gezamenlijk op te trekken en samen te werken, kunnen doelen worden bereikt die als individuele organisatie moeilijker of niet haalbaar zijn.

Erfgoed Gelderland zorgt voor verbinding en samenwerking tussen de Gelderse erfgoedorganisaties onderling, en is de schakel tussen deze erfgoedorganisaties en de politiek. Zo werd gedeputeerde Drenth op de ledenraadsvergadering van 17 november uitgenodigd om met de leden van Erfgoed Gelderland in gesprek te gaan over de ideeën rond een Gelders museum, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Daarnaast profileert Erfgoed Gelderland de Gelderse erfgoedsector op landelijk niveau, bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en door zitting te nemen in de belangenorganisatie Kunsten ’92. Erfgoed Gelderland agendeert en zorgt dat de belangen van de sector behartigd worden.


Een greep uit het nieuws


Onderzoek in het Gelderse erfgoedveld

In een snel veranderende wereld waarin digitale ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen en nieuwe beleidsplannen worden geïntroduceerd, willen we als Erfgoed Gelderland leunen op de kennis, ervaringen en ideeën van de leden van de coöperatie. Daarom organiseren we geregeld ledenonderzoeken om te inventariseren welke wensen en behoeftes spelen in het Gelderse erfgoedveld.

We onderzochten in 2023 hoe we erfgoedorganisaties en -vrijwilligers beter kunnen ondersteunen bij het bewaren en presenteren van oral history materiaal. Ook brachten we middels een enquête de historische verenigingen in Gelderland in kaart. En we waren betrokken bij het landelijk onderzoek naar het vrijwilligersbestand van erfgoedorganisaties. Bij zulke onderzoeken is de input van de leden van de coöperatie onmisbaar.

Foto: Radboud Erfgoed