Museum Het Pakhuis over Ieders Museum

Germa Greving| Directeur Museum Het Pakhuis

Dankzij de projecten die wij in het kader van Ieders Museum samen met Erfgoed Gelderland hebben ontwikkeld, zijn we een stuk toegankelijker geworden voor nieuwe doelgroepen. Tel daar de hulp bij op die we gehad hebben bij het effectief omgaan met marketing, en we zijn in staat om meer publiek, en ook een ander publiek te trekken. Bovendien heeft het intern de neuzen dezelfde kant op doen wijzen.

Projecten die ons museum verbreden
Met het project ‘Pakhuis on Tour’ met de ‘Mobiele Museumkar’ hebben we de beleving die we hier in het museum creëren naar zorggroepen toe weten te brengen. Deze mensen, die anders misschien nooit hadden kunnen genieten van al het moois dat wij ze te bieden hebben, zijn zo een hele ervaring rijker. Gerichte projecten zoals deze verkleinen de afstand met de doelgroep. Zo troffen we met Pakhuis on Tour een oudere man, waar volgens de zorginstelling lastig contact mee te leggen is. Hij kreeg maar geen genoeg van onze presentatie: hij deed heel actief mee, en trad écht in contact. Dit hadden we natuurlijk nooit kunnen bereiken zonder een gestructureerde aanpak en de hulp van lokale, niet-museale partners. Het opzoeken van en verbinden met deze lokale partnerships is één van de zaken die bij de projecten van Ieders Museum ruim de aandacht krijgen.

Langetermijndoelsteling
Gericht aan de slag gaan met het bereiken van nieuwe doelgroepen is een langetermijndoelstelling. Dankzij Ieders Museum hebben we nieuwe contacten gelegd, maar niet voor even. Die blijven gewoon bestaan, ook als een project voorbij is. Niet dat dat snel gebeurt: de projecten die we in het kader van Ieders Museum hebben ontwikkeld hebben een langetermijnkarakter. Dat is een mooie vorm: gericht aan de slag met nieuwe doelgroepen, mooie producten ontwikkelen en ondertussen goede, nieuwe contacten leggen. Naast dat we nieuwe doelgroepen bereikt hebben met de projecten, hebben we er een nieuwe, zeer geëngageerde vrijwilliger bij. We hebben ook veel verdieping kunnen creëren voor bestaande vrijwilligers. Op de langere termijn hebben we met de projecten natuurlijk ook de zichtbaarheid van ons museum vergroot.

Dubbele winst
Naast het ontwikkelen van projecten hebben wij ook deelgenomen aan de marketingcursus. Deze heeft ons geleerd gerichter te communiceren met onze doelgroepen. We denken nu meer na over wie je wanneer en waar kunt bereiken. Zo hebben we vooral via social media de afstand tot onze doelgroepen verkleind. We worden hier nog nét niet bij onze voornaam aangesproken. De marketingcursus gaat daarnaast echt de diepte in, en heeft er ook voor gezorgd dat ons team meer op een lijn zit. We hebben nog niet eerder een dergelijk traject gelopen, er was nooit echt individueel aandacht voor marketing binnen één functie. Het accent lag op de dagelijkse praktijk. Zichtbaarheid van je merk is echter zo essentieel, het voortbestaan van je museum hangt er in feite vanaf.

Een mix van denken én doen
De marketingcursus is zo opgezet dat je in korte tijd de diepte in kunt gaan, maar tegelijkertijd ook heel toepasbaar van aard is. Wat je leert is direct inzetbaar, er wordt echt een energie op gang gebracht. We maken nu breder gebruik van middelen en bepaalde inzichten hebben ons in korte tijd een stuk verder gebracht, de effectiviteit van onze campagnes, we doen nu zelfs tests met betaalde campagnes op social media. We hebben meer lijn aangebracht in onze externe communicatie, er zit nu meer ritme in onze berichtgeving. Bovendien was het geheel wat statisch, nu zit er veel meer beweging in, letterlijk en figuurlijk. We hebben onze marketing goed leren aanpakken in plaats van maar wat te doen tussen de bedrijven door. Een stukje professionalisering en met je tijd meegaan.

Wanneer wij succesvol zijn
Wanneer iedereen een goed gevoel heeft bij ons museum, dan zijn we blij. Bezoekers, collega’s, stakeholders, subsidiënten en dorpsbewoners, ze moeten ons allemaal weten te vinden en snappen waar we voor staan. Als je dat weet over te brengen dan doe je het goed. Dankzij Ieders Museum zijn we een stapje dichterbij: We zijn anders gaan kijken naar ons aanbod. Naast wat je gewend bent te doen, denk je nu na over extra stapjes, zoals merkbeleving. Waar voorheen voornamelijk de focus lag op praktische zaken, hebben we nu een totaalboodschap weten te formuleren, door meer na te denken over het complete plaatje.

Onze maatschappelijke rol
Naast een toeristische trekpleister, is Ermelo van oudsher (en in zekere zin nog steeds) een zorgdorp. Wij zien een belangrijke rol voor onszelf weggelegd als het gaat om het verbinden van cultuur en zorg, één van de peilers van onze gemeente. Bij het verbinden van disciplines, ontstaan nieuwe invalshoeken. We combineren museaal met sportief, maar ook met onderwijs, en uiteraard zorg. Op het gebied van cultuur hebben wij steeds meer een trekkersrol binnen de gemeente. Wij zorgen er in meerdere opzichten voor dat Ermelo trots op zichzelf kan zijn, en dat laat je graag zien. Niet alleen aan Ermelo, maar ook aan de duizenden toeristen die ons dorp jaarlijks weer een bezoek brengen.

De zoektocht naar partners
Wij zoeken samenwerkingspartners met energie. Flexibele initiatiefnemers, die buiten de kaders kunnen denken en een gemeenschappelijk doel hebben. Eerlijk is eerlijk; een samenwerking moet beide partijen iets opleveren.

Een compliment voor de kartrekker van Ieders Museum
Erfgoed Gelderland is een echte motivator gebleken tijdens onze deelname aan Ieders Museum. Dat zette bij ons de motor aan; het zorgt ervoor dat je binnen wat je gewend bent om te doen ook naar nieuwe kansen kijkt. Tijdens een collectievergadering in het Afrikamuseum kwamen ons complimenten ter ore van musea uit andere provincies, die wij graag aan Erfgoed Gelderland willen doorspelen: “Nergens in Nederland is het zo goed geregeld als hier in Gelderland; een overkoepelende organisatie die belangen behartigt en leden helpt verder te gaan dan ze zelf voor mogelijk hielden.”