Ieders Museum

Musea zijn bedoeld voor iedereen. Ze staan midden in de samenleving en laten je door het verleden te presenteren nadenken over het heden en de toekomst. Het vergt kennis, didactiek en logistiek om nieuwe publieksgroepen goed te kunnen ontvangen. Ieders Museum bood musea hiervoor ondersteuning.

Datum afgerond31-12-2020
ThemaPublieksbenadering
DoelgroepCollectiebeheerders, Erfgoedprofessionals
Erfgoedvrijwilligers
ProductAdvies, Projectcoördinatie
Projectondersteuning, Scholing
terug naar overzicht

Het project Ieders Museum is per 31-12-2020 beëindigd.

Vinden en verbinden

Het museum is bedoeld voor iedereen. Naast de reguliere publieksgroepen als basisonderwijs, gezinnen met kinderen en actieve hoger opgeleide senioren is het van belang dat het museum ook toegankelijk is voor publieksgroepen die verder van het museum af staan. Het vergt kennis, didactiek en logistiek om deze publieksgroepen adequaat te kunnen ontvangen.

Het project Ieders Museum zette zich samen met Gelderse musea in om nieuw publiek in musea te ontvangen. Daarbij kregen drie brede publieksgroepen de volle aandacht: mensen met een zorgvraag, nieuwkomers en onbekende buren. Er zijn heel wat projecten door musea bedacht, aangevraagd en uitgevoerd. De deelnemende musea werkten samen met een niet-museale partner. Om dit te faciliteren zijn we ook een verbinding aangegaan met Stichting de Zonnebloem in het project Onbeperkt Eropuit en met Vluchtelingenwerk Oost-Nederland voor projecten met statushouders.

Het overzichtsfilmpje geeft een indruk van het hele project.

Doelstellingen Ieders Museum

Voor het project zijn verschillende doelstellingen opgesteld:

  1. Musea trekken bezoekers aan die niet eerder het museum bezochten:  het inclusieve museum.
  2. Musea zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en hoe zij die via publieksprogrammering kunnen invullen.
  3. Musea staan meer in contact met hun eigen directe omgeving.
  4. Musea delen de ervaringen die zij opdoen rondom het aantrekken van nieuwe publieksgroepen.

Vier pijlers

Scholing

In samenwerking met CultuurCollege hadden wij een breed en actueel scholingsaanbod voor museumpersoneel, rondleiders en vrijwilligers. Wij brachten musea met een vergelijkbare leervraag bij elkaar, met als doel het museum toegankelijk te maken voor iedereen. Coöperatieleden en geregistreerde Gelderse musea konden kosteloos deelnemen.

Stimuleringsregeling

Musea konden een stimuleringsbijdrage aanvragen voor projecten die gericht waren op het ontvangen van nieuw publiek. Het ging hierbij om bedragen tot € 5.000,-. Deelnemende musea deelden hun ervaringen binnen Erfgoed Gelderland, zodat alle leden inspiratie uit de projecten konden halen. Wij dachten mee over de mogelijkheden en begeleidden zo nodig de aanvraag.

Marketingtraject

In samenwerking met #hekje en Daadkr8 Marketing bood Ieders Museum een intensief marketingtraject aan. In een aantal dagdelen en met het nodige huiswerk gaf het traject musea meer inzicht in manieren om nieuwe doelgroepen te vinden en te binden. Deelnemende musea waren enthousiast over zowel de diepgang als de directe toepasbaarheid van de cursusinhoud.

Publieksbereik

Voor de vrijwilligersmusea ontwikkelden we een communicatieprogramma dat ondersteunde bij de eigen promotie: een Facebookcampagne afgestemd per museum en centraal uitgevoerd. Daarnaast boden we overkoepelende publiciteit aan voor alle deelnemers van Ieders Museum via onze diverse kanalen. Ook maakten we een promotiefilm met een compilatie van de Ieders Museum projecten.

Ieders Museum in Beeld

Sinds de start van Ieders Museum in 2017 zijn veel projecten uitgevoerd. Een tiental filmpjes nemen u mee in de diversiteit van de projecten. Hier zijn er enkele voorbeelden. U kunt alle filmpjes terugkijken op ons YouTube-kanaal.

Scholing
Van Rondleiden naar Begeleiden

Stimuleringsregeling
CODA over Zichtbaar Onzichtbaar

Stimuleringsregeling
Museum het Pakhuis over Pakhuis On Tour

Stimuleringsregeling
Museum Doetinchem over Superboeren 65 jaar De Graafschap

Marketingtraject
Museum het Pakhuis in Ermelo

Marketingtraject
Museum Smedekinck in Zelhem

Online Symposium

Op 12 mei 2020 zou in Rozet het symposium ‘Ieders Museum: over het bereiken van je publiek’ plaatsvinden. Wegens het coronavirus was dit symposium echter fysiek niet mogelijk. We hebben daarom gezocht naar een passende vorm om (een deel van) het symposium online aan te bieden.  Een gedeelte van de bijeenkomst is online terug te kijken:

  • Nicole van Dijk: ‘Een nieuwe rol voor Erfgoed en Musea’. Zij vertelt over het programma: Echt Rotterdams Erfgoed. Bekijk hier de lezing van 12 mei 2020.
  • Edwin van Meerkerk: ‘Cultureel Ondernemerschap’. Hij besprak het analysemodel voor cultureel ondernemerschap dat hij ontwikkelde op basis van theorie en  praktijkonderzoek. Bekijk hier de lezing van 12 mei 2020.

Musea over Ieders Museum

In drie artikelen deelden drie deelnemende musea hun ervaringen met het project Ieders Museum.

In onderstaand filmpje vertellen deze musea over hun ervaringen.

Overzicht van activiteiten

Overzicht van deelnemende musea en activiteiten op locaties verspreid over Gelderland.