‘Meedoen met erfgoed’

Onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland

‘Meedoen met erfgoed’- Onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland 

Erfgoed Gelderland deed onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland. Eind 2023 verschenen de resultaten in Bijdragen en Mededelingen Gelre, het jaarboek van Vereniging Gelre. Naast bron- en literatuuronderzoek liggen ten grondslag aan dit artikel: een enquête onder Gelderse historische verenigingen, een nieuwe dataverzameling over historische verenigingen in Gelderland en een onderzoek van stagiaire Liza Werkman. Op deze pagina worden deze bronnen nader toegelicht en waar mogelijk beschikbaar gesteld.

Enquête Gelderse historische verenigingen

In de periode februari – april 2023 heeft Erfgoed Gelderland een vragenlijst uitgezet onder Gelderse historische verenigingen, met als doel een overzicht te verkrijgen van kerngegevens over historische verenigingen. Een deel van de resultaten is in het document ‘Resultaten Enquête Gelderse historische verenigingen 2023’ te bekijken. U vindt het document via onderstaande button.

Erfgoed Gelderland bedankt alle (bestuurs)leden van historische verenigingen voor hun deelname aan de enquête.

 

Overzicht historische verenigingen in Gelderland

Het ‘Overzicht historische verenigingen in Gelderland (2023)’ is samengesteld op basis van de resultaten van bovengenoemde enquête en gegevens uit de ledendocumentatie van Erfgoed Gelderland, aangevuld met informatie afkomstig van de websites, periodieken en notulen van Ledenvergaderingen van historische verenigingen en kennis opgedaan tijdens contacten met leden van historische verenigingen. U kunt het overzicht downloaden via onderstaande button. Daarnaast is het overzicht deels te raadplegen via onderstaande tabel.

Onderstaande kaarten en grafiek zijn op bovenstaande tabel gebaseerd. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Fig 1. Het aantal actieve historische verenigingen per gemeente / CC0 
Fig 2. De 10 grootste historische verenigingen in Gelderland naar ledental / CC0 
Fig 3. Het totaal aantal leden van historische verenigingen per gemeente / CC0 
Fig 4. Het percentage inwoners per gemeente dat lid is van een historische vereniging / CC0 

Andere provincies

Hoe verhouden deze aantallen over Gelderland zich tot andere provincies? Voor maar weinig provincies zijn precieze aantallen historische verenigingen bekend. Adviseurs van een aantal provinciale erfgoedhuizen of ondersteuningsinstellingen hebben een schatting gegeven. Deze schattingen zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Historische verenigingen per provincie (2023)

ProvincieAantal inwoners 1Aantal verenigingen 2Aantal gemeenten 3Verenigingen per gemeenteAantal inwoners voor elke historische vereniging
Drenthe502.05156124,678.965
Noord-Brabant2.626.210142562,5418.494
Utrecht1.387.64350261,9227.753
Zuid-Holland3.804.906138502,7627.572
Gelderland2.133.708101511,9821.126
1. Bron: CBS – Regionale kerncijfers Nederland per 1 januari 2023.
2. Het gaat hier om schattingen van het aantal historische verenigingen. Brabant: Erfgoed Brabant en Brabants Heem; Utrecht: Landschap Erfgoed Utrecht en Utrecht Altijd; Zuid-Holland: Erfgoedhuis Zuid-Holland; Drenthe: Drents Archief.
3. Bron: CBS – Gemeentelijke indeling op 1 januari 2023.

‘De kracht van samen’

Tijdens haar stage bij Erfgoed Gelderland deed Liza Werkman onderzoek naar de relatie tussen historische verenigingen en lokale politiek, waarbij ze een antwoord wilde vinden op de vraag hoe historische verenigingen in Gelderland een stevigere positie in de lokale politieke besluitvorming kunnen krijgen. De resultaten van haar onderzoek zijn verwerkt in het document ‘De kracht van samen’, te raadplegen via onderstaande button.

Hebt u aanvullingen?

Correcties en aanvullingen op de inhoud van deze pagina worden gewaardeerd. U kunt deze sturen, onder vermelding van ‘Historische Verenigingen Gelderland 2023’, naar info@erfgoedgelderland.nl.