Elisabeth Weeshuismuseum over Ieders Museum

Nicole Spaans | Directeur Elisabeth Weeshuismuseum

De projecten die wij in het kader van Ieders Museum hebben opgezet, hebben ons geleerd verder te kijken dan de voor de hand liggende doelgroepen. Wat wij hier bewaren is van ons allemaal, en we willen dat dus ook toegankelijk maken voor iedereen. Ieders Museum onderstreept dat, en biedt je de mogelijkheden om je met projecten en cursussen te richten op groepen die je anders veel lastiger zou kunnen bereiken.

Een ander perspectief
De projecten die we in het kader van Ieders Museum uitvoerden, stellen je in staat om je te verplaatsen in een specifieke doelgroep en vanuit hun perspectief te kijken naar je eigen museum. Vaak zie je dan dat er maar een klein stapje extra nodig is om je eigen product op te waarderen en interessant te maken voor een nieuwe doelgroep. Dankzij Ieders Museum hadden we ook daadwerkelijk de mogelijkheid om dat extra stapje te zetten. De projecten die we hebben ontwikkeld hebben trouwens geen eenmalig karakter; we gaan ze nog verder doorontwikkelen, dus wat we hebben gedaan in het kader van Ieders Museum heeft ook veel waarde op de lange termijn. Het zit nu verankerd in ons systeem, dus daar gaan we gewoon mee door.

Het belang van partners
Het aantrekken van niet-museale partners is een belangrijke meerwaarde van Ieders Museum. Een lastig te bereiken groep als eenzame ouderen die in een betrekkelijk isolement leven bereik je bijvoorbeeld alleen als je de juiste contacten hebt die deze doelgroep wel op de radar hebben, zoals zorgorganisaties. Om specifieke doelgroepen beter te kunnen bereiken kun je niet buiten partners om. Ik noemde net al zorgorganisaties, maar denk ook aan de bibliotheek en de kinderopvang als je jonge doelgroepen wilt bereiken. Bedenk ook wat de andere partij eraan heeft om met jou in zee te gaan, zodat je wat relevants te bieden hebt en ze meerwaarde zien in een samenwerking.

Een frisse blik
De hulp die we kregen bij zowel de ontwikkelde projecten in het kader van Ieders Museum als de marketingcursus, heeft ons met een frisse blik naar ons product leren kijken. We hebben beter zicht op wat er allemaal mogelijk is met relatief kleine investeringen in tijd en geld, maar we hebben ook geleerd dat als middelen beperkt zijn je heel selectief moet zijn in wat je beter wel en beter niet kunt doen met je budget. Ook hebben we meer zicht op wat er, naast budget, inhoudelijk nodig is om je publiek aan je te binden, en hoe je dat het beste kunt doen. Door de marketingcursus hebben we meer focus kunnen aanbrengen op primaire doelgroepen, terwijl de projecten ons in staat stelden om specifieke doelgroepen te bereiken. Beide poten zijn belangrijk om een brede waaier aan bezoekers – dus ook diegenen die niet zo makkelijk naar een museum gaan – aan je te binden.

Terug naar de basis
Over het algemeen zijn we vrij terughoudend in het volgen van cursussen. De kwaliteit verschilt nogal eens van aanbieder tot aanbieder, en we moeten zuinig zijn met de tijd en middelen die we hebben. De marketingcursus van Erfgoed Gelderland is ons echter zeer goed bevallen. Het brengt je terug naar de basis, iets dat je uit jezelf niet snel doet. Toch is het ontzettend belangrijk om dat vaker te doen. Het schudt je wakker en het creëert zelfbewustzijn. Wie zijn we, waar staan we, waar komen we vandaan en waar willen we naartoe? Door de waan van de dag sta je hier niet vaak genoeg bij stil, het was de investering in tijd meer dan waard.

Wanneer we succesvol zijn
Ons publiek bepaalt of ons museum succesvol is. We zien dat af aan reviews op Google, Tripadvisor en social media. Als zij een bezoek als leuk en leerzaam ervaren, dan zitten we wat ons betreft goed. Slaan we de plank mis? Dan voeren we een publieksonderzoek uit en passen we ons concept aan waar nodig. Dankzij Ieders Museum kijken we nu anders naar wat we te bieden hebben, en hoe we dat het beste aan het publiek kunnen overbrengen. We maken nu naast foto’s ook filmpjes voor social media en onze website, omdat je daar veel beter een verhaal mee kunt vertellen. Ook hebben we inmiddels de website geoptimaliseerd, en staan we stil bij wat de cijfers achter het websitegebruik ons proberen te vertellen.

Onze maatschappelijk rol
De overdracht van informatie over weeshuizen en hedendaagse kinderopvang is één van onze taken, net als sociale educatie. We geven bezoekers inzicht in de ontwikkeling op het gebied van zorg voor kinderen in Nederland en andere delen van de wereld, van vroeger tot nu. Dat doe je door parallellen te trekken. Eigenlijk is een weeshuis geen goede plek voor kinderen om in op te groeien. Dat weten we nu. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, zijn beter af in een pleeggezin. Dat is natuurlijk altijd zo geweest, maar toen er lang geleden nog weinig of geen alternatieven waren voor de opvang van ouderloze kinderen, was het weeshuis een triomf van vooruitgang. Eten, een dak boven je hoofd, goede kleding, een opleiding; daar konden de meesten alleen maar van dromen.