Nederlands Bakkerijmuseum over Ieders Museum

Fred Voskuil | Directeur Nederlands Bakkerijmuseum

Wij hebben in het kader van Ieders Museum hulp gehad bij het versterken van onze marketingactiviteiten. Daarbij gingen we helemaal naar de basis; beginnen bij het begin. Het is voor elk bedrijf goed dat er een moment komt waarop je met een professionele, externe partij gaat nadenken over wie je bent en waar je naartoe wilt, en daarnaast ook nog de tools aangereikt krijgt om dit voor elkaar te krijgen.

De allerbeste cake
Ik gebruik graag beeldspraak uit het bakkersvak. Hoe maak je de allerbeste cake? Door het recept van binnen en buiten te kennen en bij het bereiden alleen de allerbeste grondstoffen te gebruiken. Zo zie ik onze deelname aan de marketingcursus van Ieders Museum ook. De expertise van buitenaf hielp ons door onze bedrijfsblindheid heen te kijken, maar het leerde ons ook hoe we onze beloften richting ons publiek nóg beter kunnen waarmaken. Dat werd overigens niet voor ons gedaan. We kregen een duwtje in de goede richting, maar werden direct zélf aan het werk gezet. Dat is mooi, want zo komt het eigenaarschap ook bij je eigen team te liggen. Dat leidt tot hele vruchtbare discussies en veel betrokkenheid.

Helder en onomwonden
Er worden geen doekjes om gewonden tijdens de cursus, je krijgt een helder beeld van wat je wel en niet goed doet. Juist de wat meer prikkelende onderwerpen vond ik interessant, dit zet je namelijk echt goed aan het denken. En denken moet je. Je krijgt weliswaar goede, professionele hulp, maar je moet de verbeteringsslag zelf uitwerken. Dat is heel goed bevallen. In de auto terug gaf dat vaak al gespreksstof voor mij en mijn team.

Het is het waard
We zien dat de investeringen in marketing zich uiteindelijk terugbetalen, mits je goed doordacht te werk gaat. Zeker als je bedenkt dat dit traject zonder Ieders Museum een stuk duurder was geweest. We waren erg tevreden met het gehele traject, en ik weet niet of ik de route naar vergelijkbare hulp zelf had kunnen vinden. Onze ervaring met marketingadvies is dat we niet altijd partij waren, maar dat er een vrij generiek plan voor je wordt uitgewerkt zonder dat je er echt bij betrokken wordt. Nu word je zelf aan het werk gezet. Het is daardoor echt maatwerk, maar ook het eigenaarschap ligt bij jezelf. De cursusleiders zijn kritische gesprekspartners, en dat is maar goed ook: we weten volgens mij wel wat we goed doen, maar je wil juist weten hoe het beter kan.

Wanneer we succesvol zijn
Als we de taal van onze bezoekers weten te spreken, dan zijn we wat ons betreft geslaagd in onze opzet. Beoordelingen van bezoekers op social media zijn erg goed, of juist heel erg slecht. Daarin mist echter de nuance. Die oh, zo belangrijke middenmoot hoor je niet, terwijl daar de meeste groei zit. Daar gaan we dus bewust naar op zoek, de middenmoot. Deze bezoekers zijn bepalend voor ons voortbestaan. Het succes voor ons zit erin dat we anders zijn dan gemiddelde musea, en dat leren we steeds beter te exploiteren.

Onze maatschappelijke rol
We zijn niet alleen een verzamelplaats van oude spullen en een plek waar presentaties gegeven worden. We brengen over dat het belangrijk is dat je weet wat je eet. De kwaliteit van ons voedsel ontspoort soms een beetje, maar er is de laatste tijd een ommekeer voelbaar. Dat moet je er op een jonge leeftijd inkrijgen. We vertellen daarnaast over de symbolische waarde van brood vroeger en nu. We willen smaakvervlakking tegengaan. Dat komt goed naar voren in onze presentaties, maar iets minder in het traditionele museumgedeelte, dus daar is werk aan de winkel.

Ons lesje geleerd
Het uitkristalliseren van doelgroepen doen we fanatieker sinds de marketingcursus. Voorheen hadden we het geluk dat ‘men wel kwam’, maar we willen ook dat mensen blijven komen. Er zijn echter ook groepen die we niet bereiken maar wel willen bereiken. Daarom hebben we goed geluisterd naar hoe je dat doet: je moet die mensen vinden, en de volgende stap is dat je de beloften die je in je marketing doet waarmaakt. Voorheen dachten we: een tekst is gewoon een tekst en een plaatje is een plaatje, maar daar denken we nu echt wel anders over.

Buiten de deur zoeken
In partners zoek ik voornamelijk kennis die we zelf niet in huis hebben. Toch gaan we daar niet heel gericht naar op zoek. Wij houden als museum zelf de broek op, en dat is best hard werken. Het vraagt veel tijd van mij en mijn team, tijd die we niet buiten de deur doorbrengen. We zijn daarom heel blij met de hulp die #hekje en Daadkr8 Marketing in samenwerking met Erfgoed Gelderland geboden hebben. We zitten steviger in het zadel op het gebied van marketing en dus het bereiken van nieuwe, andere doelgroepen. We kunnen haast niet wachten op een vervolg op de marketingcursus.