Negen organisaties onderschrijven nieuw manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

Op maandag 1 oktober hadden we samen met acht andere provinciale erfgoedorganisaties de primeur om het nieuwe manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed te onderschrijven. Daarmee willen we onze digitale erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk maken, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Manifest

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Organisaties kunnen nu laten zien dat ze deze overtuiging delen door het manifest te onderschrijven.

Samen met Batavialand, Erfgoed Brabant, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoedpartners, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Museumfederatie Fryslân, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Stichting Erfgoed & Publiek ondertekenden we het manifest.

Staat uw organisatie ook achter de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit aan bij het groeiende netwerk van organisaties.

OPEN & Netwerk Digitaal Erfgoed

Het manifest beleefde zijn vuurdoop op de gezamenlijke werkconferentie van OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen) en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Alle provinciale erfgoedinstellingen vervullen een belangrijke rol in het netwerk als knooppunt richting de regionale achterban van deze instellingen. Tijdens de conferentie spraken deelnemers over de invulling van die rol als ‘digitaal knooppunt’.

OPEN verenigt provinciale erfgoedhuizen en erfgoedinstellingen en treedt op als hun belangenbehartiger. De leden van OPEN hebben vaak de opdracht om sector overstijgend te werken aan deskundigheidsbevordering en het zo breed mogelijk digitaal beschikbaar maken van erfgoed.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een sector overstijgend stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen ze tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring.